Reklama
  • Agrovesti

Počinje ugovaranje uslužnog tova sa Mitrosom

ponedeljak, 5. jun 2017. 05:10

Sremska Mitrovica —

Predstavnici kompanije Mitros i zainteresovani stočari sastali su se radi finalne verzije ugovora o uslužnom tovu svinja. Na sastanku je konstantovan deficit stočnog fonda naročito kad je reč o svinjskoj sirovini u Sremu i Mačvi, zbog čega je odlučeno da se započne sa drugom fazom proizvodnje u Mitrosu. Prva faza je završena.

“U drugoj fazi ćemo za početak, u prvoj godini deliti uvoznu prasad našim kooperantima na uslužni tov. U toj godini imamo zacrtano da napravimo prvi reprocentar sa kapacitetom 2.000 krmača od kojih ćemo godišnje dobijati između 50 i 60.000 prasadi i nakon godinu nastavićemo da delimo našu prasad iz reprocentara”, kaže Rama Adrović, generalni direktor Mitrosa.

Agrosmart.net