Reklama
  • Tržište

Info tim Logistika – Nedeljni izveštaj – 05.08.- 09.08.2019.

nedelja, 11. avgust 2019.

KUKURUZ

I tokom ove nedelje beležimo veću ponudu kukuruza u odnosu na potražnju. Tokom nedelje cena kukuruza je padala i interesovanje kupaca se smanjivalo zbog nesigurnosti koja će cena biti u narednom periodu. Sam početak nedelje obeležila su trgovanja u rasponu cena od 15,5-15,7 din/kg+PDV. Kasnije tokom nedelje beležili smo cene u realizaciji u rasponu od 15,3-15,46 din/kg+PDV, da bi sam kraj završili bez zabeleženih trgovanja i interesovanja kupaca bez obzira na volju ponuđača da koriguju cene kako bi istrgovali. Ponuđene cene za kukuruz prirodno suv, tokom nedelje kretale su se u rasponu od 15,1-16 din/kg+PDV, dok se kukuruz veštački suv nudio po ceni od 15,2-15,5 din/kg+PDV.

PŠENICA

Pšenica se nudila tokom cene nedelje. Bilo je korekcija oko cene u ponudi, u količini, ali ni to nije odobrovoljilo kupce da se malo angažuju po pitanju trgovanja. Slab obim trgovanja obeležio je nedelju iza nas. Za ovu nedelju beležili smo realizaciju za pšenicu u SRPS-u po ceni od 17,5-17,6 din/kg+PDV.
Za pšenicu-telkel po ceni od 16,8 din/kg+PDV i za pšenicu za min 13% proteina i hl 71-74 po ceni od 17,5 din/kg+PDV.

JEČAM

Ječam se nudio u rasponu cena 15,9-16 din/kg+PDV. U toku nedelje nije bilo većeg interesovanja za ovom robom. Ponude su bile zadovoljavajuće. U toku nedelje smo beležili realizaciju za ječam po ceni od 15,8 din/kg+PDV za količinu od 10 0t.

SUNCOKRET

U toku ove nedelje beležili smo prve ponude suncokreta rod 2019. po cenama od 32-33 din/kg+PDV. Poziva je bilo, ali su dogovori izostali. Od kupaca saznajemo da su spremni da plate za ovu uljaricu 263-265 e/t+PDV, mada do pred kraj nedelje čuli smo i niže cene koje bi kupci platili 255-260 e/t+PDV. Žetva se očekuje za 10-15 dana u nekim krajevima Južnog Banata, ukoliko vreme bude pogodno. Za ostale krajeve, kako saznajemo od saradnika žetva bi bila krajem avgusta-početkom septembra.

SOJA

Soja zrno se preko sistema poljoprivrednih informacija Info tima ove nedelje nudila po ceni od 35,7-36 din/kg+PDV. U toku cele nedelje zadržao se trend pada cene u ponudi za soju zrno. Ponuđači su nudili soju tokom cele nedelje, ali slaba je bila zainteresovanost kupaca za pregovor. Na terenu saznajemo da su bili pregovori oko trgovanja na cenu od 35,75-35,9 din/kg+PDV. Više interesovanja je bilo za terminska ugovaranja soju rod 2019. Neki od naših saradnika bili bi raspoloženi da terminski ugovaraju neke količine, ali zbog pada cene - ugovaranje je ostalo samo da pregovoru.

SOJINA SAČMA

U nedelji između 05.08.-09.08.2019. sojina sačma domaća rinfuz nudila se u rasponu cena od 41-41,5 din/kg+PDV. Ponude za domaću sojinu sačmu kretale su se po prilično ujednačenim cenama u ponudi. Sojina sačma u Somboru nudila se po ceni od 41,3 din/kg+PDV. Sojina sačma u Velikom Gradištu takođe se nudila po ceni od 41,2-41,5 din/kg+PDV. Sojina sačma Bečeju i u Šidu nudila se po ceni od 41 din/kg+PDV, takođe u ponudi beležimo i sojinu sačmu u Zrenjaninu po ceni od 41,5 din/kg+PDV. U
Obrenovcu sojina sačma nudila se po ceni od 41din/kg+PDV. Preko sistema informacija Info Tim, tokom ove nedelje nismo beležili trgovanje sojinom sačmom. Kako saznajemo na terenu se trgovalo sojinom sačmom u Zrenjaninu po ceni od 41 din/kg+PDV, takođe, trgovala se i sojina sačma uvozna Bimal po ceni od 41,3 din/kg+PDV fca istovareno kod kupca. Na čikaškoj berzi zastupljen je dalji trend pada cene sojine sačme.

SUNCOKRETOVA SAČMA

U nedelji između 05.08.-09.08.2019. beležimo ponude za suncokretovu sačmu u rasponu cena od 23,8-24,2 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Novoj Crnji tokom nedelje nudila se po ceni od 24-24,2 din/kg+PDV. U Zrenjaninu suncokretova sačma nudila se po ceni od 23,9-24,1 din/kg+PDV. Tokom nedelje beležimo i ponudu suncokretove sačme u Šidu po ceni od 23,8 din/kg+PDV. Od domaći sačmi takođe beležimo i ponudu za suncokretovu sačmu u Vrbasu po ceni od 24 din/kg+PDV. Od uvoznih
sačmi tokom nedelje beležimo ponude za suncokretova sačma bugarska rinfuz sa 36% proteina koja se nudila po ceni od 24 din/kg+PDV kao i ponudu za suncokretovu sačmu bimal po ceni od 24,2 din/kg+PDV. Preko sistema informacija Info Tim tokom ove nedelje nismo beležili trgovanje
suncokretovom sačmom. Interesovanje za ovom komponentom i dalje je malo bez obzira na umanjene operativne količine u fabrikama i kako kažu prelazne količine do nove prerade koju najavljuju za desetak dana.

