Reklama
  • Agrovesti

Rasol kao prehrambeni brend

utorak, 3. april 2018. 10:41

Futog —

Futoški kiseli kupus jeste jedan od najuspešnijih brendova srpske poljoprivrede ali primenom inovativnih rešenja njegovi proizvođači mogu stvoriti dodatu vrednost.

Primer za to je proizvodnja rasola, koji bi mogao da se u značajnijim količinama plasira i na svetsko tržište, rečeno je na konferenciji koju je u petak organizovao Klaster panonskih prerađivača voća i povrća, povodom završetka projekta “Istraživanje i analiza rasola u kupusu udruženja “Futoški kupus”.

Projekat je realizovan u cilju održivosti fermentacionog sistema, čime je dobijena standardizacija proizvodnje kiselog kupusa i njegovog nusproizvoda – rasola, kao i dodata vrednost proizvoda kroz finalizaciju proizvodnje.

Agronews