Reklama
  • Agrovesti

Novo tržište za izvoz suncokreta

petak, 13. oktobar 2017. 14:03

Beograd —

Jedna od tačaka sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Turske omogućiće da izvezemo 15.000 tona suncokreta. To bi bilo potpuno novo tržište za izvoz ove uljarice koju trenutno prodajemo u zemlje regiona i preko luke Konstanca.

Izvoznici pozdravljaju ovaj sporazum, ali i smatraju da su odobrene količine za suncokret male i da će više značiti uljarama koje imaju kvotu za izvoz sirovog i rafinisanog ulja. Ove godine je u Srbiji proizvedeno oko 600.000 tona suncokreta.

Analitičari tvrde da je upravo izvoz zaslužan što je akontna cena u žetvi bila viša za 20 evra/t u odnosu na okruženje. Cena za Tursku se ne može u ovom trenutku ni najaviti, jer će je opteretiti troškovi transporta.

RTS