Reklama
  • Tržište

Info tim Logistika – Nedeljni izveštaj – 18.04 - 21.04.2022.

ponedeljak, 25. april 2022.

KUKURUZ

Merkantilni kukuruz, SRPS kvaliteta, je tokom nedelje na tržištu ponuđen po ceni od 33-34 din/kg+PDV, dok je kukuruz do 16% vlage ponuđen po ceni od 32-33 din/kg+PDV. Na kraju ove kratke radne nedelje beležio se trend rasta cene u ponudi. Cena koja je postignuta u pregovorima je 33-33,5 din/kg+PDV. Potražnje za ovom robom je bilo, posebno na paritetu Vojvodine. Nezaobilazna tema je naravno i izvoz primarnih kultura u narednom periodu. U sredu je Vlada donela odluku o uvođenju kvota za izvoz ove mrkantile, više o tome na www.infotim.rs. Setva kukuruza se nastavlja, a proizvođači koriste svaki trenutak da privedu setvu kraju, koja se odvija nesmetano i bez većih problema, prema rečima naših saradnika.

PŠENICA

Tokom ove nedelje beležimo slabu ponudu merkantilne pšenice. Na tržištu je ponuđena manja količina pšenice po ceni od 35,5-36 din/kg+PDV. Mnogi ponuđači su povukli svoje ponude očekujući veće cene ove merkantile. Prema povratnim informacijam koje dobijamo od naših saradnika, na terenu se za pšenicu nude i cene od 37-38 din/kg+PDV. Potražnje za hlebnim zrnom ima ali pravo stanje tj. odnos ponude i potražnje očekujemo u narednim danima. Uredba Vlade o uvođenju kvota na izvoz ove merkantile može uticati na dalji tok cena hlebnog zrna.

SOJA

Soja zrno rod 2021. se u toku ove nedelje oglašavala na cenu 83-85 din/kg+PDV i 83,5 din/kg+PDv uz obračun kvaliteta. I za ovu nedelju je bio pokušaj od strane ponudjača da se podigne nivo cena u oglasima. Mada primetno je bila slabija operativnost robe na terenu. Većina saradnika je i dalje zauzeta aktelnim poljskim radovima. Kupcu su nekako izostali sa tržišta soje. Ako se i nešto pregovaralo, bio je to mali obim po količinama i na cene 83-83,5 din/kg+PDV. Kad posmatramo izveštaje sa čikaške berze tokom ove nedelje beležen je blagi rast cene sojinog zrna iz dana u dan. Izveštaj sa milanske berze beleži rast cene za sojino zrno u odnosu na prošlu nedelju.

JEČAM

Tokom nedelje za nama preko sistema Info tim logistika na domaćem tržištu Srbije oglašena operativna ponuda ječma rinfuz rod 2021 kretala se u intervalu od 37-37.5 din/kg+PDV, ječam džakiran od 38-38.5 din/kg+PDV, pregovori su se obavljali do 36.5-37din/kg+PDV za rinfuz, za džakiran 37.8-din/kg+PDV, kako nam saradnici potvrđuju, smanjuju se količine koje se nude na domaćem tržištu.

STOČNO BRAŠNO

Pšenično stočno brašno je tokom nedelje na tržištu ponuđeno po ceni od 23 din/kg+PDV, ali operativnih količina ima malo i uglavnom se isporučuju avansirane i unapred dogovorene količine ove komponente.

