Reklama
  • Tržište

(10.06.2024.- 14.06.2024.) Pad cene soje i komponenti za stočnu hranu

petak, 21. jun 2024.

Cene su uz određene oscilacije tokom nedelje uglavnom završile na prošlonedeljnom nivou sem soje i komponenti za stočnu hranu koji su pale

KUKURUZ

Kukuruz SRPS kvaliteta tokom nedelje nuđen je u rasponu od 18,8 do 19,5 din/kg+PDV. Ukupno je ponuđeno oko 500 t kukuruza sa različitih pariteta i mesta utovara. U toku nedelje istrgovano je 300 t po ceni od 18,8 do 19,2 din/kg+PDV. Tokom nedelje beležili smo manje interesovanje za prodajom i kupovinom kukuruza.

PŠENICA

U zavisnosti od kvaliteta, pšenica je nuđena u rasponu od 21 do 23 din/kg+PDV. Ukupno je tržištu ponuđeno manje od 1.000 t zrna. U odnosu na ponuđene količine i cene, tokom nedelje beležili se smanjeno interesovanje kupaca za pšenicom prošlogodišnjeg roda. Stočna pšenica nuđena je od 21 do 21,8 din/kg+PDV. Pšenica sa 12% proteina nuđena je od 22,5 do 22,6 din/kg+PDV. U ponudi smo imali i pšenicu sa 11% proteina. Pšenica sa 13% proteina ponuđena je po 23 din/kg+PDV. Pšenica SRPS kvaliteta ponuđena je po ceni od 22 din/kg+PDV.

Kad je u pitanju pšenica ovogodišnjeg roda, i ona se podjednako prati kao i aktuelne ponude pšenice prošlogodišnjeg roda. Od početka nedelje imali smo prve oglašene ponude pšenice ovogodišnjeg roda. Raspon oglašenih cena ovogodišnjeg roda, SRPS kvaliteta bila je od 21,8 do 24 din/kg+PDV. Do kraja nedelje nismo beležili trgovanje, samo smo pregovore po 21,5-21,7 din/kg+PDV. Kao akontna cena najčešće se spominje 20 din/kg, pšenica svedena na bazi SRPS-a. Žetva pšenice je još uvek na početku.

JEČAM

Prošlogodišnji stočni ječam u rinfuzu ponuđen je tokom nedelje od 17,8 do 18 din/kg+PDV. U ponudi smo imali velike operativne količine ječma ovogodišnjeg roda. Oglašene cene bile su u rasponu od 16,5 do 18 din/kg+PDV. Ponuđeno je više od 2.700 t ječma. Kako su potrebe kupaca bile izdražene, tako se mogao postići i bolje cene ovogodišnjeg ječma. Preko Info tim logistike ukupno je istrgovano više od 1.000 t ječma.

SOJA

Soja je i u ovoj nedelji ponuđena u rasponu cena od 62,5 do 66,5 din/kg+PDV uz obračun kvaliteta. Dogovori su bili intenzivni tokom cele nedelje. Spremnost kupaca je da soju do kraja nedelje plate 62,5 din/kg+PDV uz obračun kvaliteta, što je u odnosu na sam početak nedelje evidentan pad cene. Trgovanja su bila u rasponu cena od 62,5 do 64 din/kg+PDV uz obračun kvaliteta.

SOJINA SAČMA

Sojina sačma je u ponudi tokom nedelje bila u rasponu od 77 do 78 din/kg+PDV. U odnosu na prošlu nedelju cena sojine sačme ostala je stabilna. Operativne isporuke bile su iz fabrika u Šidu, Vrbasu i Bečeju a malo količina bilo je i u Obrenovcu. Ukupno je ponuđeno više od 200 t sojine sačme. Tokom nedelje beležili smo trgovanje sojinom sačmom po ceni od 77 do 78 din/kg+PDV. Zbog smanjenja cene sojinog zrna, očekujemo i niže oglašene cene sojine sačme u narednom periodu.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Suncokretova sačma nuđena je u rasponu od 30,9 do 32,5 din/kg+PDV. Ponuđeno je oko 500 t robe sa različitih mesta utovara: Sombor, Zrenjanin, Šid i Nova Crnja. Do kraja nedelje imali smo i najniže oglašene ponude od 30,9 - 31,2 din/kg+PDV iz fabrike u Zrenjaninu. Kako je interesovanje za suncokretovom sačmom bilo minimalno, realizacije su izostale.

