Reklama
  • Agrovesti

Bakterija listerija sve češća u ribi, mesu i sirevima

četvrtak, 8. februar 2018. 09:37

EU —
Evropska agencija za bezbednost hrane, EFSA, koja se bavi zaštitom potrošača u Evropskoj uniji, u poslednjem izveštaju upozorila je da se povećava broj ljudi zaraženih listerijom, i to zbog konzumiranja sveže i pripremljene hrane.
 
Najosetljiviji su, navedeno je, potrošači stariji od 75 i žene između 25 i 44 godine (posebno trudnice). - Većina ljudi obolela je nakon konzumiran-
ja hrane poput dimljene ribe, pripremljenog mesa, kao i mekih i polutvrdih sireva.
 
Do pojave oboljenja dovodi i konzumiranje pripremljenih salata - kaže se u izveštaju EFSA. Oni podsećaju na preporuku Svet ske zdravstvene organizacije koja savetuje da se gotova hrana čuva u frižiderima is pod pet stepeni Celzijusa.

Politika