Reklama
  • Agrovesti

Produktna berza: kukuruz 16,95, pšenica 17,65, raž 17,00

petak, 28. jul 2017. 13:01

Novi Sad —

Tokom ove nedelje na Produktnoj berzi kukuruz je beležio pozitivan trend, čija se cena kretala u opsegu od 16,80 do 17,10 din/kg bez PDV-a. Ponderisana cena je iznosila 16,95 din (18,65 din/kg sa PDV-om), što je međutim pad za 0,33% u odnosu na prošlonedeljni ponder.

Pšenica je, za razliku od kukuruza, imala negativan cenovni trend, a takođe je prvi put od početka žetve registrovan prvi pad cene na nedeljnom nivou. Tržište se smiruje, a prosečna cena je iznosila 17,65 din (19,41 din/kg sa PDV-om), što je za 1,10% pad u odnosu na prethodnu nedelju.

Pored gore navedenih žitarica, prometovana je raž po ceni koja se nije menjala u odnosu na prethodnu nedelju i iznosila je 17,00 din (18,70 sa PDV-om).

Đorđe Simović