Reklama
  • Tržište

Info tim Logistika – Nedeljni izveštaj – 20.12 - 24.12.2021.

ponedeljak, 27. decembar 2021.

KUKURUZ

Na tržištu merkantilnog kukuruza još jedna mirna nedelja. Cene po kojima je nuđen kukuruz, SRPS kvaliteta, se kreću od 25-25,5 din/kg+PDV. Ponuda je u svakom slučaju bila veća od potražnje, bez obzira što trenutne cene više pogoduju kupcima. Pregovori su uglavnom vođeni za robu doveženu do luke, a cena koja je mogla biti postignuta za CPT luka je 25,5 din/kg+PDV. Aktivnosti na relaciji kupac-prodavac su na minimumu.

PŠENICA

Merkantilna pšenica je na tržištu, tokom nedelje, ponuđena na više pariteta, a raspon cena u ponudi je širok, od 30,7-31.2 din/kg+PDV. Cena koja je postignuta u pregovorima se kretala od 30,7-30,8 din/kg+PDV. Potražnja za merkantilnom pšenicom, kao i za ostalom merkantilom, je mala, i nabavka ove robe se svodi na minimum. Međutim, tokom nedelje je primetan trend blagog rasta cene ove merkantile.

SOJA

Soja zrno rod 2021. se oglašavala na cenu od 72-73 din/kg+PDV, ali češće kao oglas bez naznačene cene. Bližimo se kraju godine, većina saradnika je već završila nabavke za naredni period. Cene koje su mogle da prođu o pregovrima su u rasponu cena 71-71,5 din/kg+PDV, što su kupci bili spremni da plate. Kad posmatramo izveštaje sa čikaške berze tokom nedelje beležen je trend rasta cene za soju zrno. I na milanskoj berzi uočavamo trend rasta u odnosu na predhodnu nedelju.

JEČAM

Stočni ječam tokom nedelje pratimo samo kroz ponudu. Interesovanje kupaca za nabavkom ječma tokom ove nedelje je izostalo.

STOČNO BRAŠNO

Pšenično stočno brašno je tokom nedelje ponuđeno na tržištu u rasponu cena od 17-18 din/kg+PDV, mada, prema rečima naših sagovornika, na terenu je bilo i ponuda po ceni od 16,5 din/kg+PDV. Ova komponenta beleži trend rasta cene u odnosu na prošlu nedelju.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Tokom nedelje za nama na domaćem tržištu Srbije preko sistema Info tim logistika zabeležen blaži trend pada u toku oglašene, operativne ponude suncokretove sačme na nivou cena od 32.5-33din/kg+PDV, dominantnija ponuda od tražnje, nabavka manjih količina se obavljala u intervalu od 32-32.2dinkg+PDV u Zrenjaninu i Novoj Crnji, u Šidu na 32.5din/kg+PDV. operativni pariteti su Nova Crnja, Zrenjanin, Vrbas, Sombor, Šid, dogovori za manje količine su se odvijali i ispod ovog nivoa najniže ponude, saznajemo od saradnika da se planira nabavka većih količina ove komponente, zbog predstojećih praznika. Na milanskoj berzi trend rasta vrednosti ove komponente.

SOJINA SAČMA

U nedelji za nama preko sistema Info tim logistika na domaćem tržištu Srbije operativna oglašena ponuda sojine sačme aktivnija od tražnje za njom, uočen blaži trend pada nuđenih cena, ponude su na paritetu Veliko Gradište u rasponu od 76.5-77din/kg+PDV, Vrbas 77.5din/kg+PDV, Zrenjanin od 77-77.5din/kg+PDV, , Obrenovc od 74-75din/kg+PDV za sačmu 42% proteina, 76-77din/kg+PDV za 44% proteina , Šida od 76.5-77din/kg+PDV, Nova Crnja 76.5din/kg+PDV, s početka prema kraju nedelje dogovarane manje količine u rasponu od 76-76.5din/kg+PDV. Od saradnika saznajemo da su veće količine ove komponente uvežene , te je ponuda raznovrsna a ponuđači su
spremni da usled veoma male tražnje koriguju ponuđene cene na dole, u konkretnim dogovorima. Na čikaškoj berzi trend pada vrednosti
sojine sačme.

REPIN REZANAC

Na domaćem tržištu Srbije, aktivnija ponuda od tražnje za ovom komponentom, oglašena ponuda repinog rezanca, belog rinfuz kreće se u
rasponu od 27.8-28.5din/kg+PDV, nuđen je i crvenački beli džakirani bez oglašenih cena. Očekuje se kako saznajemo od saradnika malo
aktivniji talas nabavke repinog rezanca tokom sledeće nedelje, od strane farmi krupne stoke, zbog nastupajućih praznika.

MINERALNO ĐUBRIVO

Još uvek je najviše interesovanja za azotna đubriva. Tokom nedelje beležili smo više nivoe cena za ureu. Za ostale podude možete
pogledati na sajtu www.infotim.rs
 
NPK 8x15x15 ELIXIR ZORKA 600 e/t+PDV
UREA RUSIJA 25/1 930-940 e/t+PDV
KAN 25/1 625 e/t+PDV
AN RUSIJA 25/1 705-730 e/t+PDV
AMOSULFAN(AS)-ELIXIR ZORKA 25/1 620 e/t+PDV

 

STOKA

 
U toku ove nedelje naši saradnici su tovne svinje sa farme oglašavali po ceni od 180-190 din/kg+PDV, tovljenike sa mini farme po ceni od 180-185 din/kg+PDV, a tovljenike iz otkupa po ceni od 166-175 din/kg+PDV. Iako su za ovu nedelju naši saradnici oglašavali viši nivo cena u ponudi, nije bilo daljeg rasta cena farmskih tovljenika. Povratno što dobijamo od većine naših saradnika da su utovari za iduću nedelju dogovarani na cenu 180 din/kg+PDV. Ponuda jagnjadi oglašena je po ceni od 250-275 din/kg+PDV, a ovce za klanje su nuđene po ceni od 135-138 din/kg+PDV. U toku nedelje prasad sa farme oglašena su u rasponu cena od 270-280 din/kg+PDV, prasad sa mini farme po cenama od 240-250 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa po ceni od 230-240 din/kg+PDV. U ovom periodu povećana je potražnja za prasadima za klanje. Ponude bikova Holštajn oglašena je po ceni od 245-255 din/kg+PDV, a bikova Simentalaca po ceni od 255-280 din/kg+PDV.
Oglašivači pokušavaju sa višim nivoima cena u oglasima.

