• Tržište

Info tim Logistika – Nedeljni izveštaj – 13.07.- 17.07.2020.

nedelja, 19. jul 2020.

SUBVENCIJE I REGULATIVE

16.07.2020.-Dodela subvencija za nabavku sadnog i semenskog materijala dozvoljenog za upotrebu u organskoj proizvodnji, kontrolu zemljišta i plodova, sertifikaciju organske proizvodnje i druge investicije koje se odnose na organsku proizvodnju, a deo su ostalih mera ruralnog razvoja.

STOKA

Za ovu nedelju ponuda tovljenika sa farmi oglašena je po ceni od 155-165 din/kg+PDV, tovljenici sa mini farme nudili se po po cenama od 154.63-160 din/kg+PDV, a tovljenici iz otkupa po ceni od 138,89-150 din/kg+PDV.

U toku ove nedelje bilo je primećeno slabije interesovanje za nabavku tovljenika od strane otkupljivača, a samim tim i pad otkupne cene tovljenika. U komunikaciji sa našim saradnicima i udruženjima odgajivača svinja naišli smo na problematiku velike količine opertivne robe na terenu, ali slabu zainteresovanost kupaca. Problematika uvoza svinja iz Hrvatske, čeka epilog i dalje razrešavanje situacije. Na kraju nedelje očekujemo plan nabavke za sledeću nedelju i cene po kojima će se plaćati tovljenici.

Kad su prasad u pitanju, primećujemo slabiju zainteresovanost kupaca da oglase nabavku. To se po rečima naših korisnika svakako odražava i na cenu u pregovorima. Prasad sa farmi su oglašena po ceni od 300-320 din/kg+PDV, prasad sa mini farmi po cenama od 260-270 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po cenama 200-220 din/kg+PDV.

Kada govorimo o oblasti ovčarstva bez bitnijih promena za ovu nedelju, prodaja jagnjadi oglašena je po ceni 231,5-250 din/kg+PDV, i 120-139 din/kg+PDV za ovce za klanje.

Ponude bikova simentalaca su u nedelji za nama oglašene po cenama od 211-218,39 din/kg+PDV, a Holštajn bikova po cenama od 170-185,19 din/kg+PDV. I kada su bikovi u pitanju, takođe je primetna velika količina operativne robe na terenu.

SOJA 

Ponuda sojinog zrna je u nedelji za nama oglašavana po ceni od 43,5-43,7 din/kg+PDV i jedna količina je oglašena na cenu 43,7 din/kg+PDV uz obračun kvaliteta. Kako čujemo na terenu soja se pregovara između stalnih saradnika, tako da novih ponuđenih količina nema. Cena na koju se pregovara na 43,5 din/kg+PDV. Više interesovanja za soju je bilo za novi rod 2020.

JEČAM

Ponude ječma su se u nedelji za nama oglašavale na cenu od 14,7-15,5 din/kg+PDV za rinfuzu. Kad je u pitanju džakirana roba ječam se oglašavao na cenu od 16,5 din/kg+PDV. Tek su pred kraj nedelje ponuđači ostavljali ovu nižu cenu u ponudi. Tokom cele nedelje beležili smo slabo interesovanje za ovom robom.

MINERALNO ĐUBRIVO

U toku nedelje interesovanje je bilo za ureom, NPK 16x16x16 i MAP-om. 

KCL 310-315 e/t+PDV
MAP 12x52x0 330-333e/t+PDV
NPK 16x16x16 RUSIJA 265-270 e/t+PDV
UREA 245-250 e/t+PDV

SOJINA SAČMA

U nedelji između 13.07.-17.07.2020. u ponudi preko sistema tržišnih informacija Info Tim Logistika beležimo porast oglašenih cena sojine sačme, tako da za ovu nedelju beležimo ponude u rasponu cena od 43,7-44,5 din/kg+PDV. U Bečeju beležimo ponudu sojine sačme po ceni od 44-44,5 din/kg+PDV. U Obrenovcu beležimo oglašenu ponudu sojine sačme po ceni od 44-44,4 din/kg+PDV.  U Somboru beležimo oglašene ponude sojine sačme u rasponu cena od 43,7-44 din/kg+PDV. Takođe, ponuđači su oglašavali i prodaju sačme u Velikom Gradištu po ceni od 44-44,4 din/kg+PDV, dok se sojina sačma u Vrbasu i tokom nedelje oglašavala po ceni od 44 din/kg+PDV.  Kako saznajemo na terenu je i tokom ove nedelje došlo je do blažeg porasta ponuđenih cena sojine sačme usled porasta cene sojinog zrna. Tokom nedelje ne beležimo pregovore i dogovore kada je u pitanju ova komponenta. Na čikaškoj berzi i milanskoj berzi beležimo pad cene sojine sačme.

