Reklama
  • Tržište

(14.11.2022-18.11.2022.) Pasivno tržište uslovilo slab promet

ponedeljak, 21. novembar 2022.

Minulu sedmicu obeležio je trend pada cene merkantilne robe, izostanak tražnje za komponentama za stočnu hranu, pokušaj obaranja cene  tovljenika, pad cene uree i slaba realizacija. Republička direkcije za robne rezerve kupiće 150.000 tona merkantilnog kukuruza i razmeniće pšenicu za 30.000 tona pšeničnog belog brašna “T-500”

KUKURUZ

Već drugu nedelju na tržištu merkantilnog kukuruza nema većeg prometa. Tržište je oslonjeno uglavnom na domaćeg kupca, poput mešaona stočne hrane, ili nekog drugog krajnjeg potrošača, dok su trgovačke firme i izvoznici na minimumu potražnje. S druge strane, ponuda kukuruza je velika, pa se na tržištu mogao naći kukuruz na svim paritetima, od veštački i prirodno suvog do kukuruza sa povećanom vlagom. Cene kukuruza su s početka nedelje bile više da bi padale kako je nedelja odmicala. Raspon ponuđenih cena, za suv kukuruz bioje od 34,8 do 36 din/kg+PDV, s napomenom da su ponuđači bili spremni da koriguju cenu i ispod 34,8 din/kg+PDV. Kukuruz sa vlagom do 16% ponuđen je u rasponu od 33,5 do 34 din/kg+PDV. Na pad cene na našem tržištu uticao je nedostatak kupaca, prisustvo aflatoksina kao i trendpada cene na svetskim berzama. Sredinom nedelje je Direkcija za robne rezerve dala Obaveštenje o kupovini merkantilnog kukuruza ovogodišnjeg roda. Više o tome na www.infotim.rs.

PŠENICA

Tokom ove nedelje beleži se značajan trend pada cene merkantilne pšenice. U odnosu na prošlu nedelju kada je cena pšenice SRPS kvaliteta bila u rasponu od 39,5 do 40 din/kg+PDV, tokom ove nedelje beležen je pad, pa je cena hlebnog zrna, SRPS, u ponudi bila od 38,1 do 39,5 din/kg+PDV. Postignute cene u trgovanju, tokom ove nedelje, bile su u rasponu od 38,15 do 38,5 din/kg+PDV. Kao i kod kukuruza, trend pada cene na svetskom tržištu, kao i manjak izvoza, doveo je do pada cene hlebnog zrna. Ponuda je veća u odnosu na potražnju.

SOJA

Na tržištu se povećala operativna količina sojinog zrna sa većim procentom vlage i lošijeg kvaliteta. Kupci su mahom koristili tu činjenicu, pa su u pregovorima trgovinu uslovljavali nižim cenama. Kupovina je i dalje minimalna. Ponuđači su tokom nedelje oglašavali soju novog roda po ceni od 71.6 do 78 din/kg+PDV a uz obračun kvaliteta od 75 do 77 din/kg+PDV. Krajem nedelje bilo je pregovora za soju tel-kel za 71.6 din/kg+PDV. Na čikaškoj berzi beležen je konstantan pad cene tokom nedelje. Isti je trend na berzi u Milanu.

JEČAM

U protekloj nedelji domaće tržište prikazuje aktivne operativne ponude ječma u rinfuzu ovogodišnjeg roda. Ponude su bile u intervalu od 34.5 din/kg+PDV s početka nedelje do 35 din/kg+PDV. Džakirani ječam nuđen je od 36 do 36.5 din/kg+PDV. Tražnja manjih količina ječma prisutna je na paritetu Bačke i centralne Srbije. To je uticalo na ponuđače da spuste cene u odnosu na prvobitno ponuđene. Prvi utisci nove setve ječma su zadovoljavajući. Porast biljaka u početnim fazama rasta je dobar, a treba reći da su ječmom posejane veće površine u odnosu na prethodne godine.

SOJINA SAČMA

Preko sistema Info Tim Logistika u protekloj nedelji veća je operativna ponuda sojine sačme po količinama i raznovrsnosti. Tražnja je, ipak, manja kao i količine konkretnih prometovanja. Kupovina je, uglavnom, za fabrike stočne hrane i farme različitih kapaciteta. Oglašene cene za sačmu sa 44% proteina u ponudi su od 79 do 81 din/kg+PDV. Konkretni dogovori se ostvaruju za 79 din/kg+PDV pa i niže. Usled slabe tražnje prodavci su sprmni da spuste cenu na svim paritetima: u Šidu, Obrenovcu, Vrbasu, Velikom Gradištu i Zrenjaninu. U Šidu je sojina sačma sa 46% proteina ponuđena za 83 din/kg+ PDV. Prerada soje novog roda je aktivna pa su raspoložive količine te robe znatno povećane. Na čikaškoj berzi beleži se blaži trend pada vrednosti sojine sačme.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Na domaćem tržištu stabilan je nivo ponude i cene suncokretove sačme. Kao i predhodne nedelje, ponuđene vrednosti su u rasponu od 36 do 37.5 din/kg+PDV, dok je suncokretova sačma sa 40% proteina ponuđena za 54 din/kg+PDV. Ponuda suncokretove sačme aktivnija je od tražnje za njom. Operativni pariteti bili su Šid, Vrbas, Veliko Gradište i Sombor. U ovoj nedelji aktivirali su se kupci ove komponente. Trgovalo se od 35.5 do 36.5 din/kg+PDV. Na milanskoj berzi beleži se trend blažeg pada vrednosti ove komponente.

