Reklama
  • Agrovesti

U pripremi novi način obračuna doprinosa za PIO za poljoprivrednike

petak, 17. septembar 2021. 08:07

Beograd —

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović izjavio je da će zakonska rešenja, koja su u pripremi, u oblasti penzijskog osiguranja poljoprivrednika “napraviti revoluciju”.

Govoreći o poljoprivrednim penzijama i velikom dugu poljoprivrednika za penzijsko osiguranje, on je rekao da se radi na rešavanju ovog problema i ocenio da će novi pravni okvir definisati drugačiji sistem uplate doprinosa, u skladu sa ekonomskom snagom gazdinstva.

”Ne mogu se plaćati isti iznosi za penzijske doprinose ako imate dva hektara ili 200 ha. Ukoliko budu želeli, poljoprivrednici će moći da uplaćuju i više, ali minimum koji će plaćati će biti pravedan i proračunat tako da ima smisla”, rekao je ministar.

Agronews

Zadovoljni ste sadržajem? Prijavite se za besplatan bilten!