Reklama
  • Tržište

Info tim Logistika – Nedeljni izveštaj – 25.02.- 01.03.2019

nedelja, 3. mart 2019.

KUKURUZ

Obeležje ove nedelje, što se merkantilnog kukuruza tiče, je slabo prijavljeno trgovanje, sa konstantnim padom cene u realizaciji. Na početku nedelje cene u ponudi su se kretale od 15,6-16,2 din/kg+PDV, sredinom nedelje, cena u ponudi je pala na 15,4 din/kg+PDV. Od strane naših saradnika prijavljena su
trgovanja za prirodno suv kukuruz po ceni od 15,55 din/kg+PDV, a za kukuruz sa vlagom do 16% po ceni od 15,4 din/kg+PDV. Nedelja je završena sa slabijom ponudom ove robe, mnogi ponuđači su odustali od prodaje, a takođe kako saznajemo na terenu od naših saradnika, cena koju su kupci bili spremni da plate se kretala i do 15,1 din/kg+PDV. Cena kukuruza na FOB-u je tokom ove nedelje takođe bila u padu.
 

PŠENICA

 
Slabo trgovanje i zainteresovanost kupaca za ovom primarnom kulturom traje već izvestan period. Tokom nedelje prijavljeno je trgovanje manje količine merkantilne pšenice, protein min12%, po ceni od 21,8 din/kg+PDV. Cene u ponudi, u zavisnosti od kvaliteta, su išle do 23,5 din/kg+PDV. Prema rečima izvoznika, cena pšenice je i dalje visoka da bi se pokrenuo izvoz. Što se tiče novog roda, proizvođači intenzivno prihranjuju pšenicu i trebalo bi, u saradnji sa stručnjacima da se primeni niz mera kako bi pšenica uspela da se oporavi i postigne kvalitet. Sve je više interesovanja za, eventualne terminske cene ili cene pšenice na zeleno. Pojavljuju se i prve informacije na tu temu.
 

JEČAM

 
Trend kretanja cena u ponudi za ječam bio je 23-23,5 din/kg+PDV. Kako su dani u nedelji odmicali, povećavala se ponuda gotovo sa svih pariteta. S tim u vezi, kupci su taktizirali i cekali stabilizaciju cene. Kako saznajemo sa terena neka ostvarena trgovanja za ječam beležila su se na nivou cena 22,5-22,6
din/kg+PDV.
 

SOJA ZRNO

 
Soja zrno se preko sistema poljoprivrednih informacija Info tima ove nedelje nudilo u rasponu cena 38-39,5 din/kg+PDV. Što se tiče trenda kretanja cena u toku ove nedelje bio je silaznog trenda kako se bližio kraj nedelje. Kako smo dobijali povratne informacije sa terena na početku nedelje beležene su realizacije soje od 38,5 din/kg+PDV, a kako se približavao kraj nedelje cena je bila u padu i realizacije su beležene na cenu od 38,1-38,15 din/kg+PDV. Obim trgovanja je zanemarljiv, jer se radilo o manjim količinama. Kako saznajemo kupci svih profila su izvan nabavke, pre svega mislimo na preradjivače i izvoznike.
 

MINERALNO ĐUBRIVO

 
Što se tiče nedelje iza nas vezano za trend kretanja đubriva imali smo oscilacije u ceni. Najviše interesovanja za ovu nedelju bila su za AN svih formulacija i pakovanja. Nedostatak operativnog AN-a RUSIJA nadomestili su ostali proizvođači, poput MAĐARSKI, KUTINA, BUGARSKI, ELIXIR. Što se tiče ponuda za UREU i za ovu nedelju pratimo dalji pad cena. Ponuđači su se na sve moguće načine trudili da ostvare trgovanje, ali beležimo slabo interesovanje od strane kupaca. Jednim delom "krivac " je i pad cene kukuruza i pšenice na tržištu. Pregled ostalih formulacija u ponudi i kretanje cene možete naći na našem sajtu www.infotim.rs
 
