Reklama
  • Agrovesti

Put Turske upućeno prvih 20 tona govedine

utorak, 6. mart 2018. 13:55

Čajetina —

Prvih 20 tona srpskog goveđeg mesa krenulo je juče za Tursku, rečeno je u Ministarstvu poljoprivrede. Time je sporazum o slobodnoj trgovini sa odobrenom izvoznom kvotom od 5.000 tona godišnje u ovu zemlju počeo i praktično da se realizuje Sve pripreme, uključujući i klanje 70 grla obavljene su u klanici “Zlatibor Čajetina” koju su Turci izabrali za realizaciju ovog izuzetno važnog posla za Srbiju. Sve provere su u celokupnom lancu urađene.

Država je bila uključena čak i u odabir grla koja će krenuti u Tursku. Odabrano ih je 70, koja su u subotu zaklana, a njihova ukupna neto težina je 20.400 kg. To je prvi turnus koji kreće do Turske i nije preporučljivo da se napravi bilo kakva greška.

Agronews

Zadovoljni ste sadržajem?