SOJINA POGAČA, GRIZ I ULJE

Sojina pogača bila je ponuđena od 69,5 do 81 din/kg+PDV za robu u džaku i od 68,6 do 78 din/kg+PDV za robu u rinfuzu. Sojin griz 40/1 ponuđen je po ceni od 71,9 din/kg+PDV. Sirovo sojino ulje ponuđeno je po ceni od 95 din/kg+PDV. Kako smo se bližili kraju nedelje cena sojinog zrna je bila u padu, pa se u narednom periodu očekuje i korekcija cena sojinih prerađevina.

STOČNO BRAŠNO

Tokom nedelje ponude stočnog brašna u džaku bile su po ceni od 16 do 21,5 din/kg+PDV i od 15 do 19 din/kg+PDV u rinfuzu. Trgovanja stočnim brašnom u džaku prijavljena su u rasponu od 16 do 19 din/kg+PDV. U rinfuzi je prijavljena realizacija po ceni od 17 din/kg+PDV. Tokom nedelje u ponudi smo imali više operativnih količina od strane više mlinova i beležio se pad cene. Tražnja je bila skromna.

ULJANA REPICA

Na severu Vojvodine počele je žetva uljane repice. Prvi prinosi su od 1,5-1,8 t/kj. Nema dovoljno povratnih informacija u vezi sa uslovima otkupa i jasnih zahteva oko kvaliteta. Svakako će cena uljane repice biti formirana na dnevnom nivou u odnosu na kretanja cena na stranim berzama. Do kraja nedelje kalkulisalo se cenom od 410-415 €/t+PDV. Kiša je odložila žetvu u mnogim krajevima. Od nedelje očekujemo prve ponude operativne robe.

BRAŠNO I OSTALI MLINSKI PROIZVODI

Mlinari za ovu nedelju ostavljaju isti nivo cena kao i u prošloj nedelji, pa se na tržištu T-500 25/1 nudi od 29,5 do 33 din/kg+PDV, a T-500 u rinfuzi po ceni od 28 do 32 din/kg+PDV. Brašno T-400 25/1 se nudi po ceni od 32 do 37 din/kg+PDV, a T-400 u rinfuzi ponuđeno je od 31 do 33 din/kg+PDV. Brašno T-850 ponuđeno je po ceni od 30 din/kg+PDV. Integralno pšenično brašno ponuđeno je po ceni od 38 din/kg+PDV. 

Od ostalih mlinskih proizvoda ponuđena je krupica po ceni od 41 din/kg+PDV.

VOĆE I POVRĆE

Beli i crveni krompir ponuđen je po ceni od 55 din/kg+PDV. Mlada šargarepa I klase oglašena je po ceni od 50 do 75 din/kg+PDV. Krastavac je ponuđen po ceni od 25 din/kg+PDV. Paradajz je bio u ponudi u rasponu od 100 do 120 din/kg+PDV, dok je PINK paradajz bio od 120 do 140 din/kg+PDV. Kupus je ponuđen po ceni od 25 do 30 din/kg+PDV. Mladi krompir je ponušen u rasponu od 60 do 70 din/kg+PDV. Ljuta paprika ponuđena je od 12 do 13 din/kom + PDV. Tikvice su ponuđene po ceni od 30 do 40 din/kg+PDV. 

