Reklama
  • Agrovesti

MK Group preuzima kredite Victoria Group

ponedeljak, 9. jul 2018. 23:31

Beograd —

Kompanija MK Group je započela proces preuzimanja bankarskih kreditnih potraživanja prema članicama Victoria Group. Sa kreditorima Victoria Group, MK Group je potpisala ugovor o preuzimanju njihovih kredita i očekuje se da će taj proces biti okončan u najskorijem roku.

MK Group se odlučila za preuzimanje bankarskih potraživanja članica Victoria Group imajući u vidu sa jedne strane stratešku opredeljenost MK Group za dalja ulaganja u oblast poljoprivrede, i sa druge potencijal Victoria Grup da uz zdrav biznis model i finansijsku konsolidaciju ostvaruje dobre rezultate na domaćem i inostranom tržištu. O svim narednim koracima i detaljima saradnje javnost će biti blagovremeno obaveštena.

Agrosmart

Zadovoljni ste sadržajem?