Reklama
  • Tržište

(01.07.2024.- 05.07.2024.) Slabija tražnja za kukuruzom

sreda, 10. jul 2024.

Slabija tražnja kukuruza je dovela do pada cene, trgovina pšenicom je dominirala uz stabilu cenu, sačme su zabeležile pad cena. Junski izvoz kukuruza je slabiji dok je pšenice izvoz pojačan.

KUKURUZ

Kukuruz SRPS kvaliteta tokom nedelje nuđen je u rasponu od 17,7 do 19,4 din/kg+PDV. Ukupno je ponuđeno preko 9.500 t kukuruza sa različitih pariteta i mesta utovara. U toku nedelje istrgovano je 5.400 t po ceni od 17,7 do 18,8 din/kg+PDV. Do kraja nedelje beležili smo pad cene i slabiju aktivnost kupaca i povećanu operativnost robe u ponudi.

PŠENICA

Ove nedelje u ponudi smo imali povećanu operativnost pšenice ovogodišnjeg roda. Raspon oglašenih cena SRPS kvaliteta bio je od 20,7 do 20,8 din/kg+PDV. Pšenica sa 11,5% proteina ponuđena je po ceni od 20,2 do 20,5 din/kg+PDV, a trgovanje je bilo po 20,5 din/kg+PDV. Pšenica sa 12% proteina bila je u rasponu od 20,5 do 21,3 din/kg+PDV. Realizacije su bile po ceni od 20,7 i 21 din/kg+PDV.  Pšenica sa 13% proteina ponuđena je po ceni od 22,5 do 24 din/kg+PDV. Beležili smo ponudu i stočne pšenice po ceni od 20 din/kg+PDV.

JEČAM

Oglašene cene za ječam ovogodišnjeg roda bile su u rasponu od 17 do 17,2 din/kg+PDV. Ponuđeno je više od 525 t ječma. Do kraja nedelje beležili smo trgovanje 150 t u rasponu od 17 do 17,2 din/kg+PDV.

SOJA

Soja je i u ovoj nedelji ponuđena u rasponu od 62 do 64 din/kg+PDV uz obračun kvaliteta. Trgovanja su bila po ceni od 61,5 do 62 din/kg+PDV uz obračun kvaliteta. Do kraja nedelje beležili smo veću operativnost robe u ponudi.

SOJINA SAČMA

Sojina sačma je u ponudi tokom nedelje bila u rasponu od 72 do 73 din/kg+PDV. U odnosu na prošlu nedelju cena sojine sačme se jasnije definisala, jer je bila bolja operativnost robe u ponudi. Nudila se sojina sačma iz fabrika u Obrenovcu, Šidu, Zrenjaninu i Vrbasu. Do kraja nedelje beležili smo trgovanje sojinom sačme iz Vrbasa po ceni od 71,7 din/kg+PDV.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Suncokretova sačma nuđena je u rasponu od 29,8 do 32 din/kg+PDV. Ponuđeno je oko 500 t robe sa različitih mesta utovara: Sombor, Zrenjanin, Šid i Nova Crnja. Do kraja nedelje ponuđena je i Bimalova sunckretova sačma koja bi se frankirala kupcu. Iako je u ponudu bila velika operativnost robe, tražnja je izostala ili je bila minimalna.

SOJINA POGAČA, GRIZ I ULJE

Sojina pogača bila je ponuđena od 67,5 do 76 din/kg+PDV za robu u džaku i od 67 do 73 din/kg+PDV za robu u rinfuzu. Sojin griz 40/1 ponuđen je po ceni od 71,9 din/kg+PDV. Sirovo sojino ulje ponuđeno je po ceni od 95 do 103 din/kg+PDV.

STOČNO BRAŠNO

Tokom nedelje stočno brašno u ponudi u džaku bilo je po ceni od 11,5 do 14 din/kg+PDV i od 10 do 13 din/kg+PDV u rinfuzu. Trgovanja stočnim brašnom u džaku su prijavljena po ceni od 11,5 i 12,5 din/kg+PDV, a stočnim brašnom u rinfuzi trgovalo se po ceni od 10 do 11 din/kg+PDV. Tokom nedelje u ponudi smo imali operativnih količina iz nekoliko mlinova i do kraja nedelje beležili smo stabilne cene. Do kraja nedelje beležena je i tražnja za stočnim brašnom u džaku.

ULJANA REPICA

Tražnja za ovom uljaricom i dalje je prisutna, ali se kupci sve više oslanjaju na promene koje su na Matifu i smanjuju količine u nabavci. Kupci su za repicu do kraja nedelje plaćali do 440 €/t+PDV. Ponuđene količine su bile u rasponu cena od 425 do 450 €/t+PDV. Do kraja nedelje beležili smo trgovanje po ceni od 442 do 443 €/t+PDV.

