Reklama
 • Agroekonomika

Zahtevi Kluba 100 P plus Vladi Srbije

Kao i svake godine na kraju Seminara na Tari članovi Kluba su vlastima uputili konkretne predloge i zahteve

Tradicionalno, već 19 godina na Tari u hotelu “Omorika”, Klub 100 P plus organizuje Zimski seminar farmera. Članovi kluba na ovaj skup dolaze kako bi pre proizvodne sezone saznali najvažnijie informacije u vezi sa ponudama proizvođača repromaterijala, mehanizacije i opreme, zatim, sa stanjem na tržištu žitarica i uljarica kao i pravcima agrarne politike.

2024-Savacoop-Tara.jpg (122 KB)
Seminar na Tari / Foto: Savacoop

Ove godine seminar je održan od 28. januara do 3. februara 2024. godine. Kao i na svakom prethodnom seminaru, na kraju je održana tribina na kojoj su formirani stavovi i zahtevi za koje se, po mišljenu poljoprivrednika, članova Kluba 100 P plus, moraju u što kraćem roku iznaći rešenja.

Većina ovih zahteva se ponavlja iz godine u godinu i organizatori smatraju da je krajnje vreme da se prihvate.

Zahtevi i preporuke sa 19. Zimskog seminara farmera

 • Što hitnije doneti Zakon o profesionalnom poljoprivrednom gazdinstvu sa pripadajućim pravima i obavezama.
 • Što pre uraditi reformu penzionog sistema za poljoprivrednike! Odlazak u penziju ne sme da bude uslovljen izlaskom iz sistema PDV-a.
 • Omogućiti profesionalnim PG mnogo veće subvencije, posebno za investicije.
 • U interesu opstanka ljudi na selu koristiti pozitivna iskustva iz EU – pokrajina Baden Vitenberg, gde poljoprivredno zemljište može da kupi isključivo farmer.
 • Ukinuti pravo prečeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta jer dovodi u neravnopravan položaj stočare iz Vojvodine i uže Srbije.
 • Ukinuti porez na zakup poljoprivrednog zemljišta i prihvatati sve međusobno potpisane ugovore, bez overe kod notara.
 • Ukinuti ukupne akcize na dizel gorivo za registrovana PG za svu površinu koja je prijavljena u Registru.
 • Uvesti subvencije za osiguranje poljoprivrednih useva na svoj prijavljenoj površini u Registru.
 • Sve investicije do 50.000 evra da budu obuhvaćene nacionalnim merama, bez obzira na broj hektara.
 • Iznos podsticaja u Nacionalnim merama vratiti na 3 miliona dinara.

IPARD 3

 • Zbog zloupotreba na konkursima, u uslovima konkursa izjednačiti prava muškaraca i žena.
 • U sektoru ostalih useva i industrijskog bilja definisati donju granicu od 50.000 evra.
 • Dodatno bodovati poljoprivrednike koji imaju najmanje završenu poljoprivrednu strukovnu školu.
 • Bodovati članstvo u poljoprivrednim udružanjima kao što se boduje članstvo u zadrugama.

Umesto zaključka

Bilo bi dobro da na konkretne, argumentovane predloge referentnih udruženja poljoprivrednika neko nekad iz Ministarstva poljoprivrede odreaguje, recimo, na ovaj način:

"Razmotrili smo vaše zahteve. Ima tu dobrih rešenja. Ovo možemo da uradimo, ovo ne, a ovo ćemo razmotriti".

Na taj način bi izvršna vlast i predstavnici poljoprivrednika bi bili parneri i dogovore bi završavali nakon razmene činjenica a ne bi se kapacitet za pregovore tražio u činjnici ko je blokirao više puteva.

 

Poljoprivreda.info

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!