Reklama
  • Tržište

(27.2. do 3.3.2023.) Nakon dva dinamična meseca prva stabilna nedelja

utorak, 7. mart 2023.

Nakon dva dinamična meseca u ovoj godini, imali smo prvu nedeljua bez bitnih promena cena. Ponude svih roba  dovoljne su da podmire tražnju. 

KUKURUZ

Tokom nedelje na tržištu kukuruza nije bilo novih dešavanja, što bi donekle pokrenulo uspavano tržište zbog nedovoljne ponude te merkantile.Tokom prve polovine nedelje primetno je povećana tražnja za kukuruzom, ali kako je nedelja odmicala sve manje smo imali zabeleženih trgovanja. Prirodno suv kukuruz imao je zabeleženo trgovanje od 29 din/kg+PDV. Kukuruz sa vlagom do 16% je s početka nedelje trgovan po ceni od 28 din/kg+PDV, dok je na kraju nedelje trgovan po ceni od 26,7 din/kg+PDV. Veštački suv kukuruz je prodavan po ceni od 28,5 din/kg+PDV.

PŠENICA

Ponuda pšenice tokom nedelje pretrpela je cenovne oscilacije diktirane malom potražnjom, bez nagoveštaja da može doći do značajnije potražnje.  Pšenica SRPS kvaliteta trgovana je s početka nedelja po ceni od 29,5 din/kg+PDV. Sredinom nedelje beležimo pad cene, tako da se pšenicom sa minimalno 12% proteina trgovalo po ceni od 29,5 din/kg+PDV,a sa minimalno 13% proteina po ceni od 29,6 din/kg+PDV. 

JEČAM

U protekloj nedelji beležimo pad cene. Ječam je ponuđen po nižim cenama u odnosu na prošlu nedelju: stočni u rasponu od 32,5 do 33 din/kg+PDV. Napomenimo i to da je tražnja za stočnim ječmom na mimimumu. Pojeftinjenje na svetskom tržištu izazvala je mala potražnja zbog dovoljne količine žitarica. Najveći uticaj na pojeftinjenje imala je dobra žetva u Australiji.

SOJA

U nedelji za nama ponuđeno je više od 300 t soje. Nivo oglašenih cena bio je u rasponu od 65 do 67 din/kg+PDV. Iako se činilo da je ponuda aktivnija na tržištu, kupci su ostali po strani. Prometovane su manje količine po nižim cenama. Na milanskoj berzi beleži se pad cene soje u odnosu na predhodnu nedelju. Na čikaškoj berzi nije bilo većih cenovnih pomeranja kad su fjučers ugovori u pitanju.

SOJINA SAČMA

U nedelji za nama ponuđeno je više od 750 t sojine sačme. Sačma sa 44% proteina oglešena je od 72 do 72,5 din/kg+PDV, sa utovarima u fabrikama u Obrenovcu, Šidu i Velikom Gradištu. Sojina sačma sa 42% proteina ponuđena je po 70 din/kg+PDV sa utovarom u Obrenovcu. Na čikaškoj berzi beleže je rast cene za fjučers ugovore.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Ukupno je ponuđeno više od 800 t te komponente. Cena u ponudi za sačmu sa 33% proteina bila je po jedinstvenoj ceni od 39 din/kg+PDV. Operativni utovari bili su u fabrikama u Velikom Gradištu, Zrenjaninu, Novoj Crnji i Somboru. Cena je ostala stabilna tokom cele nedelje, ali bez većeg interesovanja kupaca. Na milanskoj berzi ne beleže se veće promene u odnosu na predhodni period.

SOJINA POGAČA

Sojina pogače u rinfuzu ponuđena je po ceni od 70 do 72 din/kg+PDV, dok je džakirana u ponudi bila po 74 din/kg+PDV. Za tu komponentu zainteresovane su fabrike stočne hrane i farme. U zavisnosti od pakovanja sojin griz je ponuđen od 72,5 do 76 din/kg+PDV.

STOČNO BRAŠNO

Tržište stočnog brašna tokom nedelje beleži mali obim trgovanja. Slaba operativnost stočnog brašna na tržištu je primetna. Ponuda džakiranog stočnog brašna bila je u rasponu od 26 do 28 din/kg+PDV. Cenu je diktirala količina i paritet. Tokom nedelje beležimo i trgovanje rinfuznog stočnog brašna po ceni od 25 do 25,5 din/kg+PDV. Cenovni raspon kao i kod džakiranog diktira količina i paritet.

BRAŠNO

Cene konzumnog brašna ove nedelje bile su sledeće: brašno T-500 na tržištu ponuđeno je u rasponu od 44 do 51 din/kg+PDV, T-400 od 49 do 56 din/kg+PDV, T-850 od 42 do 44 din/kg+PDV, integralno pšenično brašno od 50 do 60 din/kg  +PDV. Veći cenovni raspon u trgovanju diktirala je količina i mesto utovara brašna. Više informacija možete pronaći na našoj internet stranici i mobilnoj aplikaciji.

VOĆE I POVRĆE

Iza nas je nedelja sa bogatim ponudama povrća u sistemu Info Tim Logistike. Tokom cele nedelje ponuđači su oglašavali krompir, ukupno 26 t belog krompira, u rasponu od 64,81 do 77.27 din/kg + PDV, dok je 25 t crvenog krompira bilo ponuđeno po ceni od 64,81 din/kg + PDV. Beležili smo i ponud 50 t cvekle po ceni od 27,78 din/kg + PDV. Zelena salata ove je nedelje imala oglašenu cenu od 20 din/kg + PDV. Ponuđači su preko nas oglašavali roktvicu tokom nedelje po ceni od 23,25 din/kg + PDV, dok je kupus imao nešto višu cenu od 27,27 din/kg + PDV. Paradajz i krastavac su bili u ponudi tokom cele nedelje bez oglašene cene. Osvrt na ponudu voća započinjemo ponudom jabuka, sorta ajdared je bila od 60 do 68,18 din/kg + PDV, granny smith od 51 do 60 din/kg + PDV, dok je zlatni delišes bio u ponudu po ceni od 68,18 din/kg+PDV tokom cele nedelje. Mandarine i pomorandže su takođe bile oglašene preko sistema Info Tim Logistike, ali bez naznačene cene.

