Reklama
  • Agroekonomika

Uljana repica donosi profit

Uljana repica nikako da dospe na listu ponuda Produktne berze u Novom Sadu, dok je u mnogim zemljama Evropske unije uobičajena pojava.

Uljana repica nikako da dospe na listu ponuda Produktne berze u Novom Sadu, dok je u mnogim zemljama Evropske unije uobičajena pojava. Naši ratari požurili su i prodali ovu uljaricu ispod trgovačkih cena na berzama, što se još događa i sa prodajom ječma.

Trenutno se uljana repica ovogodišnjeg roda na berzi u Parizu prodaje po 471,5 evra po toni, a u Budimpešti za 446,26 evra po toni. Na berzi u Manhajmu (Nemačka) cena se kreće oko 455 evra po toni.

Naši ratari godinama ne uspevaju da sa setvom premaše 20.000 hektara, iako Institut za ratarstvo iz Novog Sada ima visoko prinosne sorte i pruža kompletnu stručnu pomoć. Isto je i sa cenom – malo je ko uspeo da proda zrno za 400 evra po toni.

Na berzi u Budimpešti za isporuku suncokreta u septembru kupac je platio 423,76 evra za tonu, ova cena će u novembru i decembru biti 427,51 evra za tonu.

Poljoprivrednici koji žele da seju uljanu repicu, koja će početi za par dana, mogu se javiti u Institut za ratarstvo u Novom Sadu na telefon 021/ 4898-100.

Agroservis

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!