Reklama
  • Agrovesti

Vrućine smanjile proizvodnju mleka

sreda, 5. jul 2017. 21:46

Svetozar Miletić —

Na farmi PP “Klas” iz Svetozara Miletića dnevno se proizvede oko 4.500 litara mleka. Ipak mleka je ovih dana manje što je posledica visokih temperatura. “Proizvodnja mleka manja je za desetak odsto. Krave manje jedu, a samim tim nema ni proizvodnje mleka. Sada je bio jedan period sa temperaturama od preko 35 stepeni što se odmah odrazilo na smanjenje proizvodnje od 200-300 litara mleka dnevno”, kaže Zorica Nikšić, upravnica farme. Kada su krave u zatvorenom prostoru važno je raslađivati te objekte kao bi se barem donekle snizila temperatura. Dnevno krave popiju 50 do 60 litara vode, a u vrelim letnjim danima i do 100 litara i zato je važno I da im sveža voda bude stalno dostupna.

RTV