Reklama
  • Tržište

(24.04. do 28.04.2023.) Pad ili stagnacija cena u Srbiji

četvrtak, 4. maj 2023.

U Konstanci kukuruz ponovo jeftiniji od pšenice. U Ukrajini takođe nastavljen pad cene žitarica. U Brazilu se očekuje rekordan rod soje.

KUKURUZ

Tržište merkantilnog kukuruza bilo je vrlo aktivno. Što se ponude tiče, na tržištu se mogao naći i kukuruz SRPS kvaliteta do 14% vlage, kao i onaj sa vlagom do 16%. Ponuda i tražnja je bila prilično ujednačena, međutim, obim trgovanja nije veliki zbog mimoilaženju ponude i tražnje. Cena kukuruza SRPS kvaliteta je bila od 23,9 do 24,5 din/kg+PDV, dok je kukuruz do 16% vlage nuđen u rasponu cena od 22,5 do 24 din/kg+PDV. Sredinom nedelje je beležen trend pada cene, pa se do kraja nedelje trgovalo kukuruzom do 16% vlage po ceni od 22,5 do 23,1+ PDV, dok je kukuruz SRPS kvaliteta trgovan u rasponu cena od 22,5 do 23,5 din/kg+PDV. Zbog niske i nestabilne cene mnogi ponuđači se povlače sa tržišta. Trend pada cene ove merkantile, tokom nedelje, beležen je i na svetskim berzama i FOB-ovima.

PŠENICA

Merkantilna pšenica je na tržištu tokom nedelje ponuđena po ceni od 23 do 26 din/kg+PDV. Ponuđene količine na paritetima nisu velike mada se očekivala veća ponuda te merkantile, s obzirom na to da je vreme žetve sve bliže. S druge strane, s početka nedelje, kupci su bili spremni da u zavisnosti od kvaliteta, za hlebno zrno plate cenu od 23 do 25 din/kg+PDV. Trgovano je manjim količinama ove robe po ceni od 23 din/kg+PDV, za pšenicu sa min.12% proteina, dok je beleženo i trgovanje pšenicom SRPS kvaliteta po ceni od 21,8 din/kg+PDV. Kako saznajemo u razgovoru sa saradnicima, za bolji kvalitet pšenice sa 15% proteina i dalje se pregovara za cenu od 25 din/kg+PDV. Veće nabavke od strane izvoznika još uvek nema. Cene i tržište su nestabilni i beležio se trend pada cene do kraja radne nedelje.

JEČAM

Tokom nedelje nismo imali zabeleženo trgovanje stočnim ječmom. Ječam se na robnom tržištu žitarica nudio u cenovnom rasponu od 23 do 24 din/kg+PDV. Slaba ponuda i slaba zainteresovanost potencijalnih kupaca je obeležila nedelju za nama. Tokom nedelje imali smo u ponudi terminsku cenu za ječam od 150 €/t+PDV.

SOJA

Tokom nedelje ponuđeno je oko 300 t soje. Raspon oglašenih cena bio je od 57 do 58,5 din/kg+PDV. Kupci su bili aktivniji u nabavci početkom nedelje, pa je do kraja nedelje tražnja za sojom bila minimalna. Ove nedelje kupci su soju plaćali od 55 do 57 din/kg+PDV. Tokom nedelje u izveštajima sa čikaške berze beleži se blagi pad cene soje za fjučers ugovore.

SOJINA SAČMA

U ovoj nedelji na domaćem tržištu ponuda sojine sačme bila je zadovoljavajuća. Ponuđeno je više od 500 t. Oglašene cene za sačmu sa 44% proteina su od 64 do 66 din/kg+PDV, sa utovarima u fabrikama u Zrenjaninu, Bečeju, Šidu i Velikom Gradištu. Na čikaškoj berzi beleži se trend pada vrednosti sojine sačme.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Tokom nedelje ukupno je ponuđeno oko 500 t ove stočne komponente. Zvanična cena u ponudi bila je u rasponu od 38 do 39,5 din/kg+PDV za sačmu sa 33% proteina. Operativni utovari su bili iz fabrika u Šidu, Zrenjaninu, Somboru, Velikom Gradištu i Vrbasu. Cena je ostala stabilna tokom cele nedelje, ali bez većih interesovanja od stane kupaca. Tokom nedelje imali smo i zabeleženo prometovanje 25 t suncokretove sačme po ceni od 38 din/kg+PDV.