STOČNO BRAŠNO

U nedelji za nama je došlo do korekcije cene stočnog brašna. Tako se stočno brašno pšenično džakirano nudilo po cenama od 12.5-13 din/kg+PDV, pri čemu se trgovalo ovom komponentom po ceni od 12.5 din/kg+PDV. Stočno brašno pšenično rinfuz se nudilo po ceni od 11.3 din/kg+PDV U ponudi smo imali i kukuruzno stočno brašno, džakirano po ceni od 14.5 din/kg+PDV, a rinfuz po ceni od 14din/kg+PDV. Iako je sezona godišnjih odmora i pojalčane nabavke, to se u nedelji za nama nije osetilo po pojačanoj tražnji.

STOKA

I ova nedelja je protekla u znaku najave interventnog otkupa bikova od strane Republičkih robnih rezervi. Proizvođači smatraju da bi optimalni paritet bio 17 kg kukuruza za 1 kg žive vage. Takva situacija je uticala na blagi porast cene bikova u odnosu na prošlu nedelju, pa su se tako bikovi Simentalci nudili po cenama 215-235 din/kg+PDV, a Holštajn po cenama od 180-195 din/kg+PDV. Došlo je do porasta cene tovljenika u odnosu na prošlu nedelju, pa su se tovljenici sa farmi nudili po cenama od 168-180 din/kg+PDV, tovljenici sa mini farmi po cenama 165-170 din/kg+pdv, a tovljenici iz
otkupa po cenama od 150-170 din/kg+PDV. Sa terena saznajemo da je tražnja veća od ponude, što i jeste uticalo na porast cene, ali se proizvođači nadaju da će cena još porasti u narednom periodu. Prasad sa farmi i dalje drže cenu kao u prethodnom periodu, pa su se nudila po cenama od 320-330
din/kg+PDV. Prasad sa mini farmi su se nudila po cenama od 245-250 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po cenama od 215-220 din/kg+PDV.
U ponudi smo imali i jagnjad, po cenama od 250-260 din/kg+PDV, krave za klanje, po ceni od 130 din/kg+PDV i ovce po cenama od 118-120 din/kg+PDV.

VOĆE I POVRĆE

Tokom nedelje za nama ponuda i tražnja povrća i voća su bile pasivnije, što je karakteristično u ovoj nedelji i za ratarske kulture. Ponuda krompira crvenog 15/1 se kretala po ceni od 21,3 din/kg+PDV, crni luk 10/1 se nudio po ceni od 30 din/kg+PDV, luk beli po ceni od 138,89 din/kg+PDV, peršun se nudio po
ceni od 400 din/kg+PDV, praziluk po ceni od 80 din/kg+PDV, šargarepa se nudila po ceni od 20 din/kg+PDV, praćena su zbivanja sa cenom paradajza koji je tokom prethodne nedelje imao znatniji trend rasta, te saznajemo da se naterenu trgovanje ovom kulturom obavljalo po ceni od 90-100 din/kg+PDV, na veliko, došlo je do stabilizacije cene. Od voća dominira ponuda lubenice po ceni od 18-20 din/kg+PDV, dinja se nudila po ceni od 20-22 din/kg+PDV, u ponudi se javila veća količina kupine i kako odmiče branje, saznajemo od saradnika, što je izazvalo korekciju-pad cene u ponudi ove kategorije voća, od 45-64,81 din/kg+PDV, da se trgovanje obavlja i po nižim cenama, od 45-55 din/kg sa PDV-om, šljiva čačanska Lepotica nudila se po ceni od 17-27,8 din/kg+PDV, realizovala se po ceni od 17 din/kg+PDV, mešana po kalibraži, a prva klasa se dogovarala na terenu po ceni od 25 din/kg+PDV.

SUBVENCIJE I REGULATIVE

Obzirom da je 09.08.2019. stupila Uredba o izmenama i dopunama IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014-2020. godine, a koja se odnosi na sektor proizvodnje i prerade jaja i sektor proizvodnje i prerade grožđa, nadamo se da će uskoro biti raspisan i IPARD poziv za Meru 1 i 3. Od ostalih događanja u prethodnoj nedelji izdvajamo:
- 05.08.2019. - Vlada donosi ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA OSNIVAČKOG AKTA
PRIVREDNOG DRUŠTVA ENERGO-ZELENA DOO INĐIJA
- 08.08.2019. - Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad raspisuje KONKURS ZA
KRATKOROČNE KREDITE ZA PREDFINANSIRANJA REALIZACIJE PROJEKATA
SUFINANSIRANIH OD STRANE EVROPSKE UNIJE I BILATERALNIH DONATORA
- 09.08.2019. - Vlada donosi Zaključak kojim se usvaja Program o izmenama i dopunama IPARD
programa za Republiku Srbiju za period 2014 – 2020. godine.
- 09.08.2019. - Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisuje DRUGI
KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U NABAVKU OPREME ZA PROIZVODNJU VINA I RAKIJE NA TERITORIJI AP VOJVODINE U 2019. GODINI

Zadovoljni ste sadržajem?