Reklama
  • Agrovesti

Akreditacija za Upravu za agrarna plaćanja

utorak, 27. februar 2018. 23:53

Beograd —

Završen je prijem dokumentacije za prva dva konkursa IPARD-a u Srbiji – za mehanizaciju i traktore. O rezultatima ove faze
direktor Uprave za agrarna plaćanja Žarko Radat kaže:

- Stiglo je okvirno oko 180-190 zahteva za traktore i 60-tak zahteva za mehanizaciju. Moramo sačekati i da svi ostali zahtevi pristignu poštom pa ćemo znati ukupan broj.

Radat kaže da je izuzetno važna vest da je od Brisela, konačno, akreditovana naša Uprava za Agrarna plaćanja.

- Stiglo je, da tako kažem, simbolično mišljenje od DG AGRIJA (Uprava Evropske komisije nadležna je za politiku Evropske unije u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja) da je Srbija dobila pozitivno mišljenje za prenos budžetskih ovlašćenja, ili kako mi to zovemo akreditaciju. To znači da je operativna struktura IPARDA je akreditovana i imamo pravni osnov da isplaćujemo novac iz IPARDA.

Đorđe Simović

Zadovoljni ste sadržajem?