SOJINA POGAČA I GRIZ

Sojina pogača u rinfuzi tokom nedelje se je u ponudi bila u rasponu od 65 do 70 din/kg+PDV. Džakirana sojina pogača 40/1 je na tržištu ponuđena po ceni od 67 do 69 din/kg+PDV. Ponuda sojinog griza je bila po ceni od 68,7-70 din/kg+PDV. Na tržištu već neko vreme imamo slabu zainteresovanost kupaca za ovim sojinim prerađevinama, razlog je verovatno taj što je na tržištu došlo do pada cena sojine sačme.

STOČNO BRAŠNO

Na početku nedelje cene pšeničnog stočnog brašna bile su od 24,5 do 24,8 din/kg+PDV za rinfuz, i u tom rasponu cena se i trgovalo. Cena džakiranog stočnog brašna je od 25,5 do 27 din/kg+PDV. Operativnih količina je malo, mlinovi i dalje, zbog velike količine konzumnog brašna na lageru, slabije melju nove količine. Tokom ove nedelje možemo reći da stočno brašno beleži blagi trend pada cene.

BRAŠNO

Korekcije cena brašna, od strane mlinske industruje, na početku ove nedelje nije bilo. Cene brašna T-500 se kreću od 37 do 44 din/kg+PDV, T-400 od 43 do 51 din/kg+PDV, T-850 36 din/kg+PDV. Meljava je, prema rečima naših saradnika, na minimumu zbog slabog plasmana brašna.

VOĆE I POVRĆE

Što se tiče ponude povrća, ove nedelje smo imali jedinstvenu ponudu jedne tone špargle po ceni od 740,74 din/kg+PDV. Beležimo i ponudu ukupno 30.000 komada zelene salate puterice i kristalke, po ceni od 23,15 din/kom+PDV, kao i dve tone krastavaca salatara po ceni od 111,11 din/kg+PDV. Kako saznajemo od saradnika, cena krastavaca je u padu zbog uveženih količina iz Albanije. Oglašeno je 2.000 veza mladog luka po ceni od 18,52 din/veza. Cena mladog kupusa je pala u odnosu na prošlu nedelju. Ponuđeno je 20 t po ceni od 64,8 din/kg. Imali smo tražnju za 25 t belog i crvenog krompira i crnog luka u džakovima 10/1, kao i 25 t šargarepe u džaku 5/1. Jagode su ponuđene po ceni od 370,37 din/kg+PDV. Po 1 t jabuke ajdared i zlatni delišes oglašena je po ceni od 80 din/kg+PDV.

MINERALNO ĐUBRIVO

Urea BB oglašena je u rasponu cena od 440 do 460 €/t+PDV. Urea 25/1 je ponuđena po ceni od 450 do 455 €/t+PDV. Urea se slabije prometovala ove nedelje, iako su prodavci bili spremni na smanjenje cene. Do kraja nedelje poneki ponuđači ostali su bez operativne robe, ali sledeće nabavke su već najavljene za posle praznika. Kad su druge azotne formulacije u pitanju i

one su imale trend pada. AN je ponuđen po ceni od 440 do 450 €/t+PDV. NPK 16:16:16 Rusija bila je u ponudi od 600 €/t+PDV. Po rečima ponuđača do kraja nedelje mogao se postići i dogovor na 585 €/t+PDV. Mnogi prolongiraju kupovinu, nadajući se još nižim cenama u ponudi.

Pregled oglašenih cena dat je u nastavku teksta, a cene ostalih formulacija saznajte na našoj web i mobilnoj aplikaciji.

UREA 440-460 €/t+PDV sa ponuđenih 500 t
AN 440-450 €/t+PDV sa ponuđenih 200 t
NPK 16:16:16 RUSIJA 600 €/t+PDV sa ponuđenih 300 t
MAP 12x52x0 25/1 750 €/t+PDV sa ponuđenih 100 t

SEMENSKA ROBA

Nabavka semena uglavnom je završena. U većini krajeva setva je počela. Prodavci se nadaju da će se u narednom periodu nabavljati manje količine semenske soje, kukuruza i suncokreta. Tokom nedelje imali smo ponude manjih količina semenske soje NS sorte i Selsem na 180 din/kg+PDV.

