Reklama
  • Tržište

(08.01 do 12.01.2024.) Nastavak pada cena na domaćem tržištu

petak, 19. januar 2024.

Blag pad cena na domaćem tržištu. Porast cena žitarica u crnomorskom regionu, pad cene kukuruza na Čikaškoj berzi. U ovoj analizi imate priliku da pročitate najnoviji izveštaj Svetskog Saveta za Žitarice IGC.

KUKURUZ ↘️

 
U periodu praznika aktivnosti na relaciji kupac-prodavac smanjenesu pa je tržište tokom ove, ali i prošle nedelje skoro pasivno. Merkantilni kukuruz, prirodno suv ponuđen je na tržištu u rasponu cena od 17,6 do 18 din/kg+PDV, a veštački suv kukuruz je ponuđen po ceni od 18,5 din/kg+PDV. Trgovano je manjim količinama prirodno suvog kukuruza po ceni od 17,6 do 18 din/kg+PDV i kukuruzom do 15% vlage po ceni od 17,4 din/kg+PDV. Kukuruz do 16% vlage na paritetu Braničevskog okruga ponuđen je po ceni od 17 din/kg+PDV. Izvoznici uglavnom tovare i isporučuju dogovorene količine, pa je potražnja s njihove strane smanjena. 
 

PŠENICA ↘️

 
Merkantilna pšenica ponuđena je na tržištu u rasponu cena od 19,3 do 19,7 din/kg+PDV, dok je stočna pšenica ponuđena po ceni od 18,5 din/kg+PDV. Potražnje za pšenicom je bilo, tražena je uglavnom pšenica slabijeg hektolitra, ali i manje količine mlinske pšenice. U trgovanju postignuta je cena za SRPS kvalitet od 19,3 do 19,5 din/kg+PDV. Za stočnu pšenicu, kupci su bili spremni da plate oko 18 din/kg+PDV. Kao i kod kukuruza, tržište je još uvek pasivno.
 

JEČAM ↘️

 
Ponuda stočnog ječma na tržištu izuzetno je mala. Na većini pariteta ponude izostaju, a tamo gde ga ima ponuđen je od 17,2 do 17,5 din/kg+PDV. Pregovori na relaciji kupac-prodavac su u ovom rasponu cena. Tražnja takođe nije izražena.
 

SOJA ↘️

 
Oglašene cene soje od početka nedelje bile su na nivou od 52 do 53 din/kg+PDV uz obračun kvaliteta. Tek sada imamo neku veću aktivnost na tržištu od početka godine. Beležene su realizacije soje od strane prodavaca po ceni od 52 i 52,3 din/kg+PDV uz obračun kvaliteta. Priljavljena je i realizacije od strane kupca da je soju plaćao 53 din/kg+PDV uz obračun doveženo do kupca. Kupci su uglavnom bili raspoloženi da soju plaćaju od 50 do 52 din/kg+PDV uz obračun kvaliteta.
 

SOJINA SAČMA ↘️

 
Na početku radne nedelje cena sojine sačme u ponudi bila je identična kao i prethodne nedelje, u rasponu od 61,9 do 62 din/kg+PDV. U toku nedelje je cena smanjena, tako da je bila u rasponu od 61 do 62 din/kg+PDV. Ponuđena je i sojina sačma sa 42% proteina po ceni od 60 din/kg+PDV. Operativnih količina ima, ali se čeka da se kupci aktiviraju. Ukupno 670 t sačme je ponuđeno iz uljara u Velikom Gradištu, Somboru, Novoj Crnji, Bečeju, Šidu i Obrenovcu. 
 

SUNCOKRETOVA SAČMA ↘️

 
Na početku radne nedelje cena suncokretove sačme je bila od 31,8 do 32 din/kg+PDV. U toku nedelje smanjena je cena i bila je u rasponu od 31 do 32 din/kg+PDV. Ukupno 425 t sačme je ponuđeno iz uljara u Somboru, Velikom Gradištu, Zrenjaninu, Novoj Crnji i Šidu.
 

