Reklama
  • Tržište

Info tim Logistika – Nedeljni izveštaj – 09.11.- 13.11.2020.

utorak, 17. novembar 2020.

KUKURUZ

Tokom nedelje tržište merkantilnog kukuruza je ponovo "oživelo". Ponuda je bila dobra, a na tržište je ponuđen i veštački i prirodno suv kukuruz, kao i kukuruz sa većim procentom vlage. Potražnja je takođe jako dobra, tako da je bilo interesovanja za sve kategorije kukuruza. Cene u ponudi su se kretale od 18,8-20 din/kg+PDV, za suv kukuruz, a kukuruz sa vlagom do 16% je ponuđen u rasponu od 19-19,3 din/kg+PDV. Kako saznajemo, za veštački suv kukuruz se mogla postići cena od 19,5-19,6 din/kg+PDV din/kg+PDV, a nezvanično i cena od 19,7-19,9 din/kg+PDV. Što se tiče cene CPT luka, saznajemo da se kreće od 20-20,3 din/kg+PDV. Tokom prošlog meseca izvežene su velike količine merkantilnog kukuruza.

PŠENICA

Merkantilnu pšenicu smo tokom nedelje uglavnom pratili kroz ponuđene cene koje su se, u zavisnosti od kvaliteta, kretale od 21,5-22,5 din/kg+PDV. Potražnja je još uvek skromna i promet robe je slab. Ipak, prema rečima naših saradnika, cena koju su mogli postići je 21,5 din/kg+PDV. Krajem nedelje pojavila se potražnja za stočnom pšenicom.

SOJA 

U toku nedelje oglašene cene za soju zrno su 47,9-48,4 din/kg+PDV. Koliko smo saznali sa terena saradnici su pregovarili na cenu od 47,9-48din/kg+PDV na samom početku nedelje. Primetan je rast cene u oglašenim cenama i pegovorima do kraja nedelje. Bilo je interesovanje od strane kupaca i to najviše od izvoznika. Do kraja nedelje kao povratnu informaciju od saradnika dobijamo da su pregovori bili na 49 din/kg+PDV. Kad posmatramo okurženje i svetske berze primećujemo rast cene u odnosu na predhodni period.

JEČAM

Stočni ječam je tokom nedelje na tržištu ponuđen u manjim količinama, sa rasponom cena od 18,3-18,5 din/kg+PDV. Veće potražnje za ovom robom nema, ali je tokom nedelje realizovana manja količina po ceni od 18,3 din/kg+PDV.

SOJINA SAČMA

U nedelji između 09.11.-13.11.2020. beležimo porast cena sojine sačme. U ponudi preko sistema tržišnih informacija Info Tim Logistika beležimo ponude sojine sačme po oglašenim cenama u rasponu od 53-53,5 din/kg+PDV. U Obrenovcu beležimo ponude sojine sačme oglašenoj ceni od 53 din/kg+PDV. U Bečeju beležimo ponude sojine sačme u rasponu oglašenih cena od 53-53,5 din/kg+PDV. U Velikom Gradištu takođe beležimo ponude operativnih količina sojine sačme i to u rasponu oglašenih cena od 53-53,5 din/kg+PDV. U Zrenjaninu beležimo ponude sojine sačme bez izraženih cena u ponudi. U Vrbasu i dalje ne beležimo ponude operativnih količina sojine sačme. Tokom nedelje kao što su i najavljivali beležimo i ponude operativnih količina sojine sačme u fabrici u Somboru ali bez izraženih cena u ponudi. Kako saznajemo na terenu od ponuđača, sojina sačma sa 44% proteina se tokom nedelje dogovarala po ceni od 53-53,5 din/kg+PDV. Tokom nedelje beležimo malo interesovanje za ovom komponentom, ali je cena u porastu zbog kako kažu ponuđači porasta cene sojinog zrna na domaćem i ino tržištu, kao i zbog porasta cene sojine sačme na milanskoj berzi. Na čikaškoj kao i na milanskoj berzi tokom nedelje beležimo porast cene sojine sačme.

SUNCOKRETOVA SAČMA

U nedelji između 09.11.-13.11.2020. beležimo ponude suncokretove sačme u rasponu oglašenih cena u ponudi od 28-29,5 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Zrenjaninu tokom nedelje oglašavala se sa ponudom po ceni od 28-28,5 din/kg+PDV. U Vrbasu i tokom ove nedelje beležimo povećanu ponudu suncokretove sačme, sačma u Vrbasu oglašavala se sa ponudom u rasponu oglašenih cena od 27,7-28,5 din/kg+PDV, ali se kako saznajemo od saradnika na terenu ovom sačmom trgovalo u rasponu cena od 27,6-28 din/kg+PDV usled slabog interesovanja i povećane ponude. U Somboru beležimo ponudu suncokretove sačme sa 36% proteina i to po ceni od 31,5 din/kg+PDV kao i u prethodnom periodu. U Novoj Crnji beležimo ponude suncokretove sačme po oglašenim cenama od 28,3-28,5 din/kg+PDV. U Velikom Gradištu beležimo ponude suncokretove sačme po oglašenim cenama od 29 din/kg+PDV. U Šidu beležimo oglašene ponude suncokretove sačme po ceni od 29-29,5 din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu suncokretovom sačmom se tokom ove nedelje trgovalo po ceni od 27,7-28,5 din/kg+PDV. Na milanskoj berzi zabeležen je trend porasta cene suncokretove sačme.

STOČNO BRAŠNO

Pšenično stočno brašno je tokom nedelje ponuđeno u rasponu cena od 16,7-18 din/kg+PDV, a za razliku od prethodne nedelje pojavile su se i operativne količine za utovar. Ponuda zadovoljava trenutnu potražnju za ovom komponentom.

