Reklama
  • Tržište

Kukuruz 15,2-15,5 din/kg, ječam 21-21,2 din/kg, sojina sačma 43 din/kg

sreda, 20. mart 2019.

KUKURUZ

Ni danas nema većih promena na tržištu merkantilnog kukuruza. Kao i prethodnih dana, cene u ponudi od 15,2-15,5 din/kg+PDV, uz blagi porast ponude. Trgovanja koja su prijavljena za danas su 15,2 din/kg+PDV za kukuruz do 15%vlage, i 15,35 din/kg+PDV, za kukuruz SRPS kvaliteta.

PŠENICA

Na tržištu merkantilne pšenice i dalje mirno. Ponuda je zadovoljavajuća, potražnja ustaljena, ali bez prijavljene realizacije.

JEČAM 

Ječam ponuđena cena za danas 21-21,2 din/kg+PDV. Kao i ovih dana, bez većih interesovanja za ovom robom.

SOJA ZRNO

Soja zrno se nudila u rasponu cena 37,5-38 din/kg+PDV i 37,5 din/kg+PDV uz obračun bonifikacije. Po rečima naših saradnika i kako saznajemo sa terena pregovor oko trgovanja sojom bio je na cenu od 37,5 din/kg+PDV.

SOJINA SAČMA

Od sojinih sačmi danas smo imali ponudu za sačmu u Obrenovcu malo nižeg cenovnog ranga u odnosu na jučerašnji dan, tako da se sačma danas nudila po ceni od 43 din/kg+PDV. Danas je bila mala ponuda sojine sačme  kada govorimo o ponudama sa izraženim cenama. Kako sazanajemo na terenu i danas su dominirale ponude za sojinu sačmu u rasponu cena od 43-43,5 din/kg+PDV u zavisnosti od mesta utovara.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Od suncokretovih sačmi danas smo imali ponudu za sačmu u Novoj Crnji po ceni od 23 din/kg+PDV. Sačma u Zrenjaninu danas se nudila po ceni od 22,7 din/kg+PDV. Osetno manja ponuda suncokretove sačme u toku današnjeg dana i u višem cenovnom rangu u odnosu na prethodni period kao što su juče i najavljivali. Danas nismo imali prijavljenih realizacija.

STOKA

U današnjoj ponudi smo imali krmače za klanje, po ceni od 111 din/kg+PDV, kao i prasad farmsku, po cenama od 280-290 din/kg+PDV, prasad sa mini farme, po ceni od 232-241 din/kg+PDV, a prasad iz otkupa se nudila po cenama od 220 din/kg+PDV. Kod tovljenika i dalje nema promena, pa su se farmske svinje nudile po ceni od 135 din/kg+PDV, svinje sa mini farmi po ceni od 125 din/kg++PDV, dok su se svinje iz otkupa nudile po cenama od 125-130 din/kg+PDV.

SUBVENCIJE I REGULATIVE 

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo je danas raspisao dva konkursa: 

- KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE INTENZIVIRANJA KORIŠĆENJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA KOJIM RASPOLAŽU NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE USTANOVE, SREDNJE POLJOPRIVREDNE ŠKOLE I OSTALE SREDNJE ŠKOLE KOJE OBRAZUJU UČENIKE POLJOPRIVREDNE STRUKE ‒ PUTEM NABAVKE OPREME

- KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANJE INVESTICIJA U PČELARSTVO NA TERITORIJI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE U 2019. GODINI.

Osim toga, izašli su sledeći pravilnici i uredbe:
 - Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USLOVIMA I POSTUPKU DAVANJA U ZAKUP I NA KORIŠĆENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

- Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O USLOVIMA ZA STRUČNO RUKOVOĐENJE PROCESOM PRERADE DUVANA

- Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE PROIZVOĐAČA, OBRAĐIVAČA I PRERAĐIVAČA DUVANA

- Vlada donosi UREDBU O UTVRĐIVANJU PROGRAMA IZVOĐENJA RADOVA NA ZAŠTITI, UREĐENJU I KORIŠĆENJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA ZA 2019. GODINU

- Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O SADRŽINI OBRASCA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE DRVETA I OBRASCA ZA VOĐENJE EVIDENCIJE O KORIŠĆENJU ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI U NEŠUMSKE NAMENE I UTVRĐENOJ NAKNADI

- Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O OBRASCU ZA OBRAČUN NAKNADE ZA KORIŠĆENJE LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENIH VRSTA DIVLJAČI ZA NAREDNU LOVNU GODINU

...

Info Tim Logistika

Ćirpanova 6/I/18, 21000 Novi Sad 
Tel/Fax: +381 21 6618 341
Mob: +381 65 38 33 181 ; +381 69 38 33 181
Email: [email protected] 
Web: www.infotim.rs

Zadovoljni ste sadržajem?