Reklama
  • Tržište

(31.10-04.11.2022.) Povećana tražnja za stočnim ječmom, velika razlika u ceni ponude i tražnje usporio promet soje

nedelja, 6. novembar 2022.

Prodaja stočnog ječma u rinfuzu najčešće je dogovarana u rasponu od 34 do 35 din/kg+PDV. Kupci uglavnom nisu bili raspoloženi da soju ovogodišnjeg roda plate od 77.5 do 78.5 din/kg+PDV, kao ni za prošlogodišnji rod od 79.5 do 79.8 din/kg+PDV.

KUKURUZ

Tržište merkantilnog kukuruza bilo je promenljivo. Na samom početku nedelje ponuđene su manje količine te robe a i kupci su bili pasivniji. Kako je nedelja odmicala ponuda kukuruza bila je sve bolja, tako da se na tržištu mogao naći kukuruz sa povećanom vlagom kao i suv kukuruz. Potražnje za ovom robom, generalno, ima, bez obzira na to što izvozničke firme i dalje nisu aktivne na terenu. Primetna je potražnja većih količina ove robe od strane domaćih mešaona i farmi. Cena po kojoj je ponuđen kukuruz do 16% vlage bila je u rasponu od 33 do 34 din/kg+PDV, a realizovane su manje količine po ceni od 33 do 33,7 din/kg+PDV. Veštački suv kukuruz ponuđen je u rasponu cena od 35,3 do 36 din/kg+PDV. Iz razgovora sa saradnicima saznajemo da je postizana i cena od 36 din/kg+PDV. Kvalitet kukuruza kao i prisustvo aflatoksina utiču na cenu. Na kraju nedelje trgovanje je, takođe, bilo pasivno sa malo zaključenih poslova.

PŠENICA

Merkantilna pšenica tokom nedelje ponuđena je na tržištu u rasponu od 39,8 do 42 din/kg+PDV, gde je bolji kvalitet hlebnog zrna više plaćan. Kao i kod kukuruza, izvoznici su manje aktivni. Pšenica se sporadično prodaje u zemljama u okruženju. Sredinom nedelje na svetskim berzama beležen je rast cene ove merkantile da bi se na kraju nedelje beležio pad cene. Trend cene, u svakom slučaju, zavisi od izvoza i geopolitičke situacije.

JEČAM

Stočni ječam ovogodišnjeg roda u rinfuzu, s početka nedelje nuđen je u rasponu od 34 do 34.5 din/kg+PDV, sredinom nedelje od 35 do 35.2 din/kg+PDV dok je džakirani ječam nuđen na 36.5 din/kg+PDV. Na terenu je tražnja aktivnija. Prodaja ječma u rinfuzu najčešće je dogovarana u rasponu od 34 do 35 din/kg+PDV. U sremskom okrugu i oblasti južnog Banata džakirani ječam se dogovarao na 36 din/kg+PDV.

SOJA

Kao i predhodne nedelje i ove se nastavlja trend slabe zainteresovanosti za kupovinu sojinog zrna pod izgovorom da su se kupci snabdeli iz Hrvatske i Mađarske. Tokom nedelje kupci su bili spremni da za soju manje plate od zahteva prodavaca. Oni su tokom nedelje soju ovogodišnjeg roda oglašavali u rasponu od 77.5 do 78.5 din/kg+PDV. Za prošlogodišnji rod oglašena cena je bila od 79.5 do 79.8 din/kg+PDV. Zbog raskoraka ponude i tražnje, tokom nedelje nismo beležili prodaju ove uljarice. U drugoj polovini nedelje na čikaškoj berzi beleži se trend blagog rasta cene za fjučers ugovore.

SOJINA SAČMA

Preko sistema Info tim logistika na domaćem tržištu nastavlja se trend manje ponude sojine sačme. Traže se manje količine. U Šidu, Velikom Gradištu i Zrenjaninu sačma sa 44% proteina nuđena je u rasponu od 80 do 81 din/kg+PDV. Dogovori su postizani za cene u rasponu od 80 do 80.50 din/kg+PDV. Na kraju radne nedelje ponuda je bila spremna da plati 81 din/kg+PDV. Sačma sa 46% proteina u Šidu nuđena je za 83 din/kg+ PDV. Raspoložive količine su uglavnom ograničene. U ponudi dominira sojina sačma iz stare prerade, dok je nova počela u Obrenovcu, Šidu i Bečeju. Na čikaškoj berzi prisutan je blaži trend pada vrednosti sojine sačme.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Kao i prethodne nedelje o ove nedelje na domaćem tržištu stabilna je ponuda kao i cene suncokretove sačme koje su bile u rasponu od 34.5 din/kg+PDV do 35 din/kg+PDV. Iako je ponuda dobra, tražnja je manja pa su ponuđači spustili cene ispod prvobitno oglašenih. Operativni pariteti bili su Šid, Zrenjanin, Veliko Gradište i Sombor.