Što se tiče ponude voća trenutno su operativne trešnje i višnje, a počele su i berbe kajsije, nektarine i breskve. Višnje su bile u ponudi po ceni od 117 do 130 din/kg+PDV. Za trešnje prodavci traže od 270 do 300 din/kg+PDV u zavisnosti od količine i kvaliteta. U ponudi smo imali kajsije po ceni od 180 din/kg+PDV. Nektarine su ponuđene po ceni od 90 do 100 din/kg+PDV u zavisnosti od količina. Breskve su ponuđene u rasponu cena od 60 do 80 din/kg+PDV. Za danas smo imali konkretan upit za kajsiju, bresakvu i višanju za industrijsku preradu. Cena industrijske nektarine bila je od 16 do 23 din/kg+PDV.

MINERALNO ĐUBRIVO

Cene mineralnih đubriva zadržale su stabilnost tokom predhodnog perioda. KAN je ostao konstantan po ceni od 285 do 290 €/t+PDV. U zavisnosti od proizvođača i pakovanja urea je varirala u cenovnom rasponu od 385 do 395 €/t+PDV, što je blagi rast cene u odnosu na prošlu nedelju. NPK 15:15:15 rusija BB je nuđena po 435 €/t+PDV. U poslednje vreme naši saradnici se interesuju za cenu uree, Mapa i NPK formulacija.

STOKA

Tokom nedelje naši saradnici tovne svinje sa farme oglašavali su po ceni od 220 do 235 din/kg+PDV, tovljenike sa mini farme po ceni od 220 do 230 din/kg+PDV, tovljenike iz otkupa po ceni od 215 do 220 din/kg+PDV. Ukupno je tržištu ponuđeno više od 2.500 tovljenika. Tokom nedelje plasman tovnih svinja sa farme i mini farme dogovaran je po ceni od 220 do 230 din/kg+PDV. Iduće nedelje klaničari će farmsku robu plaćati u rasponu cena od 220 do 230 din/kg+PDV.

Prasad sa farme oglašena su po ceni od 530 do 600 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po ceni od 400 do 500 din/kg+PDV, prasad iz otkupa po ceni od 350 do 360 din/kg+PDV. Prasad za klanje su ponuđena po ceni do 400 din/kg+PDV. U ponudi smo imali više od 1.200 prasadi. Kad su prasad sa mini farme namenjene za dalji tov u pitanju, imali smo prijavljene realizacije od 490 do 500 din/kg+PDV. Nazimice za priplod ponuđene su po ceni od 50.000 din/kom+PDV.

Jagnjad su ponuđena po ceni od 475 do 550 din/kg+PDV. Ovce za klanje ponuđene su po ceni od 230 do 250 din/kg+PDV. Na terenu je slabo interesovanje za nabavku tih kategorija stoke.

Bikovi rase holštajn oglašeni su po ceni od 320 do 325 din/kg+PDV. Bikovi simentalci su nuđeni po ceni od 336 do 342 din/kg+PDV. Krave za klanje su ponuđene po ceni od 282 din/kg+PDV. Do kraja nedelje beležili smo povećanu tražnju za kravama za klanje.

Kad je živina u pitanju, jednodnevni pilići teške linije ponuđeni su u rasponu od 46 do 65 din/kom+PDV. Tovni pilići su ponuđeni po ceni od 135 do 200 din/kg+PDV.

MESO

Oglašena cena junećeg kompenziranog mesa bila je 715 din/kg+PDV. Meso francuske obrade bilo je u ponudi od 450 do 465 din/kg+PDV, a cena svinjskih polutki bila je od 350 do 363 din/kg+PDV. Cena svinjskog buta BK je 610 din/kg+PDV, a svinjskog buta SK je od 470 do 481 din/kg+PDV. Prasetina je bila 950 din/kg+PDV, a jagnjetina 1.000 din/kg+PDV. Tokom nedelje cene mesa nisu korigovane, pošto je i cena tovljenika za ovu nedelje bila na 230 din/kg+PDV.

 

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!