Reklama
  • Agrovesti

Švajcarci na referendumu odbacili reformu prehrambenog sektora

četvrtak, 27. septembar 2018. 20:18

Bern —

Švajcarci su u nedelju na dva referenduma odlučno odbili transformaciju prehrambenog sektora, prihvativši time upozorenja vlade da bi te mere povećale cene hrane i štetile ekonomiji. Oni su izašli na dva referenduma o budućnosti prehrambene industrije.


Prvi je poznat kao Inicijativa o pravednoj prehrani i njime se pozivala savezna vlada da podstiče ekološku i pravednu proizvodnju hrane koja u obzir uzima i dobrobit životinja.

Drugim referendumom, pokrenutom na inicijativu poljoprivrednog sindikata Uniterre, tražila se radikalnija reorganizacija poljoprivrednog sektora, s većim fokusom na manja i porodična gazdinstva. Poljoprivreda danas čini oko jedan odsto švajcarske ekonomije. 

Agrobiz.hr / Agronews.rs

Zadovoljni ste sadržajem?