Reklama
  • Tržište

Info tim Logistika – Nedeljni izveštaj – 25.05.- 29.05.2020.

ponedeljak, 1. jun 2020.

KUKURUZ

Preko sistema informacija Info Tim Logistika, tokom nedelje je oglašena prodaja merkantilnog kukuruza u rasponu cena od 15,7-16.2 din/kg+PDV. Ponuđene količine su zadovoljavale potražnju. Kako saznajemo pregovori između kupaca i prodavaca su se završavali na cenama od 15,7-16 din/kg+PDV, gde je povoljniji paritet određivao veću cenu. Cena kukuruza, doveženo do luke, se kreće od 16,1-16,3 din/kg+PDV.

PŠENICA

Tokom nedelje ponuda merkantilne pšenice je u odnosu na potražnju bila veća, a cena je u padu. Ponuđene cene, u zavisnosti od kvaliteta pšenice, su se kretale od 18.9-20.5 din/kg+PDV. Što se tiče novog roda pšenice, nedostatak padavina je, prema rečima proizvođača, već prouzrokovao štetu i loše stanje ove kulture.

JEČAM

U toku ove nedelje ponuđena cena od strane naših oglašivača za stočni ječam rod 2019. rinfuz bila je 15,5 din/kg+PDV. Na lageru je još ostalo starog roda, iako se žetva novog ječma očekuje sredinom meseca juna. Oko uslova i cene u otkupu malo ko ima konkretne informacije. Očekuje se prosečan prinos i kvalitet.

SOJA 

I u ovoj nedelji beležimo slabe oglase ponude za zrno soje rod 2019. preko sistema poljoprivrednih informacija Info Tima. Oglašivači su nudili soju po cenama od 41,5-42 din/kg+PDV. Koliko saznajemo sa terena, kupaca je bilo. Najviše interesovanja za sojom je bilo na paritetu Južne Bačke, Srema. Kako se bližio kraj nedelje, saradnici su oglašavali jače cene u ponudi i pregovori za soju zrno bili su 41.6-41.8 din/kg+PDV.

MINERALNO ĐUBRIVO

U toku ove nedelje beležili smo pad cene za azotna đubriva. Najviše se pričalo oko uree, kana. Saradnici su krenuli da se raspituju oko oglašenih cena za Map 12x52x0, NPK 16x16x16 RUSIJA 25/1. A u nastavku dajemo raspon cena za ove i slične formulacije, a kompletan izvestaj kretanja cena možete pogledati na www.infotim.rs.

UREA-raznih proizvođača 257-275 €/t
NPK 16x16x16 RUSIJA 271-280 €/t
KAN -raznih proizvođača 176-192 €/t
MAP 12x52x0 322-350 €/t cene su bez PDV-a.

SOJINA SAČMA

U nedelji od 25.05.-29.05.2020. u ponudi preko sistema tržišnih informacija Info Tim Logistika beležimo oglašene cene u rasponu od od 44,2-45 din/kg+PDV. Ponuđači su oglašavali prodaju sačme u Somboru po ceni od 44,3 din/kg+PDV. Sojina sačma u Velikom Gradištu oglašavala se po ceni od 44,2-44,6 din/kg+PDV. U Obrenovcu beležimo oglašenu ponudu po ceni od 44,5-44,6 din/kg+PDV. Sojina sačma u Bečeju oglašavala se po ceni od 44,3-45 din/kg+PDV. U Zrenjaninu beležimo ponude za sojinu sačmu po ceni od 44,6 din/kg+PDV. Kako saznajemo na terenu i u ovoj nedelji slabije je interesovanje za nabavkom sojine sačme, u pregovorima se postizala cena od 44,2-44,4 din/kg+PDV. Na čikaškoj i milanskoj berzi i tokom ove nedelje beležimo pad cene sojine sačme.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Tokom ove nedelje objavljivali smo oglase prodaje suncokretove sačme preko sistema tržišnih informacija po ceni od 27-27,5 din/kg+PDV. Cena suncokretove sačme i tokom ove nedelje beleži rast cene. Oglašavane cene prilično su ujednačene kada je ponuda suncokretove sačme u pitanju, tako da se suncokretova sačma u Novoj Crnji, Velikom Gradištu kao i u Zrenjaninu tokom nedelje oglašavala u ponudi po ceni od 27-27,5 din/kg+PDV, dok se suncokretova sačma u Somboru oglašavala se u ponudi sa cenom od 27 din/kg+PDV. Tokom nedelje ne beležimo ponude operativnih količina suncokretove sačme u Vrbasu i u Šidu. Kako saznajemo na terenu pregovori za suncokretovu sačmu tokom nedelje bili su po ceni od 27 dinkg+PDV. Na milanskoj berzi beležimo porast cene suncokretove sačme.