Ponuđene cene:
KAN-RAZNIH PROIZVOĐAČA 187-203 €/t+PDV
UREA-RAZNIH PROIZVOĐAČA 294.5-310 €/t+PDV
AN- RAZNIH PROIZVOĐAČA 230-250 €/t+PDV
 

SOJINA SAČMA

 
U nedelji između 25.02. i 01.03.2019. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim beležili smo ponude domaće sojine sačme u rasponu cena od 43-43,5 din/kg+PDV. Tokom ove nedelje u ponudi se od domačih sačmi našla ponuda sojine sačme u Bečeju bez naznačene tržišne cene, sojina sačma u Šidu nudila se po ceni od 43-43,5 din/kg+PDV. Sojina sačma u Vrbasu nudila se po ceni od 43,5 din/kg+PDV. Tokom ove nedelje ne beležimo ponude za sačmu u Zrenjaninu i u Somboru. Sojina sačma iz prerade u Obrenovcu ove nedelje nudila se po ceni po ceni od 43,5 din/kg+PDV. Preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim tokom ove nedelje nismo beležili realizacije za sojinu sačmu. Na milanskoj berzi došlo je do pada cene sojine sačme u prethodnoj nedelji. I tokom ove nedelje povećana ponuda sojine sačme, iz više fabrika, kupci nisu bili zainteresovani za nabavku, kažu da su na terenu dobijali ponude za sojinu sačmu po nižim cenama u odnosu na zvanične ponude, nadaju se daljem padu cene usled povećane ponude i pada cene sojinog zrna pa nabavke odlažu za narednu nedelju.
 

SUNCOKRETOVA SAČMA

 
Ponuđene cene preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tim u ovoj nedelji kretale se u ponudi u rasponu cena od 22,4-23 din/kg+PDV. Ponuđena cena za suncokretovu sačmu u Zrenjaninu ove nedelje bila je od 22,5 din/kg+PDV. Od suncokretovih sačmi beležili smo i ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 22,4-23 din/kg+PDV. Suncokretova sačma u Šidu nuđena je po ceni od 23 din/kg+PDV kako saznajemo na terenu. U Šidu takođe imamo i ponudu za suncokretovu sačmu sa 40%proteina i to po ceni od 32,5 din/kg+PDV. Tokom ove nedelje preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tima nismo beležili realizacije za suncokretovu sačmu. Na milanskoj berzi tokom nedelje zabeležen je pad cene suncokretove sačme. Ove nedelje ne beležimo nikakve promene kada su u pitanju kako ponuđene, tako i realizovane cene. Kako saznajemo na terenu, tokom nedelje radila se sačma u Novoj Crnji i Zrenjaninu po ceni od 22,4-22,5 din/kg+PDV.
 

STOČNO BRAŠNO

 
Cene ove komponente početkom nedelje su se kretale od 15-15,5 din/kg+PDV, da bi krajem nedelje, kod pojedinih proizvođača, došlo do korekcije cene na dole, tako da se na terenu cene kreću u rasponu od 14,7-15,5 din/kg+PDV. Na terenu, kako saznajemo, nema zastoja u isporuci i snabdevanju ovom robom.
 
Ponuđene cene:
STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO DŽAKIRANO 14,7-15,5 din/kg+PDV
STOČNO BRAŠNO PŠENIČNO RINFUZ 14,2 din/kg+PDV.
 