MINERALNO ĐUBRIVO

Ove nedelje beležimo stabilan nivo cena u ponudi svih formulacija đubriva. Tako je urea ponuđena u rasponu od 525 do 540 €/t+PDV. Operativnost uree na paletama je stabilizovana, tako da su dostupne količine bile na utovarima u Šapcu, Bačkoj Palanci i Bogojevu. I nivo drugih azotnih đubriva bio je stabilan po pitanju operativnosti i cene. Na samom početku nedelje beležili smo trgovanje ruskog kan-a 25/1 po ceni 560 €/t+PDV. Ove nedelje karakteristična je veća aktivnost ponuđača, nego kupaca. Pregled oglašenih cena dat je u nastavku teksta, a za ostale formulacije posetite našu web i mobilnu aplikaciju.

UREA 525-540 €/t+PDV sa ponuđenim količinama oko 1.500 t
AN 570-580 €/t+PDV sa ponuđenim količinama oko 800 t
KAN 530-560 €/t+PDV sa ponuđenim količinama oko 800 t
NPK 16x16x16 RUSIJA 25/1 670-680 e/t+PDV sa ponuđenim količinama oko 300 t.

STOKA

U toku ove nedelje naši saradnici su tovne svinje sa farme oglašavali po ceni od 230 do 240 din/kg+PDV, tovljenike sa mini farme po ceni od 230-240 din/kg+PDV, a tovljenike iz otkupa po ceni 230-231 din/kg+PDV. Ukupno je ponuđeno je više od 1.000 tovljenika. Tokom nedelje pregovori su bili na nivou cena 230 din/kg+PDV. Klaničari su najavili niži nivo cena za iduću nedelju, a tovljenike nameravju da plaćaju u rasponu cena od 220 do 225 din/kg+PDV. U toku nedelje prasad sa farme su oglašavana po ceni od 400 do 500 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po ceni od 390 do 430 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 370 do 380 din/kg+PDV. Ove nedelje imali smo ponuđeno oko 700 prasadi. Na tržištu se beleži širok raspon cena prasadi u ponudi, tako smo i beležili dogovore za pojedine kategorije prasadi. Jedan od ključnih problema na terenu je slaba operativnost robe kad su prasad u pitanju. Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 350 do 417 din/kg+PDV. U ponudi je bilo 400 prasadi. Ovce za klanje ponuđene su po ceni od 180 do185 din/kg+PDV. Na terenu je uočen širok dijapazon oglašenih cena u ponudi. Bikovi holštajn ponuđeni su po ceni od 290 do 294 din/kg+PDV, simentalaci po ceni od 315 do 330 din/kg+PDV. Ove nedelje ponuđeno je više od 100 bikova. Cena tovnih pilića ove nedelje je bila 160 din/kg+PDV. Cena jednodnevnog pileta beleži porast cene u oglasima i ove nedelje je 60 din/kom+PDV.

MESO

Ovu nedelje oglašena cena za juneće kompenzirano meso bila je 645 din/kg+PDV. Kad je u pitanju svinjsko meso, francuska obrada, raspon oglašenih cena bio je u rasponu od 435 do 436,36 din/kg+PDV, a svinjske polutke od 345 do 345,45 din/kg+PDV. Na ovu cenu tovljenika od 230 din/kg+PDV, nije bilo većih korekcija cena mesa.

SVETSKO TRŽIŠTE

Cene na svetskom tržištu koje pratimo imale su, uglavnom, blag pad sem kukuruza i uljane repice. Cena kukuruza u Italiji je cena početkom nedelje porasla za 10 evra i održala se na 318,5 €/t. U Konstanci u Rumniji kukuruz je neznatno pojeftinio na 262 $/t, što je bila cena pre dve nedelje. U toj luci cena pšenice je niža za 1$ i prodavala se po 284 $/t. Sve uljarice su pojeftinile, soja u Čikagu za 13 $, pa se prodavala po 547$/t. Uljana repica u Francuskoj je najviše izgubila na vrednosti od svih uljarica i to za 68 evra pa je nova cena 532 €/t, dok je cena suncokreta pretrpela najmanji pad od svega  8 €/t na 464 €/t. Sojina sačma u Italiji takođe je zabeležila blagi pad, pa je ovu nedelju završila sa cenom od 618 €/t. UREA je imala minimalne korekcije naniže, u Francuskoj za 2 evra na 400 €/t, a u Egiptu za 10 $ na 360$/t.

SUBVENCIJE I REGULATIVE

27.02.2023.

Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam raspisao je Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za subvencionisanje preduzetnika, mikro i malih pravnih lica od interesa za razvoj i revitalizaciju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti u 2023. godini.

28.02.2023.

Republička direkcija za robne rezerve oglasila je prikupljanje pismenih ponuda za razmenu merkantilne pšenice za 32 000 t pšeničnog belog brašna "T-500", koje će se dobiti meljavom brašna, radi interventne prodaje proizvođačima hleba.

02.03.2023.

Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je Javni konkurs za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje sistema upravljanja otpadom u 2023. godini.

 

 


Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!