SOJINA POGAČA, GRIZ I ULJE

 
Sojina pogača u džaku ponuđena je u rasponu od 59,7 do 63 din/kg+PDV, dok je sojina pogača u rinfuzi ponuđena po ceni od 59 do 60 din/kg+PDV. Džakiran sojin griz oglašen je po ceni od 62 do 63 din/kg+PDV. Sirovo sojino ulje oglašeno je po ceni od 94 do 99,9 din/kg+PDV.
 

STOČNO BRAŠNO ↗️

 
Tokom ove nedelje na tržištu nije bilo promena cena pšeničnog stočnog brašna. Stočno brašno u džaku ponuđeno je u rasponu cena od 14 do 15 din/kg+PDV, a u rinfuzu od 13,5 do 14 din/kg+PDV.
 

BRAŠNO 

 
Mlinari nisu menjali cene konzumnog brašna tokom praznika. Cene su na prošlonedeljnom nivou pa je T-500 ponuđen u rasponu od 31 do 32,5 din/kg+PDV, T-400 od 35,5 do 38 din/kg+PDV.
 

VOĆE I POVRĆE

 
Od povrća u ponudi smo imali bundevu belu po ceni od 50 din/kg+PDV, bundevu tamburicu po ceni od 70 din/kg+PDV. Cvekla I klase ponuđena je po ceni od 40 din/kg+PDV, cvekla za preradu od 18,52 do 20 din/kg+PDV. Karfiol je ponuđen po ceni od 90 din/kg+PDV, kupus po ceni od 27 din/kg+PDV, kineski kupus po ceni od 100 din/kg+PDV. Šargarepa I klase oglašena je u rasponu od 40 do 46,3 din/kg+PDV, šargarepa II klase po ceni od 27,78 din/kg+PDV, peršun po ceni od 200 din/kg+PDV. Što se tiče ponude voća, konzumna jabuke ajdared i granny smith ponuđene su po ceni od 42 din/kg+PDV.
 

MINERALNO ĐUBRIVO

 
Kad su azotna đubriva u pitanju, prilovana urea je u zavisnosti od pakovanja ponuđena u širokom rasponu cena od 390 do 425 €/t+PDV. Granulisana urea ponuđena je po ceni od 400 do 420 €/t+PDV. Početkom nedelje trgovalo se minimalnim količinama prilovane uree Rusija-BB po ceni od 395 €/t+PDV FCA doveženo do kupca. U odnosu na sam kraj prošle godine, prodavci su na početku godine podigli cene u ponudi. Operativnost novih količina prilovane i granulisane uree očekuje se posle 15.01. sa najavom većih cena u oglasima. AN Rusija ponuđen je po ceni od 300 do 315 €/t+PDV, dok se mađarski AN nuđen po ceni od 310-330 €/t+PDV. Pred kraj nedelje pojedini ponuđači su povećali cenu AN-a u ponudi. Operativnih količina azotnog đubriva ima, prodavci su u isčekivanju konkretnih kupaca. U ovoj nedelji imali smo povećanu tražnju za ureom i anom.  
 

SEMENSKA ROBA

 
Od zvaničnih cenovnika, cenovnik Dekalb hibrida kukuruza za 2024. beležio je raspon cena od 242-288 €/sj+PDV u zavisnosti u kojoj grupi zrenja je pojedini hibrid. U cenu su uključeni tretmani i cene se odnose na vreće od 80.000 zrna. Kod Corteva cenovnika u zavisnosti od broja zrna u pakovanju i grupe zrenja u rasponu cena od 6.694 do 8.281 din/sj za 25.000 zrna i 13.388 do 16.562 din/s.j. za 50.000 zrna bez tretmana.
 

