Reklama
  • Agrovesti

Stočarima većina njiva u Vrbasu

četvrtak, 26. jul 2018. 12:38

Vrbas —

Opština Vrbas će ove godine izdati u zakup i na korišćenje 5.746 hektara državnog zemljišta. Po pravu prečeg zakupa biće dodeljeno 3.141 hektar stočarima, a za javno nadmetanje preostaće 1.458 hektara. Biće izdato i 1.040 hektara zemljišta na osnovu vlasništva nad infrastrukturom.

 
Pravo prečeg zakupa za potrebe stočarske proizvodnje ostvarili su 111 gazdinstava i jedno preduzeće. IM Carnex, koja je lane zakupila 2.247 ha, ove godine će ostati bez ijednog. Naime, promenjen je način obračuna umatičenih grla, pa prema dostavljenim podacima Carnex poseduje veću površinu svog privatnog poljoprivrednog zemljišta na području naše opštine nego što mu sleduje prema količini stoke koju uzgaja.

Novosti

Zadovoljni ste sadržajem?