Reklama
  • Tržište

Suncokret 31 din/kg+PDV, soja 36 din/kg+PDV

utorak, 10. septembar 2019.

KUKURUZ

Na početku nedelje uobičajeno slabija ponuda kukuruza, ali se na tržištu mogao naći i prošlogodišnji i novi rod kukuruza. Što se cena tiče, kukuruz rod 2018. je ponuđen od 14,6-14,7 din/kg+PDV, što je cenovno na prošlonedeljnom nivou, a kukuruz rod 2019. je ponuđen po ceni od 14,5 din/kg+PDV. Saradnici nam danas nisu prijavili trgovanja ovom merkantilom.

PŠENICA

I dalje slaba potražnja za hlebnim zrnom uslovljava da i ponuđači ne insistiraju na ponudama. Cene u ponudi se kreću od 17,4-17,7 din/kg+PDV, u zavisnosti od kvaliteta. Izostanak potražnje od strane izvozničkih firmi uslovljava i slab promet ove robe.

JEČAM

Na samom početku nedelje iamli smo izdraženiju potražnju za ječmom, tako da su ponuđači ostali po strani što se tiče izdefinisanih cena u ponudi. Kako nam je kupac prijavio, uspeo je da nađe ječam za 15 din/kg+PDV u Južnog Bačkoj.

SOJA

Soja se nudila za danas po ceni od 36 din/kg+PDV. Ova ponuda je bila za novi rod 2019. Loši prinosi i slab prijem u otkupu ove robe, navelo je ponuđače da zatraže jaču cenu u ponudi. Tako da ćemo ispratiti ove dane da vidimo i oko trgovanja šta će se postizati.

SUNCOKRET

Suncokret rod 2019 se za danas nudio po ceni od 30,6-31,5 din/kg+PDV. Za danas beležili smo realizacije sa više mesta utovara po ceni od 31 din/kg+PDV za Južni Banat, Srednji Banat, Severna Bačka.

SOJINA SAČMA

Sojina sačma Bečej danas se nudila po ceni od 40,5-42,5 din/kg+PDV, sojina sačma 44%  Obrenovac se nudila po ceni od 40,5 din/kg+PDV, a upiti i tražnje su sve češći.

SUNCOKRETOVA SAČMA

Suncokretova sačma danas se nudila u Šidu, nova prerada, prve operativne količine po ceni od 23,5 din/kg+PDV, Vrbas nova prerada se nudila po ceni od 20,8-20,9 din/kg+PDV.

STOKA 

Danas smo u ponudi imali prasad sa farmi, po cenama od 280-300 din/kg+PDV i prasad iz otkupa po ceni od 210 din/kg+PDV. Tovljenici sa farmi su se nudili po ceni od 175 din/kg+PDV, a tovljenici sa mini farmi po ceni od 170 din/kg+PDV.

VOĆE I POVRĆE

Dan za nama na domaćem tržištu povrća i voća , veoma miran kada posmatramo i ponudu i tražnju. Od povrća nudio se luk crni po ceni od 20 din/kg+PDV, krompir beli i crveni nudio se po ceni od 30 din/kg+PDV, sa voljom prodavaca da koriguju cenu na dole.

Od voća najviše se priča i pita za šljivu koja se trguje od 15-18 din/kg+PDV, na terenu.

SUBVENCIJE I REGULATIVE

 - REPUBLIČKE ROBNE REZERVE RASPISALE SU JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTEVA  ZA NATURALNU RAZMENU DO 17.000 TONA MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU JUNAD

- Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi PRAVILNIK O IMENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2019. GODINU

Zadovoljni ste sadržajem?