Reklama
  • Agroekonomika

Zašto pada cena paradajza u EU?

Inovacione tehnologije pomažu proizvođačima u centralnoj Evropi da se uključe u trku proizvodnje ranog paradajza

Prosečne cene paradajza u Evropskoj uniji u martu bile su 19% ispod petogodišnjeg proseka, mada postoje značajne varijacije između država članica. Cene su bile znatno niže u južnoj nego u centralnoj Evropi.

2018-paradajz

Foto: axelmellin / Pixabay.com

U Italiji cene su bile za 27% ispod proseka, u Španiji 23% ispod proseka, a u Holandiji i Francuskoj 6% i 5% niže od petogodišnjeg proseka.

Jedan od mogućih faktora za ove niže cene, naročito u južnoj Evropi, je sve oštrija konkurencija rane proizvodnje u srednjoj Evropi, koju su omogućila tehnološka poboljšanja.

Takođe, uvoz iz Maroka je bio relativno visok tokom prvog kvartala. Na početku i u drugom delu 2017. godine prosečne cene su bile na istorijski visokom nivou. Izuzetak je bio od maja do avgusta, kada je došlo do prekomerne ponude zbog embarga koji sprečava izvoz u Rusiju.

Đorđe Simović

Zadovoljni ste sadržajem?