BRAŠNO I OSTALI MLINSKI PROIZVODI

Mlinari su ove nedelje zadržali isti nivo cena kao i prošle, pa je na tržištu brašno T-500 25/1 ponuđeno od 30,5 do 33 din/kg+PDV, a T-500 u rinfuzi po ceni od 29 do 32 din/kg+PDV. Brašno T-400 25/1 je ponuđeno od 34 do 36 din/kg+PDV, a T-400 u rinfuzi po 33 din/kg+PDV. Brašno T-850 ponuđeno je po 30 din/kg+PDV. Integralno pšenično brašno ponuđeno je po ceni od 38 din/kg+PDV. 

Od ostalih mlinskih proizvoda ponuđena je krupica po ceni od 41 din/kg+PDV.

VOĆE I POVRĆE

Krompir je ponuđen u rasponu od 40 do 70 din/kg+PDV, a šargarepa od 45 do 50 din/kg+PDV. Paradajz je u ponudi bio od 30 do 70 din/kg+PDV, a pink paradajz od 60 do 80 din/kg+PDV. Kupus je ponuđen po 40 din/kg+PDV. Ljuta paprika ponuđena je po od 10 din/kom +PDV, a paprika šilja po 100 din/kg+PDV, dok je paprika babura bila od 70 do 120 din/kg+PDV. Crni luk ponuđen je po ceni od 50 din/kg+PDV, a beli luk po ceni od 400 din/kg+PDV.

Nektarine su ponuđene po 80 din/kg+PDV koliko i breskve, dok su kajsije bile 100 din/kg+PDV. Šljiva je ponuđena po ceni od 80 do 100 din/kg+PDV. Maline su ponuđene po ceni od 250 din/kg+PDV. Lubenice su ponuđene po ceni od 50 din/kg+PDV a dinje po 70 din/kg+PDV. Kupina je ponuđena po ceni od 120 do 200 din/kg+PDV.

MINERALNO ĐUBRIVO

NPK 16:16:16 Rusija 25/1 je bila u rasponu od 445 do 465 €/t+PDV. U zavisnosti od pakovanja urea je ponuđena po ceni od 385 do 395 €/t+PDV. Tokom nedelje bilo je interesovanje za nabavku za Ureu bb, NPK 16:16:16 Rusija bb.

STOKA

Tokom nedelje naši saradnici tovne svinje sa farme oglašavali su po ceni od 235 do 245 din/kg+PDV, tovljenike sa mini farme po ceni od 220 do 230 din/kg+PDV, tovljenike iz otkupa po ceni od 210 do 220 din/kg+PDV. Ukupno je tržištu ponuđeno više od 1.500 tovljenika. Tokom nedelje plasman tovnih svinja sa farme i mini farme dogovaran je po ceni od 230 do 240 din/kg+PDV. Iduće nedelje klaničari će farmsku robu plaćati 240 din/kg+PDV.

Prasad sa farme oglašena su po ceni od 480 do 530 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po ceni od 324 do 463 din/kg+PDV, prasad iz otkupa po ceni od 300 do 350 din/kg+PDV. U ponudi smo imali više od 2.000 prasadi. Zbog slabe tražnje, prasad su nuđena i po nižim cenama, ali trgovanja su izostala. Nazimice za priplod ponuđene su po ceni od 50.000 din/kom+PDV. Krmače za klanje su bile 205 din/kg+PDV.

Jagnjad su ponuđena po ceni od 416 do 500 din/kg+PDV. Ovce za klanje ponuđene su po ceni od 230 do 250 din/kg+PDV. Na terenu je slabo interesovanje za nabavke jagnjadi. Spremnost klaničara je da jagnjad iduće nedelje plaćaju 350 din/kg+PDV.

Bikovi rase holštajn oglašeni su po ceni od 300 do 325 din/kg+PDV. Bikovi simentalci su nuđeni po ceni od 337 do 340 din/kg+PDV. Pred kraj nedelje beležili smo trgovanje bikovima simental rase po ceni od 340 din/kg+PDV.

Tovni pilići su ponuđeni po ceni od 130 din/kg+PDV, dok su  18-nedeljne koke nosilje ponuđene su po ceni od 650 do 850 din/kom+PDV.

MESO

Oglašena cena junećeg kompenziranog mesa bila je od 670 do 715 din/kg+PDV. Meso francuske obrade bilo je u ponudi od 430 do 465 din/kg+PDV, a cena svinjskih polutki bila je od 330 do 350 din/kg+PDV. Cena svinjskog buta BK je 580 do 600 din/kg+PDV, a svinjskog buta SK je od 450 do 481 din/kg+PDV. Prasetina je bila po ceni od 650 din/kg+PDV, a jagnjetina po ceni od 1.000 din/kg+PDV. Tokom nedelje cene mesa su korigovane, pošto je i cena tovljenika ove nedelje bila 230 din/kg+PDV.

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!