SOJINA SAČMA

U nedelji za nama preko sistema Info tim logistika na domaćem tržištu Srbije prisutan tok pada u oglašenim cenama ponude sojine sačme 42% i 44% proteina, te se ponuda kreće od 75- 78 din/kg+PDV, usled malih tražnji i nabavki korigovanje i prilagođavanje sa cenom ide i ispod najnižih oglašenih ponuđenih vrednosti, da bi krajem nedelje dogovori u Vrbasu i ispod 75 din/kg+PDV. Ponuda je dominantnija u odnosu na tražnju. Operativna ponuda sojine sačme bila je na paritetu Veliko Gradište u rasponu od 76-78 din/kg+PDV, Vrbas 75-77 din/kg+PDV, Zrenjanin od 76-78 din/kg+PDV, Obrenovc 74-76 din/kg+PDV za sačmu 42% proteina, 76-78 din/kg+PDV za 44% proteina, Šid od 77-78 din/kg+PDV, Nova Crnja 77-77.5 din/kg+PDV. Na čikaškoj berzi predviđen predstojeći trend blagog rasta vrednosti sojine
sačme.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Tokom protekle nedelje na domaćem tržištu Srbije preko sistema Info tim logistika prisutan blaži trend pada cena oglašene, operativne ponude suncokretove sačme, s početka nedelje te je nivo cena ponude od 44-44.5 din/kg+PDV, raznovrsna ponuda ove komponente je aktivnija od tražnje za njom, da bi sredinom radne nedelje ponuđači usled malog interesovanja i prometovanja korigovali nivo ponude ispod 44 din/kg+PDV, saznajemo od saradnika .Nabavka na terenu se dogovarala uglavnom na manje količine na 43.5-44 din/kg+PDV u Šidu , Zrenjaninu, Velikom Gradištu, Vrbasu, Somboru . Najavljena aktivnija tražnja i nabavka od strane domaćih kupaca, živinara i
farmera. Na milanskoj berzi trend pada vrednosti ove komponente.

MINERALNO ĐUBRIVO

Ova nedelja je poprilično mirna kad su đubriva u pitanju. Izostanak tražnje i kupaca, nije davalo ni motiva ponudjačima da se oglašavaju sa ponudama. Slaba operativnost robe, izostanak tražnje za ureom, sve je to uslovilo veliki raspon u oglašenim cenama. Trenutno stanje na terenu je i dalje veće operativnost uree na terenu, polako kreću raspitivanja oko kompleksnih đubriva NPK, Mapa.
 
UREA RUSIJA 25/1 840-870 e/t+PDV
NPK 15x15x15 RUSIJA BB 760-810 e/t+PDV
 
Pregled oglašenih cena za ovu nedelju i podude možete pogledati na sajtu www.infotim.rs.

STOKA

U toku ove nedelje naši saradnici su tovne svinje sa farme oglašavali po ceni od 215-230 din/kg+PDV, tovljenike sa mini farme po ceni od
200-220 din/kg+PDV, a tovljenike iz otkupa po ceni od 210 din/kg+PDV. Trend rasta cene za tovljenike zadržao se i u ovoj nedelji i kad su u pitanju oglašene cene i cene u pregovorima. Najčešće što smo čuli od naših saradnika je dogovor za famu do 215 din/kg+PDV. Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 390-400 din/kg+PDV, a ovce za klanje su nuđene po ceni od 160-170 din/kg+PDV. Zbog predstojećih praznika, primećujemo veće interesovanje za jagnjadima. U toku nedelje prasad sa farme je po ceni od 400 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po ceni od 400 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 370-380 din/kg+PDV. Povećana tražnja uticala je na veće cene u oglasima i pregovorima, mada saradnici kad su cene u dogovorima najčešće govore 400 din kao ukupnu cenu sa uračunatim pdv-
om. Ponude bikova Holštajn oglašena je po ceni od 300-315 din/kg+PDV, a bikova Simentalaca po ceni od 328-340 din/kg+PDV. Ponudjači pokušavaju sa jačim nivoom cena u ponudi, dok kupci nisu spremni da plate taj nivo cena u pregovorima.