VOĆE I POVRĆE

Tokom ove sunčane decembarske nedelje na našem tržištu beležili smo dosta ponuda svežeg povrća. Ponude bundeve bile su operativne sa više pariteta i oglašene u rasponu cena od 37,04-46,3 din/kg+PDV. Ponude cvekle su bile oglašene u rasponu cena od 30-60 din/kg+PDV, bez promena tokom cele nedelje. Karfiol je bio ponuđen po ceni od 90 din/kg+PDV. Krastavice su takođe bile oglašene putem naših platformi, ali bez naznačene cene. Aktuelne su bile i ponude belog i crvenog krompira, u rasponu oglašenih cena od 45-60 din/kg+PDV i za beli i za crveni. Beležili smo i ponude kupusa po oglašenoj ceni od 60 din/kg+PDV, kao i prethodne nedelje. Što se tiče ponuda luka, crni luk je tokom nedelje za nama bio oglašen u rasponu cena od 30-40 din/kg+PDV, dok je pakovani crni luk 10/1 bio oglašen bez naznačene cene. Sredinom nedelje smo dobili i ponudu ljubičastog luka, po oglašenoj ceni od 30 din/kg+PDV. Paradajz je bio ponuđen bez naznačene cene tokom cele nedelje. Ponude partrnaka i peršuna beležili smo u rasponu oglašenih cena od 120-154,55 din/kg+PDV. Ove ponude beležili smo sa više različitih pariteta, tako da su mnoge bile bez oglašenih cena. Prva klasa rena bila je oglašena po ceni od 333,33 din/kg+PDV, dok je druga klasa bila ponuđena po oglašenoj ceni od 277,78 din/kg+PDV, bez promena već
duži vremenski period. Ponude šargarepa tokom nedelje bile su oglašene u rasponu cana od 30-40 din/kg+PDV. Kada govorimo o voću, u nedelji za nama beležili smo dosta ponuda jabuka sa više različitih pariteta. Konzumna jabuka sorta ajdared je u nedelji za nama bila ponuđena u rasponu oglašenih cena od 41,67-50 din/kg+PDV, zavisno od pariteta. Sorta jabuka granny smith je bila ponuđena bez oglašenih cena tokom cele nedelje. Jabuku sorte jonagold beležili smo takođe bez naznačene cene takođe.Konzumnu
jabuku red jonaprince beležili smo po oglašenoj ceni od 50 din/kg+PDV, bez promena u odnosu na prethodnu nedelju. Oglašena cena za sortu jabuka zlatni delišes je bila 50 din/kg+PDV. Industrijska jabuka je bila ponuđena po ceni od 9,26 din/kg+PDV tokom čitave nedelje. Tokom nedelje smo došli do saznanja da je tržište Rusije sve manje dostupno za jabuke iz Srbije. Put do Rusije je dug, ali kada za Rusiju krenu jabuke iz Tavankuta, vremenu putovanja treba dodati i bar još 15 dana. Šleperi sa jabukama koje imaju urednu dokumentaciju od 13. novembra na granici sa Rusijom stoje između 15 do čak 25 dana. Razlog je čekanje rezultata fitosanitarne kontrole. U Rusiji se cena naše jabuke kreće između 1,5 do dva evra, i tu cenu bi domaći proizvođači verovatno mogli da postignu i na našem tržištu, ali nema kupovne moći koja bi apsorbovala ovu količinu jabuka prve klase. Što se tiče ostalih ponuda, grožđe je bilo ponuđeno po ceni od 110 din/kg+PDV,
bez promena. Mandarine su bile oglašene po ceni od 120 din/kg+PDV, pomorandže takođe po ceni od 120 din/kg+PDV, dok je limun bio
ponuđen po ceni od 100 din/kg+PDV. Kada govorimo o suvom voću, beležili smo i ponudu suve šljive sa i bez koštica, ali bez oglašenih cena.

SUBVENCIJE I REGULATIVE

20.12.2021.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi:
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU
POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE POLJOPRIVREDNE
PROIZVODNJE U STOČARSTVU U 2022. GODINI;
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJE ZA INVESTICIJE U FIZIČKU IMOVINU
POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA ZA NABAVKU NOVIH MAŠINA I OPREME ZA UNAPREĐENJE PRIMARNE PROIZVODNJE
BILJNIH KULTURA U 2022. GODINI.
Vlada donosi Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini.
21.12.2021.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o podsticajima za investicije za
unapređenje i razvoj ruralne javne infrastrukture.
24.12.2021.
Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo donosi:
Odluku o trećoj izmeni i dopuni o opredeljivanju sredstava po Konkursu o dodeli sredstava za sufinansiranje nabavke konstrukcija i opreme
za biljnu proizvodnju u zaštićenom prostoru na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini;
Izmenu odluke broj 2 Odluke o opredeljivanju sredstava po Konkursu za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme
za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voćaka, vinove loze i hmelja u 2021. godini.

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!