STOKA

U toku ove nedelje naši saradnici tovne svinje sa farme oglašavali su po ceni od 255 do 265 din/kg+PDV, tovljenike sa mini farme po ceni od 250-260 din/kg+PDV, a tovljenike iz otkupa po ceni 250-255 din/kg+PDV. Ukupno je ove nedelje ponuđeno više od 1.800 tovljenika. Tokom nedelje pregovori za farmsku i mini farmsku robu bili su na nivou 250-255 din/kg+PDV. Za iduću nedelju klaničari planiraju da zadrže iste uslove oko ugovranja za tovljenike, mada na terenu čujemo da usled male opertivnosti robe na terenu dogovori mogu da se postignu i na cenu od 260 din/kg+PDV. Nazimice za priplod F1 bile su u ponudi po 50.000 din/kom+PDV. U toku nedelje prasad sa farme oglašavana su po ceni do 500 do 540 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po ceni od 550 do 555 din/kg+PDV, prasad iz otkupa po ceni od 465 do 500 din/kg+PDV i prasad za klanje po ceni od 463 din/kg+PDV. Ove nedelje imali smo ponuđeno više od 600 prasadi. Prema rečima kupaca u odnosu na prethodne periode slabi tražnja i interesovanje za nabavku prasadi. Klaničari su prasad za klanje plaćali 480 do 500 din/kg, a farmsku prasad za dalji tov i do 550 din/kg+PDV. Jagnjad su ponuđena po ceni od 370 do 400 din/kg+PDV, a ovce za klanje po ceni od 145-185 din/kg+PDV. Klaničari su manje zainteresovani za nabavku jagnjadi. Cenu koju bi najčešće plaćali je 400 din/kg sa uračunatim PDV-om. Ponuda bikova holštajn oglašena je po ceni od 283 do 294 din/kg+PDV, bikova simentalaca po ceni od 326 do 327 din/kg+PDV. Ove nedelje ponuđeno je više od 50 bikova. Za bikove simentalce klaničari su bili spremni da plate od 2,9 do 3 €/kg sa uračunatim PDV-om.

Kad je živina u pitanju, tovni pilići bili su u ponudi po 175 din/kg+PDV. Jednodnevni pilići teške linije ponuđeni su po ceni od 48 do 59 din/kom+PDV. Tronedeljeni pilići bili su u ponudi po ceni 222 din/kom+PDV.

MESO

Oglašena cena junećeg kompenziranog mesa bila je 670 din/kg+PDV. Meso francuske obrade u ponudi je bilo od 480 do 510 din/kg+PDV, a cena svinjskih polutki bila je od 387 do 390 din/kg+PDV. Cena jagnjećeg mesa bila je 850 din/kg+PDV i prasetine 850 din/kg+PDV. Cena očišćenog pileta bila u ponudi od 277 do 314 din/kg+PDV. U odnosu na prethodnu nedelju bilo je korekcije cene za svinjsko i juneće meso. Nivo cena za tovljenike bio je na višem nivou cena u trgovanju u odnosu na prethodnu nedelju.

SVETSKO TRŽIŠTE

Кukuruz u Konstanci poјеftinio je za 21 dolar po toni i dostigao najnižu cenu u ovoj godini od 244 $/t dok je pšenica zadržala staru cenu od 255 $/t 3 $/t. Sojina sačma u Italiji je pojeftinila za 27 €/t i sada je 528 €/t. Žetva soje u Brazilu se privodi kraju i očekuje se rekordan rod što može izazvati pad cene.

Cene 28.4.2023. nekih od roba u svetskim lukama i svetu koje pratimo:

Kukuruz: severna Italija 273 €/t ↘; Konstanca 244 $/t ↘; Ukrajina 151 $/t

Pšenica: Konstanca 255 $/t ↔ ; Ukrajina 137 $/t

Soja: Čikago 520 $/t ↘

Uljana repica: 440 €/t ↘

Suncokret: 442 $/t ↘

UREA: Egipat 347 $/t ↗; Francuska 355 €/t ↔

Sojina sačma: Italija 528 €/t ↘

Suncokretovo ulje: Rumunija, Bugarska, Mađarska 866 $/t ↗

Svinjske polutke: EU (239,5 - 264,5) €/100kg ↗

 

SUBVENCIJE I REGULATIVE

24.04.2023.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za agrarna plaćanja raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi za 2023. godinu.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je:

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, tov svinja, tov jagnjadi i tov jaradi,

Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za kvalitetna priplodna grla.

25.04.2023.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje Konkurs za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2023. godinu.

26.04.2023.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je sledeće konkurse:

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije u AP Vojvodini u 2023. godini,

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija za preradu voća i povrća (uključujući i pečurke) u AP Vojvodini u 2023. godini,

Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju piva u AP Vojvodini u 2023. godini.

27.04.2023.

Republička direkcija za robne rezerve izmenila je obaveštenje o kupovini merkantilne pšenice rod 2022. godine koje se menja u tački „VI Uslovi koje moraju da ispune poljoprivredna gazdinstva“.

28.04.2023.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje Konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini 2023. godini.

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!