Reklama
  • Agrovesti

Međama protiv "krađe" atarskih puteva

utorak, 5. decembar 2017. 22:25

Sombor —
Zbog sve učestalije uzrupacije atarskih puteva u javnoj svojini grada Sombora, lokalna samouprava je odlučila da toj pojavi stane na kraj tako što je izdala naloge za omeđavanje uzurpiranih atarskih puteva.
 
Prvo omeđavanje izvršeno je u Aleksi Šantiću – na Bajmočom putu, zatim na dva atarska puta u Riđici. Omeđavanju puteva u Riđici prisustvovao je zamenik gradonačelnice Antonio Ratković koji je istakao da će se uvođenje reda u korišćenje javne svojine nastaviti u Rstini i Stanišiću.
 
Na atarskim putevima, na kojima se nakon “kolčenja” ustanovi neslaganje sa podacima Službe za katastar nepokretnosti Sombor, protiv uzurpatora će biti pokrenuti prekršajni postupci.

Novosti