STOKA

 
U nedelji za nama je cena krupne stoke imala opadajući trend, pa su se tako bikovi Holštajn nudili po ceni od 220-232 din/kg+PDV, a Simentalci po cenama od 230-253 din/kg+PDV. Smanjeno interesovanje je dovelo do pada cena, a tendencija rasta se očekuje kada bude krenuo izvoz goveđeg mesa za Tursku. Prasadi je skočila cena u svim kategorijama, obzirom da ulazimo u deo godine kada se tovilišta pune radi daljeg tova. Tako su se farmska prasad su se nudila po cenama od 270-285 din/kg+PDV, prasad iz otkupa po cenama od 200-210 din/kg+PDV, dok je cena prasadi sa mini farme bila niža nego prošle nedelje i kretala se od 200-241 din/kg+PDV. Razmatra se potpuno ukidanje vakcinacije prasadi protiv klasične kuge, što bi bio još jedan korak ka izvozu tovljenika u zemlje EU. Kada će Srbija dobiti mogućnost da izvozi svinjsko meso u EU nakon sticanja statusa zemlje slobodne od klasične kuge svinja, zavisi od ispunjavanja svih potrebnih uslova koji ne podrazumevaju samo prestanak vakcinacije, već i od niza dijagnostičkih i drugih metoda ispitivanja koje se moraju sprovesti kako bi se sa sigurnošću moglo potvrditi da virusa klasične kuge svinja nema.
Cena svinja stagnira i ove nedelje, pa su se farmske svinje nudile po cenama od 130-135 din/kg+PDV, svinje iz otkupa po ceni od 120-130 din/kg+PDV, a svinje sa mini farmi po cenama od 125-137 din/kg+PDV. Ponuda je usaglašena sa tražnjom i nema nagoveštaja da će cena drastično otići gore u nekom bliskom periodu.
 

SUBVENCIJE I REGULATIVE

 
Nedelja za nama je bila prlično dinamična kada su subvencije i regulative u pitanju. Takav trend je bio za očekivati, pošto se nalazimo u delu godine kada se započinju novi planovi i projekti.
 
25.02.2019. Vlada je donela UREDBU O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA RAZVOJA SAVETODAVNIH POSLOVA U POLJOPRIVREDI ZA 2019. GODINU.

Vlada je donela UREDBU O IZMENAMA UREDBE O RASPODELI PODSTICAJA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2019. GODINI.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2019. GODINU.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O REGISTRACIJI, ODNOSNO ODOBRAVANJU OBJEKATA ZA SAKUPLJANJE, PRERADU I UNIŠTAVANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Javni poziv ponuđačima za javnu nabavku na projektu prekogranične saradnje Mađarska - Srbija.

GRAD NOVI SAD RASPISAO JE JAVNI POZIV ZA VRŠENJE USLUGA USLUGA
SKLADIŠTENJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

26.02.2019. Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede je danas raspisao 10 konkursa.

- KONKURS za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne) u poljoprivredi u 2019. godini
- KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih sistema i opreme za navodnjavanje i bušenje bunara u 2019. godini
- KONKURS za dodelu kredita za nabavku opreme za stočarske farme u 2019. godini
- KONKURS za dodelu kredita za nabavku pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo u 2019. godini
- KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih zaštićenih bašta (plastenici, staklenici) i opreme u njima u 2019. godini
- KONKURS za dodelu kredita za nabavku novih sistema protivgradnih mreža u višegodišnjim zasadima voća i vinograda u 2019 godini
- KONKURS za dodelu kredita za izgradnju objekata i nabavku opreme namenjene skladištenju žitarica,voća i povrća (silosa, podnih skladišta, hladnjača) u 2019. godini
- KONKURS za dodelu kredita za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov u 2019. godini.
 
01.03.2019. - Vlada donosi UREDBU O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2019. GODINI
 
Podsećamo vas da od 01.03.2019.poljoprivrednici mogu podnositi zahteve za ostvarivanje prava na osnovne podsticaje u biljnoj proizvodnji. Podsetimo se, po hektaru se dobijaju podsticaji u iznosu od četiri hiljade dinara, a ove godine poljoprivrednicima sleduje i 1.200 dinara po hektaru na ime subvencija za gorivo što ukupno iznosi 5.200 dinara. Poljoprivrednici ove podsticaje dobijaju za najviše 20 hektara obradivih površina.
 

...

Info Tim Logistika

Ćirpanova 6/I/18, 21000 Novi Sad 
Tel/Fax: +381 21 6618 341
Mob: +381 65 38 33 181 ; +381 69 38 33 181
Email: [email protected] 
Web: www.infotim.rs

Zadovoljni ste sadržajem?