Reklama
  • Zanimljivosti

U Pačiru – Keopsova piramida od slame

U osnovi kamare je sadeveno 500 bala. Ukupan broj bala u kamari: 14.000. Ako se uzme da je težina bale oko 12 kg, onda je masa sadevene slame u kamari 168.000 kg, a u tonama 168 tona. Dnevno se u kamaru složilo 1.600 bala. Što znači daje kamara sadevana oko 9 dana.

U okviru Letnje poljoprivredne škole, u organizaciji kluba paora 100P+, posećena je 9. avgusta 2010. godine govedarska farma Takač (Dejan i Šandor) u Pačiru. Tom prilikom sve učesnike škole zadivila je kamara slame koja, reklo bi se, oblake dodiruje.

Kamara slame je sve na "O ruk" sadevana. Znači - bez elevatora, na mišiće. Njene osnovne karakteristike:

• U osnovi kamare je sadeveno 500 bala. Ukupan broj bala u kamari: 14.000. Ako se uzme da je težina bale oko 12 kg, onda je masa sadevene slame u kamari 168.000 kg, a u tonama 168 tona.

• Broj redova bala po visini: 38, što je oko 15 m visine.

• Dnevno se u kamaru složilo 1.600 bala. Što znači daje kamara sadevana oko 9 dana.

Inače, Pačir (Pacsér) je naselje u opštini Bačka Topola u Severnobačkom okrugu se prostire na severnim padinama Telečke lesne zaravni, u dolini rečice koju meštani nazivaju Krivaja, između Bajmoka i Stare Moravice na udaljenosti od oko tridesetak kilometara jugozapadno od Subotice.

Veselin Lazić

Zadovoljni ste sadržajem?