Reklama
  • Intervju

Teška godina za proizvođače jagoda. Borba se nastavlja

Proizvođači jagoda imali su tešku sezonu. Prvo su prolećni mrazevi uništili deo roda, a potom je rusko-ukrajinski sukob otežao izvoz plodova na tamošnje tržište. Sve je to uticalo na smanjenu zainteresovanost za letnju sadnju jagoda, koja je upravo počela

Sa vrelim julskim letnjim danima počela je, tradicionalno, i sadnja jagoda. O ovom poslu više nas je informisao dr Bojan Mandić iz kompanije Intersad koja godinama obezbeđuje najkvalitetnije živiće za naše voćare.

2022-bojan-mandic.jpg (156 KB)
Frigo živići spremni za letnju sadnju, dr Bojan Mandić, Intersad

Da počnemo hronološki. Po čemu ćemo pamtiti predhodnu sezonu?

  • Na početku vegetacije imali smo kasne mrazeve koji su odneli veliki deo roda. Na sve se nadovezao ovaj nesretni rat. A Rusija je jedan od najznačajnijih kupaca jagode iz Srbije. Ove godine smo imali problem i sa količinom kao i sa plasmanom. Male količine su plasirane u Rusiju, ali je cena transporta je bila nerealno visoka a plasman neizvestan. Sa druge strane imamo konstantno povećanje cene radne snage. I nedostatak radnika. Samo su porodična gazdinstva mogla da ostvare kakav-takav rezultat. A to je tip proizvodnje gde ne gledate sve troškove pa i udeo rada u ceni proizvoda. Mi kao veći sistem smo jagodu prodavali našim trgovačkim lancima. To je išlo dosta solidno. To je jagoda koja je strikno kontrolisana. To je plod sa standardom. Sa adresom. Trgovački lanci gledaju da oni kao i njihovi kupci budu zaštićeni. Pijaca je, sa druge strane, slabije kontrolisana. A i kupovna moć kupaca ove godine je, definitivno, manja.

Kada je reč o standardima, šta vi morate da ispunete, kao dobavljači trgovinskih lanaca, za razliku od prodavaca na zelenim i kvantaškim pijacama?

  • Mi moramo da imamo, praktično, zdravstveno bezbedan proizvod, koji je iskontrolisan, gde su urađene analize, a da bi se to postiglo mora se odraditi čitav niz stvari. Trgovački lanac koji kupuje od nas dozvoljava 1/3 preparata od državnih propisa.

Na početku smo sadnje jagoda. Kakva je zainteresovanost voćara za figo živićima koje vi prodajete?

  • Stanje na tržištu direkna je refleksija predhodne berbe i stanja na tržištu. Dakle, kako su proizvođači finansijski prošli. Mi sada, gotovo po pravilu, na početku sezone imamo klimatske ekcese. A sada 50 ili 100 grama po živiću utiče da li ćete da ostvarite neku dobit ili ne. Ova godina će biti “srednja” po prometu živića.

“Mi prodajemo sertifikovan sadni materijal. Sadnica je zdrava. Sa njom se ne unose patogeni u zemljište na kojem ćete duži niz godina proizvoditi. Bojim se da će sve više ljudi samostalno proizvoditi sadnice, a to je u redu ako vam dobavljači ne prodaju problematične sadnice. Te sadnice nisu prošle sertifikaciju a sa njima u zemljište mogi da se unesu patogeni kao što su verticilijum, fitoftora, koji mogu da imaju preživljavajući stadijum i do 10 godina u zemljištu. Bolje da se jagoda proizvodi na manjim površinama ali kvalitetnije," kaže Bojan Mandić

A da bi jagoda vila kvalitetna potrebno joj je obezbediti prihranu, navodnjavanje, a ove sezone će biti veliko učešće energenata. 

Jagoda je voćna vrsta gde je dinamičan razvoj sortimenta. Šta je trenutno “hit” od sorti?

  • Dinamičan je razvoj sortimenta kod naučnika koji se time bave. Praksa pokazuje drugu realnost. To je da neke starije sorte koje su se potvrdile u proizvodnji one i dalje imaju primat. One su se dokazale. Nama nedostaje naučna institucija koja bi ispitivala novostvorene sorte. Oni bi mogli da daju evaluaciju novog sortimenta. Ono što je kod nas dominantno je sorta clery. Ona je i dalje kod nas dominantna. Obezbeđuje dobar kvalitet roda, dobar odnos šećera i kiselina. Dobro se čuva, pa je dobra za trgovce i trgovačke lance.

Uz sortu clery koje su još vredne pomena?

  • Svaka sorta nađe svoju dobru nišu za rast. Kod nas su rane sorte uvek imale bolju cenu. A jedna od njih je clery. Osim nje imamo jolly koja zadovoljava veličinom i slatkoćom, sibila je kasnija sorta. Osim toga imamo albu, siriju, roksanu … Međutim, clery ispunjava trgovačke i proizvođačke zahteve.

Inače kompanija Intersad obezbeđuje kvalitetne živiće za proizvođače jagoda od 2005. godine. Na umu bi trebalo imati činjenicu da je kvalitetna sadnica osnov svake uspešne proizvodnje.

Đorđe Simović

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!