STOČNO BRAŠNO

Pšenično stočno brašno je na tržištu ponuđeno u rasponu od 25,5 do 26 din/kg+PDV. Postignuta cena je 25,5 din/kg+PDV, što je blaži rast u odnosu na prošlu nedelju. Potražnja nije povećana, tako da operativne količine mogu da odgovore na zahteve kupaca.

MINERALNO ĐUBRIVO

Preko sistema Info Tim Logistike u ovoj nedelji bila je široka ponuda mineralnog đubriva. Nabavke za NPK formulacije su mahom završene, mada je tokom nedelje bilo tražnje ove vrste đubriva. U ovom momentu najviše upita bilo je za formulaciju NPK 16x16x16 Rusija 25/1, NPK 15x15x15 Rusija 25/1, Map 12x52x0. Sve je više interesovanja za azotna đubriva Ureu, AN i KAN. Prvobitno oglašene cene azotnih đubriva pratio je trend pada, pa su i kupci odložili kupovinu dok situacija na tržištu ne bude jasnija.

NPK 15x15x15 RUSIJA BB 780 e/t+PDV
NPK 16x16x16 RUSIJA 25/1 810-830 e/t+PDV
UREA RUSIJA 25/1 830 e/t+PDV
AN RUSIJA 25/1 745-760 e/t+PDV
KAN MAĐARSKI 25/1 740 e/t+PDV

Pregled oglašenih cena za ovu nedelju i ponude ostalih formulacija đubriva možete pogledati na sajtu www.infotim.rs.

SEMENSKA ROBA

U ovoj nedelji imali smo manju operativnu ponudu semenske robe. Takođe, i zainteresovanost za kupovinu je mala.

VOĆE I POVRĆE

Iako je početak novembra ponuda voća i povrća je bogata. Zabeleženo je više ponuda krompira. Podjednako su zastupljene sorte crvenog i belog krompira a raspon cena je bio od 65 do 70 din/kg + PDV. Uvek aktuelna šargarepa ni ove nedelje nije izostala iz ponude. Oglašene cene su bile u rasponu od 35 do 50 din/kg + PDV. Kao i prethodne nedelje, u ponudi je bio ren, tokom cele nedelje. Ponuđači su ga oglašavali po ceni od 416.67 din/kg + PDV. Sezone zelene salate je u toku a oglašena cena tokom nedelje se nije menjala i iznosila je 70 din/kg + PDV. Značajne količine cvekle su nuđene tokom cele nedelje. Raspon cene je bio od 32.40 do 40 din/kg + PDV. Paradajz i ljuta paprika su ove nedelje oglašavani isključivo bez naznačene cene. Sezona jabuka je u toku, različite sorte su oglašavane preko naše platforme: jonagold 60 din/kg + PDV, granny smith 37.04 din/kg + PDV, dok je cena zlatnog delišesa bila u rasponu od 46.30 do 60 din/kg + PDV. Ponuda jabuka za industrijsku preradu je i ove nedelje aktuelna sa cenom 13.90 din/kg + PDV. Dinje i suve šljive su nuđene bez istaknute cene.

STOKA

U toku nedelje naši saradnici su tovne svinje sa farmi oglašavali po ceni od 210 do 240 din/kg+PDV, tovljenike sa mini farmi po ceni od 203 do 240 din/kg+PDV, a tovljenike iz otkupa po ceni od 190 do 210 din/kg+PDV. Tokom cele nedelje beležili smo dogovore za tovljenike sa farmi po ceni od 210 din/kg+PDV, da bi tek na samom kraju nedelje ta cena bila i na 240 din/kg+PDV. Kupaci najavljuju da će i iduće nedelje tovljenike sa farmi plaćati po većim cenama. Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 320 do 350 din/kg+PDV, a ovce za klanje su nuđene po ceni od 155 do 160 din/kg+PDV. Slaba je operativnost robe na terenu, pa su ponuđači uoči praznika istakli veće cene. U toku nedelje prasad sa farmi su oglašavana po ceni od 320-400 din/kg+PDV, prasad sa mini farmi po ceni od 360 do 370 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 315 do 350 din/kg+PDV. Ovako širok raspon cena u oglasima je zbog toga što ponuđači pokušavaju da prasad oglašavaju po većime cenama. Razlog tome je slaba operativnost robe na terenu. Ponude bikova holštajn rase oglašena je po ceni od 300 do 330 din/kg+PDV, a bikova simentalaca po ceni od 326 do 360 din/kg+PDV. Kupovina je realizovana po cenama nižim od oglašenih.

SUBVENCIJE I REGULATIVE

01.11.2022.

Vlada Republike Srbije donela je Odluku o nastavku privremene zabrane izvoza mleka i proizvoda od mleka.

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!