Reklama
  • Agrovesti

Biorazgradive kese na tržištu u Srbiji nisu biorazgradive

subota, 4. januar 2020. 10:18

Beograd —

Od Nove godine u Beogradu je zabranjena upotreba i prodaja plastičnih kesa. Međutim, to ne znači da će plastične kese nestati.

Smatra se da će gradska odluka doprineti zaštiti životne sredine. Ipak, profesorka Branka Pilić sa Katedre za inženjerstvo materijala na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu nije saglasna s tim i objašnjava zašto kesa sa oznakom “biorazgradiva” u Srbiji zapravo nije biorazgadiva.

“Biorazgradive kese na tržištu u Srbiji ne postoje. Biorazgradive kese znače da ih razgrađuju mikroorganizmi, međutim, ove kese koje mi ovde imamo one se dodaju aditivi da bi se samo lakše razgrađivale. To se u Evropi zovu oksodegradabilne i one su zabranjene zbog toga što je ustanovljeno da se one samo rasparčavaju i stvaraju upravo još brže onu mikroplastiku koja zagađuje vodotokove i mora”, objašnjava za Prvu TV Pilićeva.

“Jesu razgradive pod određenim uslovima, znači treba neko da ih skupi i da odnese u postrojenje gde one mogu da se razgrade i onda bi to faktički bio sistem za uklanjanje pet ambalaže”, Nenad Bumbić iz Udruženja “Zaštita potrošača”, koji na pitanje “Imamo li mi taj sistem?”, odgovara – “Naravno da ne”.

Kontrolu plastičnih kesa vršiće komunalne inspekcije, a odluka predviđa i novčane kazne za one koji je ne budu poštovali i to od 25.000 do 150.000 dinara.

Nedeljnik.rs

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!