Reklama
  • Tržište

Info tim Logistika – Nedeljni izveštaj – 01.11 - 05.11.2021.

nedelja, 7. novembar 2021.

KUKURUZ

S početka nedelje ratari su žurili da pozavršavaju što više posla na njivama pre najavljenih kiša i lošeg vremena. Očekivao se veći priliv robe na otkupnim mestima, pa je cena na pojedinim otkupnim mestima pala na 25 din/kg+PDV na bazi vlage do 14%. Pad cene ove žitarice na otkupnim mestima kao i na celokupnom tržištu nije povećao potražnju ali ni konkretne pregovore na relaciji kupac-prodavac. Cene, po kojima su ponuđači oglašavali svoje ponude kukuruza, su se tokom nedelje kretale od 26,3-26,5 din/kg+PDV, za SRPS kvalitet, a kukuruz sa vlagom do 16% se kretao u rasponu cena 25,2-26,5 din/kg+PDV. Međutim, na terenu je bila i drugačija slika, i prema rečima naših saradnika mogao se naći kukuruz po nižim cenama. Na samom kraju nedelje, dolazi do blagog porasta cene ove merkantile, pa se za Srps kvalitet pregovaralo u rasponu cena 25,8-26,3 din/kg+PDV.

PŠENICA

Na tržištu merkantilne pšenice na početku nedelje, bez promena. Slaba ponuda, i bez konkretnih pregovora. Zbog trenda pada cena druge merkantilne robe, s početka nedelje, bilo je pitanja da li će doći do pada cene i ove merkantile u narednom periodu. Međutim, tržište merkantilne pšenice cenovno ne posustaje, pa je i tokom ove nedelje hlebno zrno nuđeno u rasponu cena 30-31 din/kg+pdv, a za pšenicu preko 13% proteina i više. Potražnje za hlebnim zrnom ima, potencijalni kupci su i mlinovi kao i trgovačke firme. Što se izvoznika tiče, teško prate ponuđene cene ove robe a pred kraj nedelje se beleži pojačana potražnja.

SOJA 

Soja zrno rod 2021. se oglašavala na cenu od 75,5 din/kg+PDV i 75 din/kg+PDV uz obračun kvaliteta. I za ovu nedelju bilo je karakteristično da smo beležili malu potražnju za sojinim zrnom. Tako su i oglašivači od početka nedelje do kraja obarali cenu u oglasu, ne bi li našli zainteresovanog kupca. Kad posmatramo izveštaje sa čikaške berze tokom nedelje beležen je blagi pad cene za soju zrno. A sa izvestaja sa milanske berze beležimo blagi rast cena u odnosu na predhodnu nedelju.

JEČAM

Stočni ječam je tokom nedelje ponuđen na tržištu u rasponu cena 28,5-29 din/kg+PDV, ali konkretnih pregovora nije bilo. Interesovanja za
nabavkom ove robe ima ali, kupci oklevaju na trenutno ponuđene cene ove merkantile.

STOČNO BRAŠNO

Nedelju je obeležila slaba potražnja za ovom komponentom za stočnu ishranu. Ponuda operativnih količina je bilo, cene u ponudi su se
kretale od 19-21 din/kg+PDV za džakiranu robu ali realizacija nije bilo. Za ovu nedelju je beležen trend pada cene stočnog brašna.

SOJINA SAČMA

Tokom protekle nedelje na domaćem tržištu Srbije uočen trend pada oglašenih ponuda sojine sačme, aktivnija je ponuda od tražnje, nivoi
ponude kreću se od 79-82.5din/kg+PDV, za 44% proteina, a od 77-79din/kg+PDV ZA 42% proteina, operativni pariteti su Obrenovac, Šid ,
Zrenjanin, Sombor, Nova Crnja u rasponu oglašenih vrednosti od 80-82din/kg+PDV, uz saznanja sa terena da je na domaćem tržištu
prisutna i uvozna sačma od 46,5% proteina , argentinska i brazilska po nižim ponuđenim vrednostima u intervalu od 78-79din/kg+PDV.
Dogovori na terenu, kako saznajemo od saradnika se odvijaju i ispod nivoa oglašenih ponuda, te se dogovaralo u Zrenjaninu i Obrenovcu
u intervalu od 78.5-80din/kg+PDV jer SU se ponuđači i prodavci prilagođavaju maloj tražnji i sve manjoj kupovnoj moći farmera, uzgajivača
stoke i fabrika stočne hrane. Na čikaškoji milanskoj berzi, prikazan trend pada vrednosti sojine sačme.

SUNCOKRETOVA SAČMA

U nedelji za nama bez promena u odnosu na prethodni period, stabilan nivo oglašenih ponuđenih vrednosti suncokretove sačme koje se
kreću u rasponu od 33.2-34din/kg+PDV, na paritetima Vrbas, Šid, Zrenjanin, Nova Crnja, dogovori su se ostvarivali u južnoj i srednjoj
Bačkoj u nivou od 33-33.2din/kg+PDV, usled manje tražnje krajem nedelje pregovaralo se i na nižim nivoima u Novoj Crnji i Zrenjaninu. Na
milanskoj berzi prikazan trend blagog pada vrednosti ove komponente.

