Reklama
  • Agrovesti

Vlada Srbije usvojila Uredbu o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju

petak, 17. januar 2020. 16:13

Beograd —

Za direktna plaćanja obezbeđeno je 18,3 milijarde dinara, za ruralni razvoj 6 milijardi, za kreditnu podršku poljoprivrednicima 300 miliona dinara i za posebne podsticaje 230 miliona dinara. Za IPARD podsticaje obezbeđeno je bezmalo 4 milijarde dinara, milijardu našeg budžetskog novca, i 3 milijarde pomoći Evropske unije.

Novac za direktna plaćanja – 18 milijardi dinara – biće raspoređen za premije za mleko u visini od tri milijarde dinara, za biljnu proizvodnju biće opredeljeno bezmalo 10 milijardi dinara, za podsticaje za kvalitetne priplodne mlečne krave, tovne krave i bikove, priplodne krmače i neraste, ovce i ovnove, koze i jarce, roditeljske kokoške teškog i lakog tipa, roditeljske ćurke, kvalitetne priplodne matice šarana i kvalitetne priplodne matice pastrmke namenjeno je tri milijarde dinara. Za tov junadi, jagnjadi, jaradi i svinja stočari će dobiti ukupno 1,4 milijardu dinara. Podsticaji za košnice iznosiće 600. miliona dinara.

Za podsticaj za krave za uzgoj teladi radi tova namenjeno je pola milijarde dinara. Regres za troškove skladištenja u javnim skladištima iznosi pola miliona dinara.

Premija za mleko biće sedam dinara po litru, osnovni podsticaji za biljnu proizvodnju po toj uredbi će biti 5.200 dinara po hektaru, za kvalitetne priplodne mlečne krave biće 25.000 dinara po grlu, za kvalitetne priplodne tovne krave i bikove stočari će dobijati 40.000 po grlu, priplodne ovce i ovnove, koze i jarce 7.000 po grlu, za priplodne krmače i neraste 15.000 po grlu, za tov junadi 15.000 dinara po grlu, za tov jagnjadi 2.000 po grlu u tovu, koliko i za jarad, tov svinja 1.000 dinara po grlu, za krave dojilje 40.000 po grlu. Podsticaji za košnice pčela biće 720 dinara po košnici. Za proizvodnju konzumne ribe dobiće po deset dinara po kilogramu proizvedene ribe. Podsticaji za krave za uzgoj teladi za tov biće 20.000 dinara po grlu, regres za troškove skladištenja u javnim skladištima kretaće se od 40 odsto troškova skladištenja.

Đorđe Simović

Zadovoljni ste sadržajem?