STOKA

Tovne svinje sa farme su se oglašavale po ceni od 140-150 din/kg+PDV, tovljenici sa mini farmi po ceni od 135-140 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po ceni od 130-135 din/kg+PDV. Po rečima saradnika ima operativnih količina tovljenika na terenu, pregovori su se završavali u zavistnosti od količine i valute plaćanja. Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 250-277 din/kg+PDV, a ovce za klanje su ponuđene po ceni od 120-138 din/kg+PDV. U toku nedelje prasad sa farme oglašena su u rasponu cena od 250-260 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po cenama od 222-250 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po cenama 185-200 din/kg+PDV. U toku nedelje primećujemo da su se pregovori završavali na niže cene u odnosu na predhodnu nedelju. Ponude bikova simentalaca oglašene su po cenama od 196,53-200 din/kg+PDV, a holštajn bikova po cenama od 185,19-188 din/kg+PDV. Koliko primećujemo na terenu nema bitnijih promena oko cene i interesovanja od strane kupaca.

MINERALNO ĐUBRIVO

Za ovu nedelju naši saradnici preko našeg sistema su imali upite za različite formulacije i cene za đubriva. Koliko možemo da primetimo oglašena ponuda za veštačka đubriva je šarenolika. Ima operativnih količna na tržištu. Primetan je pad cene NPK 16x16x16 RUSIJA, zbog velike operativnosti robe na terenu.Povećava je ponuda AN-a, dobijamo raspon cena u oglašenim cenama i proizvođačima. Za ostale ponude možete posledati .na sajtu www.infotim.rs

NPK 16x16x16 RUSIJA 248-270 e/t+PDV
UREA 245-260 e/t+PDV
AN 195-210 e/t+PDV
MAP 12x52x0 337-342 e/t+PDV

VOĆE I POVRĆE

U toku ove nedelje imali smo oglašane cene za bundevu koja je početkom nedelje ponuđena po ceni od 35 din/kg+PDV, da bi već od utorka oglašena cena bila 32,41 din/kg+PDV, sve do kraja nedelje. Kupus se tokom cele nedelje oglašavao po ceni od 13,89 din/kg+PDV. Velike količine krompira sa dosta pariteta beležimo i ove nedelje. Crveni krompir je zavisno od sorte ponuđen u rasponu cena od 16,67-20,00 din/kg+PDV, pakovani 18/1 je oglašen po ceni od 18,52 din/kg+PDV, dok je beli ponuđen po oglašenoj ceni od 16,67 din/kg+PDV. Tokom cele nedelje beležili smo ponudu crne rotkve po oglašenoj ceni od 30 din/kg+PDV. Cvekla je oglašena po ceni od 30 din/kg+PDV, bez oscilacija u ceni u odnosu na prethodni period. Nešto manje količine karfiola beležimo tokom ove nedelje, po ceni od 47,62 din/kg+PDV. Crni luk se oglašavao po ceni od 13,89 din/kg+PDV tokom cele nedelje, dok je pakovan 30/1 oglašavan po ceni od 16,50 din/kg+PDV. Crni luk, holandski jabučar je ove nedelje ponuđen po nižoj ceni u odnosu na prethodni period, odnosno po ceni od 16,50 din/kg+PDV. Beli luk je ponuđen po ceni od 277,78 din/kg+PDV i kako saznajemo od saradnika, ova cena je mogla da prođe u pregovorima. Šargarepa se oglašavala po ceni od 27,78 din/kg+PDV tokom cele nedelje. Rotkvica je tokom nedelje oglašavana po ceni od 18,52 din/veza+PDV, tako da primećujemo pad cene kako sezona prolazi. Sve manje operativnih količina paprika, a preko našeg portala je ove nedelje ponuđena paprika slonovo uvo zelena i šatirana po oglašenoj ceni od 30 din/kg+PDV. U toku nedelje smo uglavnom beležili ponudu jabuka. Imali smo oglašenu cenu od 37,04 din/kg+PDV za sortu ajdared, kao i za zlatni delišes, klon rajnders, dok je sorta red jonaprince tokom cele nedelje oglašavana bez cene. Sorta jabuka granny smith je zavisno od pariteta tokom nedelje nuđena u rasponu cena od 37,04-46,30 din/kg+PDV. I dalje je aktuelna ponuda organskih žutih i crvenih jabuka. Operativnost robe je i dalje prisutna na terenu i pratićemo dinamiku proizvođača u narednom periodu. Tokom nedelje smo imali i ponudu suvih šljiva, ali bez oglašenih cena. Ove nedelje beležimo povećanu tražnju za smrznutim voćem, konkretno malinom i kupinom.

SUBVENCIJE I REGULATIVE

09.11.2020.-Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i postupku davanja u zakup i na korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

09.11.2020.-Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je Pravilnik o uslovima i načinu vršenja pregleda i uzorkovanja pošiljke sredstava za zaštitu bilja, aktivne supstance, odnosno osnovne supstance, kao i o obrascu i sadržini zahteva za pregled pošiljke i uslovima koje uvoznik mora da obezbedi radi obavljanja fitosanitarnog pregleda.

09.11.2020.-Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je Pravilnik o podsticajima za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića.

10.11.2020.-Republička direkcija za robne rezerve objavila je Izmenu i dopunu obaveštenja za zainteresovane o kupovini merkantilnog kukuruza rod 2020.godine objavljenog 13.10.2020.godine

12.11.2020.-Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sektoru proizvodnje jakih alkoholnih pića.

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!