STOKA

 
Tokom nedelje naši saradnici tovne svinje sa farme oglašavali su po ceni od 250 do 260 din/kg+PDV, tovljenike sa mini farme po ceni od 240 do 250 din/kg+PDV, tovljenike iz otkupa po ceni od 240 din/kg+PDV. Ukupno je tržištu ponuđeno više od 600 tovljenika. Tokom nedelje plasman tovnih svinja sa mini farme dogovaran je po ceni od 240 din/kg+PDV. Za iduću nedelju klaničari će farmsku robu plaćati 240 din/kg+PDV. Prasad sa farme oglašena su po ceni od 555 do 600 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po ceni od 510 do 555 din/kg+PDV i prasad iz otkupa po ceni od 490 do 510 din/kg+PDV. U ponudi smo imali oko 600 prasadi. Nazimice za priplod ponuđene su po ceni od 50.000 din/kom+PDV. Jagnjad su ponuđena po ceni od 425 do 556 din/kg+PDV. Ovako širok raspon cena u ponudi za jagnjad uslovljen je kvalitetom mesa, težinom i rasom jagnjadi. Ovce za klanje ponuđene su po ceni od 160 din/kg+PDV. Šilježad su ponuđena po ceni od 450 din/kg+PDV. Bikovi rase holštajn oglašeni su po ceni od 290 do 305 din/kg+PDV, a bikovi simentalci po ceni od 326 do 337 din/kg+PDV. Krave za klanje su ponuđene po ceni od 240 do 272 din/kg+PDV. Kad je živina u pitanju, jednodnevni pilići teške linije ponuđeni su u rasponu od 47 do 60 din/kom+PDV.
 

MESO

 
Oglašena cena junećeg kompenziranog mesa bila je od 695 do 710 din/kg+PDV. Meso francuske obrade bilo je u ponudi po ceni od 490 do 535 din/kg+PDV, a cena svinjskih polutki bila je od 390 do 419 din/kg+PDV. Cena svinjskog buta BK je 650 din/kg+PDV, a svinjskog buta SK je od 540 do 548 din/kg+PDV. Prasetine je 850 din/kg+PDV, a jagnjetina 1.000 din/kg+PDV.
 

SVETSKO TRŽIŠTE

 
Cene 12.1.2024. nekih od roba u svetu i svetskim lukama koje pratimo:
-Kukuruz: Italija(Мilano)252 $/t↗️; Konstanca 234$/t↗️; Ukrajina 144,5$/t↗️; Budimpešta 183 $/t ↗️; Čikago 177 $/t ↘️.
 
Pšenica 11%p: Konstanca 269$/t ↗️; Ukrajina 148,4 $/t ↗️;
Soja: Čikago 447 $/t ↘️
Uljana repica Euronekt: 419 €/t ↘️
Suncokret: 430 $/t ↔️
UREA: Egipat 360 $/t ↗️; Francuska 337 €/t ↔️
Sojina sačma: Italija 563 €/t ↘️
Svinjske polutke EU:(210,6 - 263,2) €/100 kg ↘️
Prasad EU (25kg): 77,2 €/kom ↗️
 

