Reklama
  • Agrovesti

Budimka daje u zakup zasade jabuka i malina

četvrtak, 5. april 2018. 09:11

Požega —

Akcionarsko društvo Budimka u stečaju, objavilo je javni poziv za izdavanje u zakup zasada jabuka i malina u Požegi. U zakup se izdaje 10 hektara voćnjaka jabuka na potesu Bare, sa 36.000 stabala. Uz voćnjak, u zakup se daje i 10 bunara za snabdevanje industrijskom vodom za potrebe održavanja zasada.

Drugu imovinsku celinu čini zasad malina u 33 plastenika na površini od oko 41 ar, dok je na površini od 23 ara zasađena malina na otvorenom. Voćnjaci se izdaju na određeno vreme do 30. novembra 2018.

Ponude se dostavljaju Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika najkasnije do 17. aprila do 12 časova, a javno otvaranje održaće se 15 minuta po isteku roka za dostavljanje ponuda.

E-kapija / Agronews