Reklama
  • Agrovesti

Do 27. novembra prijave za subvencionisano poljoprivredno osiguranje

ponedeljak, 20. novembar 2023. 14:17

Srbija —

Poljoprivrednicima je produžen rok za podnošenje zahteva za podsticaje kroz premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja za ovu godinu, do 27. novembra, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da dobije u jednoj kalendarskoj godini je 2,5 miliona dinara.

Ovaj javni poziv obuhvata podsticaje za osiguranje ratarskih, povrtarskih kultura, voćarskih kultura, vinove loze i hmelja, rasadnika, kao i osiguranje životinja.

U saopštenju Ministarstvo poljoprivrede podseća poljoprivredne proizvođače da prilikom prijavljivanja na javni poziv za ostvarivanje prava na podsticaje za upravljanje rizicima kroz premiju osiguranja treba da  obrate pažnju:

  • pre prijave za isplatu osiguranja, podaci u eRPG i katastru moraju da se podudaraju sa podacima koji su navedeni na polisi. Ovo je najbitnija stavka kako bi sredstva mogla da se automatski uplaćuju bez potrebe za ručnom proverom
  • biljne kulture moraju takođe da budu usklađene, one navedene u eRPG i one koje su navedene u polisi
  • polise osiguranja moraju biti plaćene pre nego što se poljoprivrednici prijave za tu vrstu subvencije

Svi zainteresovani poljoprivredni proizvođači mogu podneti prijave za podsticaje na portalu ePodsticaji.

Nova ekonomija

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!