Reklama
  • Agrovesti

Šta nakon memoranduma sa Kinom?

četvrtak, 27. april 2017. 10:43

Beograd —
Nedimović i DŽi Šuping
DŽi Šuping i Nedimović

Kako je i najavljeno ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i ministar Generalne uprave za kontrolu kvaliteta, inspekciju i karantin NR Kine (AQSIQ) DŽi Šuping potpisali su Memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti davanja garancija za bezbednost prehrambenih proizvoda namenjenih za uvoz i izvoz.

Reč je o, kako bi to političari rekli, krovnom dokumentu koji će omogućiti da Srbija u Kinu izvozi robu biljnog i životinjskog porekla.

Što se tiče izvoza svinjskog mesa na taj aranžman ćemo pričekati.

Predstavnici izvršne vlasti su uradili svoje, ali pitanje koje se svakako nameće je: Koliko je realno da "zavrti" izvoz prehrambenih proizvoda u Kinu?

Da li tamo postoji zainteresovanost za proizvodima iz Srbije? Koliki su transportni troškovi? Da li možemo biti konkurenti po kvalitetu, kvantitetu i količini? Sve to su kritične tačke mogućeg poslovnog aranžmana. O njima se u javnosti ne govori već se priča "bustuje" što bi mladi rekli i pretvara u SPIN priču.

Ustalom o tome možete pročitati u STAV-u napisanom početkom godine.

Đorđe Simović