SUNCOKRETOVA SAČMA

U nedelji između 13.07.-17.07.2020. beležimo oglašene ponude suncokretove sačme po ceni od 28,5-29,5 din/kg+PDV. Tokom ove nedelje objavljivali smo oglase prodaje domaće suncokretove sačme po ceni od 28,5-29din/kg+PDV u Zrenjaninu dok se suncokretova sačma u Novoj Crnji tokom nedelje oglašavala po ceni od 29 din/kg+PDV.  U Vrbasu, Šidu, Somboru i u Velikom Gradištu ni ove nedelje ne beležimo operativne količine kao ni ponude ove komponente. Od uvoznih sačmi tokom nedelje beležimo ponude za sačmu iz Bimala koja se nudila po ceni od 28,6-28,8 din/kg+PDV. Od uvoznih sačmi tokom nedelje beležimo i ponudu uvozne mađarske sačme sa 36% proteina po ceni od 29-29,5 din/kg+PDV. Na milanskoj berzi i dalje beležimo trend stagnacije cene suncokretove sačme.

POVRĆE I VOĆE

U toku ove nedelje oglašivači su davali ponudu za krompir beli 10/1 po ceni od 25 din/kg+PDV.  Oglašene cene za crni luk 10/1 su bile u rasponu cena 16,5-18 din/kg+PDV. Šargarepa se oglašavala po ceni od 27,8-35 din/kg+PDV.

Kad je voće u pitanju za ovu nedelju imali smo oglašenu cenu za lubenicu 30-46,3 din/kg+PDV. Kod Višnje oblačinske mahom je završen oktup. Koliko saznajemo sa terena 20-25 din/kg je cena u otkupu za II klasu i 40 din/kg za I klasu. U toku sledeće nedelje očekuje se definisanje otkupnih cena za malinu, za sada je to nekih 215-220 din/kg.

KUKURUZ

Tokom cele nedelje ponuda merkantilnog kukuruza je bila slaba. Potražnja za ovom robom je konstantna, i u ovom trenutku veća od ponude. Što se cena u ponudi tiče s početka nedelje su se kretale od 17-17,1 din/kg, a kako smo se bližili kraju nedelje cena kukuruza je imala uzlazni trend, tako da su ponuđači ponudili kukuruz po ceni od 18 din/kg+PDV. Dogovori koji su mogli biti postignuti su od 17,3-18 din/kg+PDV. Da li će se završetkom žetve popraviti ponuda kukuruza i da li to može uticati na cenu ćemo pratiti tokom narednog perioda.

PŠENICA

Žetva pšenice se privodi kraju, prijem i skladištenje takođe. Prema prvim informacijama koje dobijamo od saradnika pred kraj nedelje su se mnogi mlinovi i otkupljivači oglasili sa konačnim cenama ovogodišnjeg roda pšenice. Prema tim informacijama cena se kreće od 18-19 din/kg ka proizvođačima i 17.6-18 din/kg+PDV ka pravnim licima. S druge strane spominju se i cene od 17,5+PDV. Cena u narednom periodu može imati silazni trend, ali će to ipak zavisiti od više parametara. Preko sistema informacija Info Tim, ponuđena je pšenica rod 2020, u rasponu cene od 18-19 din/kg+PDV.

STOČNO BRAŠNO

Tokom nedelje ova komponenta za stočnu hranu je bez bitnijih promena što se cene tiče, i ona se kreće od 14-15 din/kg+PDV, ali eventualni zastoji mogu nastati u dinamici isporuke, jer je većina mlinova u ovom periodu vršila otkup i prijem pšenice, remonte, spremajući se za novu preradu.

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!