MINERALNO ĐUBRIVO

Loše vremenske prilike prekinule su setvu pšenice u većini krajeva. Nabavka osnovnog đubriva pred pšenicu je nabavljena u većini
krajeva, mada na tržištu još uvek ima operativnih količina NPK đubriva. Cene su se stabilizovale i za sada ima operativnih kolilčina u
ponudi. U ovom periodu postoji veliko interesovanje oko nabavke azotnoih đubriva. Trenutna situacija je manjak operativne robe UREE. Pa
oglašivači pokušavaju sa jačim cenamau ponudi. Za ostale ponude možete pogledati na sajtu www.infotim.rs
 
NPK 16x16x16 RUSIJA 610-615 e/t+PDV
NPK 15x15x15 RUSIJA 520-595 e/t+PDV
NPK 8x15x15 ELIXIR ZORKA 545-550 e/t+PDV
UREA 25/1 795-830 e/t+PDV
AN 25/1 650 e/t+PDV

STOKA

U toku ove nedelje naši saradnici su tovne svinje sa farme oglašavali po ceni od 150-175 din/kg+PDV, tovljenike sa mini farme po ceni od 150-160 din/kg+PDV, a tovljenike iz otkupa po ceni od 145-150 din/kg+PDV. Do kraja nedelje upratili smo trend rasta cene u oglasima i pregovorima. Na terenu je smanjena operativnost robe u ponudi. Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 260-268 din/kg+PDV, a ovce za klanje su nuđene po ceni od 135-138 din/kg+PDV. U toku nedelje prasad sa farme oglašena su u rasponu cena od 235-240 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po cenama od 222-225 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 205-215 din/kg+PDV. Trend oglašenih cena za prasad se održava već neko vreme, mada slabo je interesovanje u odnosu na operativnost robe. Ponude bikova Holštajn oglašena je po ceni od 240-255 din/kg+PDV, a bikova Simentalaca po ceni od 270-273 din/kg+PDV. Cena za bikove se ustalila, na ove cene se postižu se
i dogovori.

VOĆE I POVRĆE

U nedelji za nama ponuda svežeg povrća je bila dosta raznolika i bogata. Bundeve su tokom cele nedelje bile oglašene u rasponu cena od 37,04-46,30 din/kg+PDV, bez oscilacija. Ponude cvekle su takođe bile aktuelne putem naših platformi, na različitim paritetima u rasponu oglašenih cena od 37,04-60 din/kg+PDV. Beležili smo i dosta ponuda kupusa, većina je bila bez oglašanih cena, dok su neke bile po oglašenoj ceni od 55 din/kg+PDV. Krastavice su bile ponuđene po oglašenoj ceni od 140 din/kg+PDV. Karfiol je tokom nedelje bio oglašen u rasponu cena od 37,04-60 din/kg+PDV. Paradajz je bio oglašen putem informacionog sistema Info Tim Logistika po ceni od 150 din/kg+PDV tokom cele nedelje. Aktuelne su bile ponude belog i crvenog krompira, bez naznačene cene. Paprika je takođe bila ponuđena putem platformi Info Tim Logistika, više različitih sorti sa oglašenim cenama. Paprika roga, bila je oglašena po ceni od 170 din/kg+PDV, dok je paprika šilja bila ponuđena po oglašenoj ceni od 92,59 din/kg+PDV. Bez promena oglašenih cena u odnosu na prethodnu nedelju kada su u pitanju peršun i paštrnak, tako da i ove nedelje beležimo ovo povrće po oglašenoj ceni od 230 din/kg+PDV. Tikvice su bile oglašene po ceni od 150 din/kg+PDV, tako da beležimo rast oglašene cene za ovo povrće. Ponude šargarepa su bile oglašene po ceni od 41,67 din/kg+PDV. Prva klasa rena oglašena je po ceni od 333,33 din/kg+PDV, dok je druga klasa ponuđena po oglašenoj ceni od 277,78
din/kg+PDV, bez promena. Što se tiče ostalih ponuda povrća, pakovani crni luk 10/1 sa više različitih pariteta je u nedelji za nama bio oglašen bez cene.
Kada govorimo o voću, beležili smo dosta ponuda jabuka, različitih sorti. Konzumna jabuka sorta ajdared je bila ponuđena u raponu oglašenih cena od 32,41-50 din/kg+PDV, zavisno od pariteta. Sorta granny smith je bila ponuđena u rasponu cena od 35-50 din/kg+PDV, bez oscilacija. Sorta crveni delišes je tokom cele nedelje bila ponuđena bez naznačene cene, dok je sorta jabuka mucu bila ponuđena po oglašenoj ceni od 35 din/kg+PDV. Konzumnu jabuku red jonaprince smo sredinom nedelje beležili po oglašenoj ceni od 50 din/kg+PDV. Raspon oglašenih cena za sortu jabuka zlatni delišes je bio od 35-50din/kg+PDV, zavisno od pariteta. Redchief konzumna jabuka, bila je
oglašena po ceni od 40 din/kg+PDV. Aronija je sredinom nedelje bila ponuđena bez oglašene cene putem naših platformi. Ponuda grožđa
je tokom cele nedelje bila oglašena po ceni od 110 din/kg+PDV. Blage korekcije oglašenih cena u odnosu na prethodnu nedelju kada su u
pitanju limun, pomoranže i mandarine. Za ponude sa oglašenim cenama posetite naš sajt www.infotim.rs. Sredinom nedelje beležili smo i
ponudu smrznute maline, bez oglašenih cena.

SUBVENCIJE I REGULATIVE

01.10.
 
Republička direkcija za robne rezerve obaveštava o prekidu prijavljivanja, zainteresovane za kupoprodaju merkantilnog kukuruza rod 2021.
godine;
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je Pravilnik o izmeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu
podršku
 
02.10.
 
Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo doneo je:
Izmena odluke br. 5 o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljaka na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini; Obaveštenje o roku za realizaciju investicija po konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u fizička sredstva poljoprivrednih gazdinstava u sektoru voće, grožđe, povrće (uključujući pečurke), cveće i ostali usevi u AP Vojvodini u 2021. godini

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!