STOČNO BRAŠNO

Ponuda stočnog brašna tokom nedelje je bila slabija a potražnja veća. Manji obim meljave i odlazak mlinova na remont kao i priprema za prijem novog roda pšenice, uslovio je manjak operativne robe za utovar. Cena ove komponente za stočnu hranu je imao trend rasta tokom ove nedelje sa tendencijom daljeg rasta. Ponuđene cene su se kretale od 15-15,4 din/kg+PDV za džakiranu robu.

STOKA

U kontaktu sa saradnicima, došli smo do zaključka da cena tovljenika odavno nije bila ovoliko dugo stabilna. U poslednjih 6 meseci se ta cena kreće od 160-175 din/kg+PDV i farmeri su vrlo zadovoljni što je cena stabilna i što mogu praviti projekcije i planove. Upitno je samo koliko je isplativo raditi sa uvoznim prasadima, čija je prosečna cena u uvozu bila oko 100-105€/kom, ali će se ta situacija sigurno razrešiti kada ta prasad budu utovljena i spremna za prodaju. Tako su i u nedelji za nama ponude tovljenika sa farmi oglašavane po cenama od 160-165 din/kg+PDV, tovljenika sa mini farmi po cenama od 155-158 din/kg+PDV, a tovljenika iz otkupa po cenama od 145,5-150 din/kg+PDV. Ponude prasadi sa farmi su oglašavane po cenama od 330-340 din/kg+PDV, prasadi sa mini farmi po cenama od 259-280 din/kg+PDV, a iz otkupa po cenama 220-240 din/kg+PDV. Kod jagnjadi i ovaca je i dalje ista situacija kao u prethodna dva meseca. Tražnja je i dalje na minimumu, ali su ponude oglašavane po cenama od 260-278 din/kg+PDV za jagnjad i 115-139 din/kg+PDV za ovce za klanje. Ponude bikova Holštajn su oglašave po cenama od 171,3-180 din/kg+PDV, a bikova simentalske rase po cenama od 200-218,5 din/kg+PDV.

SUBVENCIJE I REGULATIVE

- 25.05.2020. - Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, objavljuje IZMENU JAVNOG KONKURSA O DODELI SREDSTAVA ZA SUBVENCIONISANJE PREDUZETNIKA, MIKRO I MALIH PRAVNIH LICA OD INTERESA ZA RAZVOJ I REVITALIZACIJU POSLOVA KOJI SE SMATRAJU UMETNIČKIM I STARIM ZANATIMA,ODNOSNO POSLOVIMA DOMAĆE RADINOSTI U 2020. GODINI

- 25.05.2020. - Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, objavljuje IZMENU JAVNOG KONKURSA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA ZA SUBVENCIONISANJE IZDATAKA ZA NABAVKU REPROMATERIJALA U 2020. GODINI

- 25.05.2020. - Pokrajinski sekretar za privredu i turizam, objavljuje IZMENU JAVNOG KONKURSA ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA MIKRO I MALIM PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I PREDUZETNICIMA KOJI DELATNOST OBAVLJAJU U OKVIRU KREATIVNE EKONOMIJE ZA SUBVENCIONISANJE TROŠKOVA NABAVKE MAŠINA,SOFTVERA, REPROMATERIJALA ILI USLUGA U 2020.GODINI

- 26.05.2020. - Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENI

PRAVILNIKA O USLOVIMA I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU PO KOŠNICI PČELA

- 26.05.2020. - Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA UNAPREĐENJE SISTEMA KREIRANJA I PRENOSA ZNANJA KROZ RAZVOJ TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH, PRIMENJENIH, RAZVOJNIH I INOVATIVNIH PROJEKATA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU

- 26.05.2020. - PRAVILNIK O IPARD PODSTICAJIMA ZA DIVERZIFIKACIJU POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA I RAZVOJ POSLOVANJA

- 26.05.2020. - Vlada donosi UREDBU O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2020. GODINU

- 27.05.2020. - Otvoren konkurs NLB banke: Milion i po dinara za organsku proizvodnju

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!