Reklama
  • Agrovesti

Poljoprivredne penzije - osnovne informacije

petak, 19. april 2024. 08:03

Srbija —

Poljoprivredno osiguranje je obavezno osiguranje, a sredinom prošle godine je 93.117 njih bilo prijavljeno u bazu PIO Fonda, s tim što taj broj ima tendenciju pada. Osiguranici iz kategorije poljoprivrednika ostvaruju pravo na penziju po istim uslovima kao i svi ostali osiguranici, odnosno potrebno je da imaju 15 godina staža osiguranja i 65 godina života za muškarce, odnosno 63 godine i osam meseci života za žene.

Prosečna poljoprivredna penzija iznosi 16.318 dinara. Prosečan staž poljoprivrednih osiguranika u godini kada ostvaruju pravo na starosnu penziju je 18 godina za žene i 22 godine za muškarce, prosek za sve kategorije osiguranika je 30 za žene i 32 za muškarce. Pravo da postane korisnik poljoprivrednog osiguranja ima lice za koja se, prema zakonu, smatra da se bavi poljoprivredom (poljoprivrednici, članovi domaćinstva poljoprivrednika i članovi mešovitog domaćinstva), ako nije osiguranik zaposlen ili osiguranik samostalnih delatnosti, korisnik penzija i na školovanju.

Nosilac poljoprivrednog domaćinstva mora biti osiguran, odnosno najmanje jedan član domaćinstva, dok se ostali članovi domaćinstva mogu osigurati, pod uslovima propisanim Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Za gore navedene kategorije osiguranika svojstvo osiguranika stiče se danom početka i prestaje danom prestanka zaposlenja, obavljanja samostalne ili poljoprivredne delatnosti, odnosno obavljanja ugovorenih poslova. Ono se ne može steći pre navršenih 15 godina života i utvrđuje se na osnovu prijave na osiguranje i odjave sa osiguranja. Postoje dve opcije za plaćanje doprinosa za poljoprivrednike - ili da naplata doprinosa bude srazmerna površini koju gazdinstvo obrađuje ili godišnjem prihodu.

Kolika će biti penzija poljoprivrednika zavisi od dužine ulaganja i visine osnovice na koju su plaćeni doprinosi. Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje propisana je osnovica na koju oni plaćaju doprinos, a najveći broj osiguranika poljoprivrednika mora doprinos da plaća na najnižu osnovicu koja je propisana tim zakonom. Uplata poreza i doprinosa (pa i za penzijsko i invalidsko osiguranje) nije u nadležnosti PIO, već Poreske uprave.

Poreska uprava objavila je obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika za 2023. godinu na osnovu kog je utvrđena mesečna osnovica doprinosa za poljoprivrednike u iznosu od 35.025 dinara i godišnja osnovica doprinosa u iznosu od 420.300 dinara.

Dnevnik

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!