VOĆE I POVRĆE

Praznici su pred nama, iako su radne nedelje nešto kraće mi imamo jednako bogate ponude povrća. Tokom nedelje uočavamo da je paštrnak bio najaktuelniji u ponudi. Više ponuđača ga je nudilo ali bez naznačene cene. Sa druge strane peršun je dostigao raspon cenu od 100 - 163din/kg + PDV, ali se mogao pronaći među ponudama i bez naznačene cene. Preko sistema Info Tim Logistike, zabeležili smo i ponude cvekle i ljute paprike, no one su bile bez naznačene cene Što se tiče belog luka, on je bio u ponudi sa nešto većom cenom, a to je 450 din/kg + PDV. Tkivicama je cena ove nedelje u padu i iznosi 200 din/kg + PDV. Nakon dužeg vremena imamo u ponudi ren sa cenom od 350 din/kg + PDV. Mladi luk, pakovan u vezice se nudio po ceni od 35 din/vezi + PDV, dok je kilogram crnog luka bio u ponudi za 45 din/kg + PDV. Raspon cena u ponudi od 40-60 din/kg + PDV je dostigla šargarepa, takođe je i zelena salata imala raspon cena u opsegu od 20 do 30 din/kg + PDV, ponude su bile brojne i od strane više ponuđača. Kilogram kupusa se nudio po ceni od 60 din/kg + PDV tokom cele nedelje.Za kraj nedelje imamo još uvek aktuelne ponude mladog krompira, čiji je raspon cena bio od 150-170 din/kg + PDV u zavisnosti od sorte.
Voćarska ponuda je nešto slabija ove nedelje, ali ne i zanemarljiva. Zabeležili smo promene cena u ponudi za banane, mandarine i limun koje redom glase 150, 160 i 110 din/kg + PDV. Veći broj ponuda za šljivu smo imali tokom cele nedelje bilo da su u pitanju sušene i zamrznute, sa košpicama ili bez njih, međutim ponuđači im nisu naznačavali cenu. Ponuda jabuka je bila u nešto manjem obimu. Sorte ajdared i jonagold imaju identične cene u ponudi koje iznose 65 din/kg + PDV. Zlatni delišes je akođe bio u ponudi ali bez naznačene cene.

SUBVENCIJE I REGULATIVE

18.04.2022.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneo je Pravilnik o izmenama pravilnika o sadržini i obrascu zahteva za upis u Registar
odgajivačkih organizacija i organizacija sa posebnim ovlašćenjima, kao i sadržini i načinu vođenja tog registra.
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo doneo je sledeće odluke:
Odluka o izmeni konkursa za dodelu podsticajnih sredstava za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i
ekonomske aktivnosti u cilju podizanja konurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP
Vojvodini 2022. godini;
Odluka o izmeni konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije na teritoriji AP
vojvodine u 2022. godini.
Vlada Republike Srbije donela je Odluku o dopuni odluke o privremenoj zabrani izvoza osnovnih poljoprivredno prehrambenih proizvoda
bitnih za stanovništvo.
Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede donelo je sledeće pravilnike:
Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima za priznavanje, postupku priznavanja oznaka za mirna vina i neka specijalna vina sa
geografskim poreklom, kao i o načinu proizvodnje i obeležavanja mirnih vina i nekih specijalnih vina sa geografskim poreklom;
Pravilnik o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla i hrane za životinje koja se uvozi za 2022. godinu;
Pravilnik o načinu vršenja službene kontrole životinja pre i posle njihovog klanja na prisustvo trihinele u mesu.
19.04.2022.
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo doneo je sledeće odluke:
Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za raspodelu sredstava iz budžetskog fonda za razvoj lovstva AP Vojvodine za 2022.
godinu – oprema;
Odluka o opredeljivanju sredstava po Konkursu za poboljšanje stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima i ekonomske
aktivnosti u cilju podizanja konurentnosti u smislu dodavanja vrednosti kroz preradu mleka i mesa na gazdinstvima u AP Vojvodini u
2022.godini.
Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam utvrdio je Listu vrednovanja i rangiranja podnetih prijava po raspisanom Javnom konkursu za
sprovođenje Javnih radova.
20.04.2022.
Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu doneo Odluku o dodeli bespovratnih sredstava
lokalnim samoupravama sa područja APV za sufinansiranje izrade projektno-tehničke dokumentacije.
Direktorka Zavoda za ravnopravnost polova raspisala Javni konkurs za dodelu sredstava udruženjima za oblast ravnopravnosti polova u
AP Vojvodini u 2022. godini.
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo doneo Odluku o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu
sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje
proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2022. godini.
21.04.2022.
Vlada Republike Srbije objavila je Uputstvo za podnošenje zahteva za izvoz kukuruza, pšenice, brašna i rafinisanog suncokretovog ulja.

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!