Reklama
  • Agrovesti

Do pet miliona prerađivačima mleka, mesa, voća i povrća

utorak, 9. maj 2017. 08:21

Beograd —


Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja za investicije u preradu i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za nabavku opreme u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa.

Po osnovu ovog podsticaja iz budžeta će se finansirati 50% vrednosti investicije, odnosno 65% za područjima sa otežanim uslovima rada.

Za ovu meru iz budžeta je opredeljeno ukupno 170 miliona dinara, a korisnik po ovom osnovu u jednoj kalendarskoj godini može da ostvari najviše pet miliona dinara.

Pravo na korišćenje podsticaja utvrđuje se po redosledu podnošenja zahteva Upravi za agrarna plaćanja, odnosno do utroška novca.

Agronews.rs