Reklama
  • Ratarstvo

U Evropi dovoljno kvalitetnog semenskog kukuruza

Prosek na nivou Evropske unije je od 190 do 195 doza semena po hektaru (50.000 zrna po dozi), za proizvodnu površinu koja je u 2015. iznosila 133.000 ha.

Bez obzira na katastrofalnu sušu u Evropi, za prolećnu setvu 2016. Će biti dovoljno KVALITETNOG semenskog kukuruza. Bar nas tako uverava Pierre Guillaumin, Referent misije za Ekonomiju i međunarodne odnose Francuskog Nacionalnog saveza proizvođača semenskog kukuruza i sirka.

Uslovi za useve u leto 2015. su bili obeleženi veoma visokim temperaturama u periodu oplodnje, koji je ključna faza u procesu umnožavanja na polju. Međutim, uprkos svemu ciljevi proizvodnje su skoro postignuti u zoni UE-28.

Francuska, prvi evropski proizvođač i svetski lider u izvozu koji snabdeva veliki broj zemalja kvalitetnim semenom, ostvaruje 98% svojih proizvodnih ciljeva. U Mađarskoj i Rumuniji, drugoj i trećoj zemlji proizvođaču u EU, postignuti su sledeći rezultati : 85-90% i 110-115%.

Prema tome, prinos na nivou Evropske unije bi trebalo da se kreće između 190 i 195 doza semena (50.000 zrna po dozi) po hektaru, za proizvodnu površinu koja je u 2015. iznosila 133.000 ha. To je dovoljno da bi se zagarantovala ponuda raznolikog i kvalitetnog semena u celoj Evropi za vreme setve 2016.

 

Foto: Pixabay

 

Đorđe Simović, Poljoprivreda.info

Zadovoljni ste sadržajem?