Reklama
  • Agrovesti

Građani EU traže odgovorniju poljoprivredu

utorak, 9. maj 2017. 08:32

Brisel —

Evropska komisija je dobila jasnu i snažnu poruku: poljoprivredna politika EU mora se radikalno promeniti. To je ono što je 258.708 građana i više od 600 organizacija civilnog društva i kompanija poručilo Komisiji putem najvećeg javnog savetovanja EU o poljoprivrednoj politici, koje je zatvoreno 2. maja.

Za uključivanje velikog dela javnosti zaslužna je kampanja ”Zemlja od koje živimo“ koju su pokrenuli WWF, Birdlife i EEB.

”Poruka je jasna: Evropljani žele da se njihov javni novac ulaže u drugačiji poljoprivredni model koji ne uništava naše ograničene prirodne resurse i vrste”, istakao je Havier Ruiz, stručnjak za održivu poljoprivredu u WWF-ovoj Kancelariji za evropsku politiku.

WWF