Reklama
  • Voćarstvo

Vratiti “izgubljene ukuse” jagodama

„Jagode imaju niz ukusa koji su izgubljeni, i nema ih u modernim sortama, ali ovi profili ukusa i dalje postoje u prirodi“, kaže direktor naučnog programa FFAR-a dr Džon Rajh, direktor PIP-a. „Razumevanjem genetskih i ekoloških uticaja na ukus, nastojaćemo da u gajenim biljkama u kontrolisanoj atmosferi povratimo ove ukuse

Proizvodnja hrane suočava se sa izazovima zbog klimatskih promena, oscilacija u količini i kvalitetu proizvodnje i poremećajima u lancu snabdevanja. Jedno od rešenje je poljoprivreda u kontrolisanoj sredini blizu mesta potrošnje i gajenje kultivara poboljšanih osobina.

2021-divlje-jagode-priroda.jpg (99 KB)
Ilustracija, Foto: 165106/Pixabay.com

Da bi unapredio poljoprivredna istraživanja o kontrolisanoj životnoj sredini, konzorcijum Fondacije za istraživanje hrane i poljoprivrede (FFAR) iz Vašingtona, SAD, pokrenuo je javno-privatno partnerstvo u projektu, slobodno prevedenom “Precizno gajene biljke u zatvorenom” (“Precision Indoor Plants (PIP)”). Istraživanje je usmereno na razumevanje genetskih i biohemijskih elemenata odgovornih za vrhunske ukuse jagode, pored kontrole životne sredine ovih elemenata.

„Jagode imaju niz ukusa koji su izgubljeni, i nema ih u modernim sortama, ali ovi profili ukusa i dalje postoje u prirodi“, kaže direktor naučnog programa FFAR-a dr Džon Rajh, direktor PIP-a. „Razumevanjem genetskih i ekoloških uticaja na ukus, nastojaćemo da u gajenim biljkama u kontrolisanoj atmosferi povratimo ove ukuse.

Ovim će se nadograditi postojeća istraživanja jagoda, uključujući istraživanje ukusa, kako bi se povećalo naučno razumevanje vrhunskih aroma u jagodama. Vrhunski ukusi, u ovom kontekstu, su novi ukusi sa potencijalnom komercijalnom vrednošću koji su uglavnom odsutni u modernim komercijalnim sortama.

Projekti koji ispunjavaju uslove moraju da identifikuju genetske elemente odgovorne za vrhunski ukus jagode, hemijske sastojke odgovorne za te ukuse i inpute životne sredine koji dovode do uzgoja jagoda sa vrhunskim ukusom u kontrolisanim sistemima proizvodnje.

Ovo istraživanje je otvorenog karaktera a mogu da učestvuju institucije visokog obrazovanja, neprofitnih i profitnih organizacija, istraživača povezanih sa državom i domaćih i međunarodnih organizacija. Detaljnije informacije mogu se naći na sledećem linku

„Poljoprivreda u kontrolisanoj životnoj sredini mogla bi da reši bezbroj izazova u pogledu hrane i poljoprivrede. Ova vrsta poljoprivrednog sistema može biti smeštena u netradicionalnim prostorima, uključujući napuštene zgrade, stara skladišta i garaže“, kaže Rajh. „Pošto su ovi prostori često u urbanim sredinama ili blizu njih, hrana koja se tamo uzgaja bliža je potrošačima, smanjujući troškove transporta i a potencijalno može doneti prihode u urbane zajednice.

Đorđe Simović

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!