Reklama
  • Agrovesti

Novi propisi u oblasti organske proizvodnje

ponedeljak, 14. maj 2018. 10:34

EU —

Tekst nove EU regulative iz oblasti organske proizvodnje nedavno je usvojio Evropski parlament. On će stupiti na snagu 1. januara 2019. Cilj novog okvira je da osigura da se u Evropsku uniju uvoze samo visokokvalitetni organski proizvodi ali i povećanje organske proizvodnje u EU, kao i izbegavanje kontaminacije sintetičkim pesticidima ili mineralnim đubrivima.

Proizvođači će morati da koriste sve moguće alate i mere predostrožnosti kako bi izbegli kontaminaciju. Proizvod ne gubi status sertifikovanog ako je kontaminacija nenamerna.

Inače, organski prerađeni proizvodi, treba da sadrže najmanje 95 procenata sastojaka sirovina poreklom iz organske proizvodnje.

Agronews

Zadovoljni ste sadržajem?