Reklama
  • Agrovesti

RZS: Svake godine nestaje opština veličine Bečeja

nedelja, 30. jun 2019. 10:40

Beograd —

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u Srbiji u 2018. godini broj živorođene dece bio je 63 975, a umrlo je 101 655 lica. Prirodni priraštaj je -37 680. Procenjen broj stanovnika u Republici Srbiji u 2018. iznosi 6 982 604. Navedene vrednosti su rezultat kumuliranih negativnih demografskih efekata tokom dužeg perioda.

Od 2009. do 2018. godine broj stanovnika u Republici Srbiji je samo na osnovu prirodnog priraštaja smanjen za oko 360 000. Godišnje smanjenje broja stanovnika od oko 36 000 lica dovodi do zaključka da svake godine nestaje opština veličine Bečeja.

Stopa prirodnog priraštaja u Republici Srbiji iznosi -5,4‰ (smanjenje za 0,1‰ u odnosu na vrednost iz 2017). U Beogradskom regionu je, kao i u 2017, zabeležena najniža negativna vrednost prirodnog priraštaja (-2,1‰), dok je najviša negativna vrednost prirodnog priraštaja zabeležena u Regionu Južne i Istočne Srbije (-8,0‰).

Najveći broj dece, 19 598, rodile su žene starosti 30–34 godine. Prosečna starost majki pri rođenju deteta je 30 godina, dok je prosečna starost majki pri rođenju prvog deteta 28,6 godina. U gradskim naseljima, prosečna starost majke je 30,8 godina, a u ostalim naseljima 28,3 godine. Učešće broja živorođenih u gradskim naseljima je 66,6%, dok je u ostalim naseljima 33,4% od ukupnog broja živorođenih. Stopa ukupnog fertiliteta, tj. ukupan broj živorođene dece na jednu ženu, iznosi 1,5 u 2018 godini.

U Republici Srbiji je, prema podacima za 2018. godinu, registrovano 101 655 umrlih lica (50 990 muškaraca i 50 665 žena). Prosečna starost umrlih u Republici Srbiji je 75,2 godine. Najveći broj umrlih je u starosnom intervalu od 75 do 84 godine. Posmatrano po polu, među licima te starosne grupe, više umiru žene – 54,4%, od muškaraca – 45,6%.

Broj umrlih nasilnom smrću je blago opao u odnosu na prethodnu godinu i u 2018. godini iznosi 2 806. Broj samoubistava je za 56 slučajeva manji nego u 2017. godini i iznosi 949. Vodeći uzrok smrti kod oba pola bile su bolesti sistema krvotoka. Od ovog uzroka smrti umrlo je 52 663 lica (51,8% od ukupnog broja umrlih lica), i to: 24 182 muškarca i 28 481 žena. Drugi uzrok smrti po učestalosti umiranja su tumori, od koga je u 2018. godini umrlo 22 084 lica (21,7% od ukupnog broja umrlih), odnosno 12 426 muškaraca i 9 658 žena, dok su na trećem mestu bolesti sistema za disanje, od kojih je umrlo 5 250 lica (5,2%), odnosno 2 978 muškaraca i 2 272 žena.

Zadovoljni ste sadržajem?