Reklama
  • Agrovesti

PFRP: Poljoprivrednicima 650 miliona dinara za 11 kreditnih linija

utorak, 18. februar 2020. 10:51

Novi Sad —

Pokrajinski fond za razvoj poljoprivrede objavio je 11 novih konkursa za dodelu povoljnih kredita dok se ne potroši 650 miliona dinara opredeljenih za tu namenu.

Ove godine uvedena je nova kreditna linija za preradu voća, povrća i grožđa, dok su ostale kreditne linije iste kao i lane, kada je 260 gazdinstava dobilo kredite tog fonda.

Zajedničko za sve kredite je kamatna stopa od jedan i jedan i po odsto, grejs-period od najmanje šest meseci bez kamate i otplata do pet godina, s tim što će se rate plaćati uglavnom polugodišnje.

Maksimalno gazdinstva mogu dobiti kredit do 40.000 evra, odnosno 20.000 evra (za plastenike i staklenike, pčelarstvo kao i preradu voća, grožđa i povrća). Fond neće razmatrati zahteve za investicije čija je vrednost ispod 1.000 evra.

Registrovana gazdinstva mogu konkurisati za kupovinu nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske i priključne), zatim za sisteme i opremu za navodnjavanje i bušenje bunara, opremu za stočarske farme, kupovinu pčelinjih rojeva, košnica i opreme za pčelarstvo, za nabavku novih plastenika i staklenika i opreme za njih. Fond za poljoprivredu obezbedio je kredite i za finansiranje investicija u sektoru prerade voća, grožđa i povrća, za nabavku novih sistema protivgradnih mreža u višegodišnjim  zasadima voća i vinograda, za izgradnju objekata i nabavku opreme namenjene skladištenju žitarica, voća i povrća (silosa, podnih skladišta, hladnjača). Poljoprivrednici kredite po povoljnim uslovima mogu dobiti i za nabavku kvalitetne teladi i prasadi za tov, za kupovinu priplodnih grla u govedarstvu, ovčarstvu, kozarstvu i svinjarstvu. Zajmovi su obezbeđeni i za podizanje višegodišnjih zasada voća i vinograda.

Nova linija kredita za preradu voća, povrća i grožđa davaće se za investicije vredne do 20.000 evra. Fond je prerađivačima ponudio mogućnost da kredite otplate na 24 meseca u pet rata, s grejs-periodom od godine bez obračuna kamate. Finansiraće se kupovina opreme – linija za sušenje, blanširanje, sterilizaciju i pasterizaciju, boks-paketi za transport i skladištenje, linije za čišćenje, pranje i sortiranje, za pakovanje i obeležavanje...

Detalji konkursa i prijave mogu se pročitati na internet stranici http://www.fondpolj.vojvodina.gov.rs/

Pored popunjene prijave, učesnici konkursa dužni su da podnesu i sledeću dokumentaciju (Primer: Konkurs za dodelu kredita za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije (pogonske, priključne))

1. originalni predračun sa specifikacijom iskazan u dinarskom iznosu (Napomena:Fond neće prihvatati izmene predračuna u toku trajanja konkursa);

2. original lista nepokretnosti za poljoprivredno zemljište ne stariji od 15 dana, na koje se može staviti založno pravo- izvršna vansudska hipoteka prvog reda u korist Fonda u jedan i po većoj vrednosti od odobrene vrednosti kredita. (napomena; podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik poljoprivrednog zemljišta koja će se staviti pod hipoteku);

3. kao instrument obezbeđenja kod pogonskih mašina može biti i sama mašina koja je predmet kupovine, kao i priključna mašina koja se registruje u MUP-u i za koju se izdaje saobraćajna dozvola. Predmetna mašina koja je instrument obezbeđenja mora biti osigurana sa osnovnim kasko  osiguranjem i dopunskim osiguranjem od krađe  kod osiguravajućeg društva i vinkulirana u korist Fonda za sve vreme trajanja otplate kredita.

4. ukoliko je predmet obezbeđenja bankarska garancije potrebno je dostaviti pismo o namerama izdavanja garancije;

5. original Izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava koji izdaje Uprava za trezor (podaci o poljoprivrednom gazdinstvu, prva stana Izvoda kao i ostale strane izvoda sa podacima o površinama, ne stariji od 30 dana)

6. dokaz o regulisanoj naknadi za odvodnjavanje/navodnjavanje            (potvrda JVP „VODE VOJVODINE”) ne starije od 30 dana; (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu);

7. fotokopija lične karte ili očitana čipovana lična karta (za podnosioca prijave, za vlasnika poljoprivrednog zemljišta i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu

Dnevnik.rs

Zadovoljni ste sadržajem?