Reklama
  • Agrovesti

Kako kupujemo - cena, kvalitet pa poreklo

sreda, 23. avgust 2017. 20:32

Beograd —

Ponuda prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u marketima izuzetno je šarolika i reklo bi se nikad veća. Da li su bolji domaći ili uvozni i koji odabrati, potrošačima je ipak najbitniji kvalitet. Koji će se proizvod, pa i onoj poznatih svetskih proizvođača naći na policama, važno je i trgovcima, a da bi uopšte dospeo u prodaju mora proći stroge inspekcijske kontrole.

U APOS-u kažu da i potrošači treba da veruju informacijama nadležnih inspekcijiskih organa koje se odnose na kvalitet i bezbednost proizvoda, koji moraju biti i propisno deklarisani, ali i ističu potrebu dodatnih analiza. Jedna od inicijativa organizacija potrošača jeste osnivanje Nacionalne referentne laboratorije za hranu.

RTV