STOČNO BRAŠNO

Pšenično stočno brašno tokom nedelje ponuđeno je na tržištu u rasponu od 24,5 do 26 din/kg+PDV, a cena po kojoj se roba prometovala bila je u rasponu od 24,5 do 25,5 din/kg+PDV. Operativnih količina za utovar ima, pa ponuđene količine zadovoljavaju potrebe kupaca.

MINERALNO ĐUBRIVO

Preko sistema Info Tim Logistike u ovoj nedelji ponuđen je širok asortiman mineralnih đubriva. Opšti utisak je da se đubrivo više nudilo, nego tražilo. U nadi da će pronaći konkretnog kupca prodavci su iz dana u dan obarali cenu azotnih đubriva u ponudi.

NPK 15x15x15 RUSIJA BB 780 e/t+PDV
NPK 16x16x16 RUSIJA 25/1 795-810 e/t+PDV
UREA RUSIJA 25/1 795-820 e/t+PDV
AN RUSIJA 25/1 740-750 e/t+PDV
KAN MAĐARSKI 25/1 710-725 e/t+PDV

Pregled oglašenih cena za ovu nedelju i ponude ostalih formulacija đubriva možete pogledati na sajtu www.infotim.rs.

STOKA

U toku ove nedelje naši saradnici su tovne svinje sa farmi oglašavali po ceni od 230 do 260 din/kg+PDV, tovljenike sa mini farmi po ceni od 230 do 250 din/kg+PDV, a tovljenike iz otkupa po ceni od 235 do 259 din/kg+PDV. Na početku nedelje svinje su nuđene po višoj ceni, da bi do kraja nedelje prvi pregovori za iduću nedelju za farmsku robu bili 230 din/kg+PDV. Trend je smanjene kupovine i pada cene. Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 320 do 389 din/kg+PDV, a ovce za klanje nuđene su po ceni od 155 do 166 din/kg+PDV. Uoči predstojećih praznika povećana je tražnja za jagnjadima, pa su prodavci reagovali sa višim cenama. U toku nedelje prasad sa farme oglašavana su po ceni od 360 do 400 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po ceni od 335 do 370 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 330 do 350 din/kg+PDV. U ovom periodu najviše se traže prasad za klanje, mada ima i nabavke prasadi za dalji tov. Ponude bikova holštajn oglašene su od 300 do 335 din/kg+PDV, a bikova simentalaca po ceni od 321 do 350 din/kg+PDV. Zbog slabije ponude, povećana je potražnja za ovom kategorijom stoke.

VOĆE I POVRĆE

Završavamo nedelju za nama sa bogatom ponudom povrća. Zelena salata našla se u ponudi po ceni od 36.63 din/kg + PDV. Veće količine šargarepe različitih pakovanja i klasa bile su u ponudi ove nedelje. Raspon oglašenih cena bio je od 42 do 63.64 din/kg+PDV. Na platformi Info Tim Logistika zabeležene su i ponude cvekle i paradajza bez naznačene cene. Prva klasa kornišona bila je u ponudi po 145 din/kg+PDV. Crni luk je nuđen u rasponu od 40 do 45.45 din/kg + PDV, dok je beli luk imao cenu 272.73 din/kg + PDV. Beležili smo i povoljnu ponudu tikvica po ceni od 36.36 din za kg. Paštrnak je zadržao prošlonedeljnu oglašenu cenu od 175 din/kg + PDV. U ponudi voća kao i prethodnih nedelja dominira jabuka, sa raznolikim sortimentom. Azbučno prva ali i najbrojnija u ponudi bila je sorta ajdared u rasponu oglašenih cena od 41.67 do 63.64 din/kg + PDV, ali je nuđena i bez cene. Sorte jonagold i zlatni delišes imale su identičan raspon cena od 59.09 do 63.64 din/kg + PDV. Novitet u ponudama je kivi koji su prodavci nudili bez naznačene cene. Tokom cele nedelje oglašavana je ponuda mandarina, sa oglašenom cenom 109.09 din/kg + PDV.

SUBVENCIJE I REGULATIVE

14.11.2022.

Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije objavila je Javni poziv za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor. Ministarstvo poljoprivrede obaveštava zainteresovanu javnost o početku konsultativnog procesa u vezi sa Nacrtom nacionalnog programa ruralnog razvoja za period od 2022. do 2024. godine. Svi zainteresovani svoje komentare i sugestije na Nacrt programa do utorka, 22. novembra mogu dostaviti na imejl branislav.veljkovic@minpolj.gov.rs.

Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneo Odluku o produženju roka za podnošenje prijava po Javnom konkursu za dodelu bespovratnih sredstava jedinicama lokalne samouprave sa područja Autonomne pokrajine Vojvodine za sufinansiranje infrastrukturnog opremanja industrijsko-poslovnih zona.

15.11.2022.

Republička direkcija za robne rezerve je objavila da će vršiti kupovinu merkantilnog kukuruza rod 2022.

16.11.2022.

Republička direkcija za robne rezerve oglasila je prikupljanje pismenih ponuda za razmenu merkantilne pšenice za 30.000 tona pšeničnog belog brašna „T-500“, koje će se dobiti meljavom, radi interventne prodaje proizvođačima hleba.

17.11.2022.

Republička direkcija za robne rezerve objavila je dopunu poziva za kupovinu merkantilnog kukuruza rod 2022. godine

18.11.2022.

Vlada Republike Srbije donela sledeće uredbe:

1.Uredbu o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima suncokreta roda 2022. godine;

2. Uredba o izmenama i dopuni Uredbe o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini.

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!