Reklama
  • Agrovesti

Produktna berza: kukuruz 16,30 din/kg, soja 46,50 din/kg, pšenica nema kupca

petak, 9. februar 2018. 22:21

Novi Sad —
Na novosadskoj Produktnoj berzi i ove nedelje kao i prethodne se nastavlja sa negativnim cenovnim trendovima. Slaba tražnja za robama, odsustvo izvoza je rezultat pada cena na organizovanom robnoberzanskom tržištu.
 
Kukuruz svojim učešćem u obimu prometa nastavlja da uzima primat u trgovanju. Cena kukuruza se kretala u rasponu od 16,20 do 16,30 dinara po kilogramu bez PDV-a, dok je kukuruz sa klauzulom „odloženo plaćanje“ dostigao cenu od 16,50 dinara po kilogramu bez PDV-a. Ponderisana cena žutog zrna je iznosila 16,28 dinara po kilogramu bez PDV-a (17,90 din/kg sa PDVom), što predstavlja cenovni pad od 2,39% u odnosu na cenu iz prethodne nedelje.
 
Pšenica ove sedmice beleži potpuno odsustvo iz trgovanja. Kupci nisu bili zainteresovani za kupovinu ove žitarice iako je ponuda bila na nižim cenama od prošlonedeljne.
 
Zrno soje je doživelo značajniji cenovni pad. Početkom nedelje ovom uljaricom se trgovalo sa kluzulom „gratis lager“po cenama 46,50 din/kg bez PDV-a, da bi u drugoj polovini nedelje cena nastavila sa padom koja je iznosila 46,00 din/kg sa PDV-om. Ponder cena za ovu sedmicu je iznosila
46,00 dinara po kilogramu bez PDV-a (50,60 din/kg sa PDV-om).
 
Ukupan promet za ovu nedelju je iznosio 900 tona robe, čija je finansijska vrednost iznosila 23.531.750,00 dinara. U odnosu na prethodnu sedmicu
količinski obim prometa je manji za 21,74 %, dok je finansijska vrednost prometovane robe viša za 10,69%.

Radoslav Pilja, direktor poslovnih operacija na Produktnoj berzi