Izveštaj svetskog saveta za žitarice IGC

 
Uglavnom zbog povećanog roda kukuruaz, ali sa većim žetvama ječma i pšenice u poređenju sa novembarskim GMR-om, izgledi za ukupnu svetsku proizvodnju žitarica (pšenica i krupno zrno) za 2023/24. povećani su za oko 11 miliona tm/m. Iako će veći deo dodatne ponude biti apsorbovan povećanom upotrebom za stočnu hranu, prognoza za globalne zalihe prenošenja (zbir odgovarajućih lokalnih marketinških godina) je podignuta za 5 miliona t sa prethodnih, na 590 miliona. Broj za trgovinu (jul/jun) je takođe povećan za 5 miliona tona, uključujući povećane procene za kukuruz i pšenicu.
Prve projekcije Saveta za ponudu i potražnju pšenice za 2024/25. ukazuju na nešto veću žetvu u odnosu na prethodnu godinu (u odnosu na prethodnu godinu), sa potencijalno boljim prinosima koji više nego kompenzuju skromno smanjenje površina. Uz nadoknađivanje promena za hranu i stočnu hranu, predviđa se da će potrošnja biti u skladu sa rekordnim nivoom iz prethodne godine i premašiti proizvodnju, što bi potencijalno dovelo do daljeg smanjenja zaliha, na najniži nivo u šest sezona. Predviđa se skromno povlačenje trgovine, uključujući manje isporuke Kini i EU.
Sa smanjenim izgledima za Brazil koji nadmašuju povećanja na drugim mestima, globalna proizvodnja soje za 2023/24. predviđa se za 3 miliona tona niža nego u novembru, na 392 miliona (+6% g/g). Ipak, s obzirom na očekivanja o rekordnim zalihama, potrošnja i zalihe se vide u porastu, pri čemu poslednje do petogodišnjeg vrhunca; uglavnom na povećanom broju za Argentinu, rezerve velikih izvoznika su vezane za oko 5 miliona tona veće m/m. Projicira se da je trgovina u velikoj meri stabilna m/m, na 168m t (-2%).
Zbog smanjenja očekivanja za vodeće azijske proizvođače, svetska proizvodnja pirinča za 2023/24. predviđa se za 10 miliona t niža m/m, pri čemu je neto pad raspoloživosti kanalisan na smanjene brojke za potrošnju i zalihe; smanjenje globalnih zaliha za 5 miliona m/m povezano je sa manjim brojevima za Kinu i glavne izvoznike. Trgovina je skoro nepromenjena m/m, na 50m t, sa smanjenom projekcijom za Indiju u suprotnosti sa povećanjem za druge dobavljače.
IGC indeks žitarica i uljarica (GOI) je opao za 6% u poređenju sa poslednjim izveštajem o tržištu, uglavnom zbog smanjenja izvoznih kotacija soje. 
Sa 2,307 miliona tona, ukupni prinos žitarica u svetu (pšenica i krupna zrna) bi trebalo da bude najveći do sada, sa povećanjem od 2% na godišnjem nivou uglavnom vezano za solidan oporavak proizvodnje kukuruza. Očekuje se da će potrošnja porasti za 2% g/g, na 2,314 miliona tona, uz povećanje potrošnje hrane, hrane i industrije na svežim vrhovima. Globalne zalihe se mogu smanjiti na 590 miliona (-1%), što je sedmo uzastopno smanjenje. Uključujući manje pošiljke pšenice, kukuruza i ječma, predviđa se da će se kumulativna svetska trgovina povući za 3% g/g, na 415 miliona t. Vezana za izglede za oporavak u Argentini, globalna proizvodnja soje u 2023/24. se vidi na vrhuncu od 392 miliona tona (+6%). Takođe povezana sa dobitkom u Argentini, predviđa se rekordna potrošnja, dok će ukupne zalihe rasti drugu godinu zaredom, uključujući akumulaciju kod ključnih izvoznika. 
Posle izuzetne ekspanzije prethodne godine, svetska uvozna potražnja bi mogla da se povuče za skoro 4 miliona tona pošto Kina i Argentina kupuju manje, a brazilski izvoz će se verovatno smanjiti za 3% g/g.
 

REZIME SVETSKOG TRŽIŠTA

 
Uglavnom zbog povlačenja cena fob soje, ali i sa skromnim padom kotacija žitarica, IGC GOI je sveukupno smanjen za 6%, što je pad od 19% na godišnjem nivou. 
Podindeks pšenice IGC GOI je pao na niže u poslednja dva meseca, ali sa mešovitim pokretima u vodećim izvorima.
Skoro u potpunosti povezan sa blažim američkim kotacijama, IGC GOI podindeks kukuruza je pao za 1% u periodu od novembarskog izveštaja.
(vidi grafikon)
IGC GOI podindeks pirinča porastao je za neto 8%, uglavnom podržan značajnom kupovinom indonezijske državne agencije za logistiku hrane.
Podindeks IGC GOI soje radio je 12% niže, sa slabošću koja je bila posebno očigledna u proteklih dve nedelje, uglavnom pod uticajem poboljšanja vremenskih izgleda u Južnoj Americi.
 
 

SUBVENCIJE I REGULATIVE

 
09.01.2024.
 
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi:
 
- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu razvrstavanja i postupanja sa sporednim proizvodima životinjskog porekla, veterinarsko-sanitarnim uslovima za izgradnju objekata za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla, načinu sprovođenja službene kontrole i samokontrole, kao i uslovima za stočna groblja i jame grobnice,
 
- Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o priznavanju polaznog materijala i kontroli proizvodnje reproduktivnog materijala šumskog drveća.

 

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!