Reklama
  • Agrovesti

Visoka populacija azijske voćne mušice

ponedeljak, 12. mart 2018. 22:59

Novi Sad —

“Blaga zima je bila povoljna, i u sledeću sezonu ulazimo sa visokom populacijom azijske voćne mušice (drozofila suzuki). Gde su postavljene klopke imali smo ulova”, objašnjava Milena Marčić iz Prognozno izveštajne službe. Ova mušica ima veliki potencijal razmnožavanja i u povoljnim uslovima tokom godine razvije se 15 genaracija, a ženka tokom života položi 400 jaja.

”Efikasnih mera u suzbijanju ove štetočine nema”, ističe Marčić. Prema njenim rečima, mušica polaže jaja u plodove tokom zrenja, a tada nije moguća hemijska primena zaštite. U opasnosi su gotovo sve vrste voća.

Agronews

Zadovoljni ste sadržajem?